Tomáš Beňadik : Back to School aneb umělecká díla na známkách

30.08.2017 13:56

Pragovka ARTDISTRICT – Praha/ The White Room

30. 8. 2017 – 10. 9. 2017 

 

 

 

 

Na vernisáži nové (prodejní) výstavy  v bělostném prostoru The White Room, výstavy, kterou připravil  slovenský umělec Tomáš Beňadik  v rámci svého rezidenčního pobytu v Pragovce, byl autor osobně přítomen.

Výstavu zahájila paní Lucie Nováčková, příjemná, pohostinná a empatická umělkyně, která se v případě Beňadika ujala role kurátorky.

Věnovala se nám a seznámila nás – po našem dotazu -  mimo jiné i se systémem pořádání výstav v Galerii Pragovka.

 

Praxe nového „inkubátoru“ mladých tvůrců je taková, že rezidenti, tedy autoři, kteří zde žijí a tvoří, mají nárok na uspořádání výstavy v galerii The White Room. Mohou se celého nemalého – dokonale prosvětleného a opravdu přísně bílého - prostoru zmocnit svými díly, svou vlastní kompozicí buďto sami, nebo si mohou přizvat autory ´z venku´. Limit je ale jeden spoluautor, nanejvýše dva. Ti pak mohou připravit výstavu kolektivní, libovolně prokomponovanou. V současné době, jak nám Lucie Nováčková sdělila, jsou termíny obsazeny zhruba na rok dopředu.

 

Cílem celého projektu je, aby si autoři vyzkoušeli své schopnosti při prezentaci děl před diváky, aby si vyzkoušeli práci s instalací, aby získali i referenční podklady o takové výstavě a ty si pak prezentovali na svých internetových stránkách. A naostro aby si zažili i vernisáž, stejně jako případný zájem medií a jejich často nemilé otázky. Takto procvičeni pak mohou snáze působit ve svém dalším uměleckém a výstavním snažení.

 

Hovořili bychom s milou a bystrou a cílevědomou Lucií Nováčkovou ještě dlouho, řeč totiž přišla shodou okolností dokonce až na sousední v areálu připravované Automuzeum Praga pana Emila Příhody, s nímž se známe leta osobně a o jehož muzeum původně umístěném ve Zbuzanech u Prahy, jsme ve svém předchozím působení už psali v několika tištěných médiích, jež jsme zrovna vytvářeli.

 

 

 

Ale čas byl neúprosný a naše chvályhodně důsledná hostitelka zahájila výstavu v čase, který byl avizován. Což ji šlechtí a po zkušenostech z většiny jiných námi navštívených výstav činí vzácnou výjimkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Beňadik  ve své tvorbě uchopuje postinternetovou situaci v tradičních termínech vrstvení, asambláže a koláže.

Pracuje s formální čistotou, kterou záměrně deformuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svou posedlost ikonickými retroobjekty transformuje a usazuje do nečekaných souvislostí archetypálních témat, nové historie a práce s nevyjasněnou sexuální identitou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuscitací starých vtipů a anticipací nových paradoxů oťukává možnosti podmínek, priorit a kompromisů.

 

Recykluje pozůstatky akcí, myšlenek a osob, které proběhly krajinou, vyrábí vlastní lógr z lodního laku a čerstvě mleté kávy a ptá se, co zbude po evropském pikniku.

 

Většina prezentovaných prací vznikla přímo pro prostor White Roomu a jsou tematicky i místem spojeny s areálem Pragovky a jeho nejnovější historií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Back to School hyperaktivuje prostor bývalé počítačové ústředny, která byla vyčištěna pro prostor galerie.

 • Back to School jej znovu zanáší uměleckým nepořádkem, který přímo naráží na události, které se v prostoru White Room opakovaly při vernisážích
 • znovu tak naráží na osobu bývalé produkční Pragovky i na louže po jejím psu i na umělce, kteří ve White Room vystavovali během jejího působení

 

Tomáš Beňadik  specifickým způsobem přemýšlí o času a prostoru a echo událostí, s nimiž byl spjat svým působením technika bývalé White Pearl a zpracovává do jedinečného boogie- woogie, doprovázeného notnou dávkou humoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrstvy, křivky a rastry, s nimiž Beňadik ve své autorské instalaci pracuje, prostupující galerii, „indukují metody práce, očekávání a motivace, probublávající prostorem a rekapitulují možnosti posunu do příštích situací ve vztahu k okolnímu prostředí. Autorská instalace staví na závěr srpna, přinášejícího náladu nedělního odpoledne a šamponování, jakožto předzvěsti přicházejícího bilancování a počasí sezony Autumn/Winter.“ ( citace autora výstavy)

 

 

Tomáš Beňadik (*1991, Bratislava)

 • absolvoval Ostravskou fakultu umění v ateliéru Intermedia pod vedením Petra Lysáčka
 • v současné době ukončuje studia na UMPRUM v Praze v ateliéru Jiřího Davida

 

 

 

 

Po ukončení zahájení výstavy jsme nechali mluvit autora a položili jsme mu také pár otázek:

"Vše, co je vystaveno, jsem vytvořil a instaloval přímo pro tento prostor. Jsou zde sice práce od roku 2014, ale zapadající do celkového konceptu, a také značná část věcí zcela nových přímo pro tuto výstavu udělaných.  

Vycházím z toho, že každý předmět, funkční i později nefunkční, stejně jako jeho případné fragmenty, součásti, součástky, mají svoji historii. Ty zde využité, dokonce zcela specifickou historii, protože jsou zbytky, pozůstatky, jakési mementa výstav, které se v tomto prostoru konaly v průběhu předchozího půl druhého roku.

Zbyly. Jako památka, paměť toho co se zde odehrálo, snah a nápadů mých předchůdců a kolegů. Využil jsem je a pokusil se jim dát nový život v nových kompozicích, v nových instalacích. Objevují se tak vedle sebe propojeny, tvoří objekty, a přitom původně byly součástí jiných projektů a nepatřily k sobě. Demonstrují, že i často obsahově vzdálené předměty spolu mohou korespondovat a dokonce vytvářet zcela nové artefakty."

 

Zeptali jsme se: Kde berete inspiraci pro vznik svých skulptur?

 • "Všude. Třeba bílé předměty na nízkém stolku jsou inspirovány návštěvou zubaře. Nechci vše do detailů vysvětlovat, chtěl bych, aby mé objekty vyvolaly nějaké představy v divákovi, aby ho oslovily a on si sám obsah a příběh objektu přestavil po svém. Možná se shodne s mou představou, možná bude mít jinou, ale hlavně aby nějakou měl. Aby objekty nezůstaly – němé."

 

Zeptali jsme se: Spojujete zde instalace, ale značnou část tvoří i vaše specifické kresby. Co jste víc, malíř nebo tvůrce objektů?

 • "Nejsem malíř. Nemaluji rád. Ale kresby – záměrně a zásadně na tom malém formátu, který je zde vystaven – jsou jakési deníkové záznamy. Okamžitá reakce, mé rychlé zachycení, něčeho, co jsem cítil jako zachyceníhodné. Takové vyjadřování mě umožňuje zaznamenat to, co mě oslovilo. Instalace by byla na dlouhý čas, nebyla by aktuální. Takže - když už považuji se za kreslíře. Ale raději dělám instalace."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: MgA, Bc.et Bc. Lucie Nováčková

 • 2008- 2010 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér malířství 1, magisterské studium. - vedoucí ateliéru ak. mal. Tomáš Lahoda (ukončeno 19. 5. 2010 státní závěrečnou zkouškou))
 •  

 titul MgA, diplomová práce: Aspekty Zóny (teoretická), praktická: Zóna

 

 • 2003-2008 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • fakulta výtvarné kultury, obor Textilní tvorba - vedoucí ateliéru MgA. Zuzana Hromadová

 Bakalářská práce Ikat: inspirace tradičními textilními technikami, ukončeno titulem Bc.

 • 1999-2003 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, katedra historických věd, obor kulturní dějiny bakalářská práce: Osobnost a dílo Květoslava Minaříka v kontextu dobové mystické literatury, ukončeno titulem Bc.

 

190 00 Praha – Vysočany

Kolbenova 923/34a

 

Máme  otevřeno:  vždy v úterý a ve čtvrtek 16.00 – 20.00 hodin

Mimo otevírací hodiny po dohodě s autorem na čísle +421 910 587 913

Vstup: volný

 

 

Hodnocení: 79 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.pragovka.com