Tomáš Bárta: Plán sedimentu/Sediment plan aneb umělcovy různé techniky malby a kresby

30.11.2017 13:04

Experimentální prostor NoD - Praha

8. 11. 2017 - 10. 1.2018

 

 

 

 

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy abstraktní malby a kresby Tomáše Bárty ´Plán sedimentu´ byl autor osobně přítomen. Výstavu zahájil kurátor výstavy Pavel Kubesa.

 

Tomáš Bárta

se etabloval jako svébytný malíř, kreslíř a tvůrce prostorových objektů a instalací,

 ve kterých tematizuje různé typy sedimentace zásahů do veřejného prostoru a architektury.

 

Tomáš Bárta

zkoumá a volně dokumentuje různé stopy vědomé či nevědomé lidské činnosti v urbánním prostředí, hledá indexy zacházení s otevřeným prostorem nebo konkrétní historickou či současnou architekturou, které poté reflektuje ve své mediálně různorodé tvorbě.

 

Jednotlivé způsoby zásahů se stávají Bártovi vzorem pro jeho volné uchopování

v různých technikách malby a kresby,

stejně tak jako vodítkem k používání konkrétních a specifických materiálů,

které tvarují charakter proměny městské krajiny. (text: Pavel Kubesa)

 

 

Kurátor: Pavel Kubesa

110 00 Praha 1

Dlouhá 33

Máme otevřeno:

po – pá: 10.00 – 22.00 hodin

so – ne: 14.00 – 22.00 hodin

Vstup zdarma / free entrance

www.roxy.cz

 

 

Galerie NoD

sleduje různé směry příznačné pro současný vývoj.

Zaměřuje se na témata, kterými se zabývají umělci napříč generacemi,

představuje osobnosti mající vliv na dnešní podobu vizuálního umění

a sleduje ateliéry vysokých uměleckých škol.

V poslední době se její zaměření mění,

protože jsou přizváni i další kurátoři,

kteří jsou schopni současnou scénu vnímat z rozdílných úhlů pohledu.

 Zároveň se chce víc soustředit

na vřazení českého umění do mezinárodního kontextu

nebo na prolínání různých médií.

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková