Tomáš Bárta: Cvičení se stuhou aneb malba elementů jako cesta k celistvějšímu obrazu…

14.01.2019 15:46

Galerie 35 m² a Café Pavlač  - Praha

11. 1.  2019 -  8. 2. 2019

 

 

 

 

Na zahájení výstavy Tomáše Bárty Cvičení se stuhou jsme si prohlédli jeho malby na papíře. Tomáš Bárta (1982) vystudoval brněnskou FaVU, malířský ateliér Petra Kvíčaly. Kromě malby a kresby se věnuje i instalaci a objektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poněkud ironicky odlehčeným názvem se ukrývá soustředěná sonda do aktuální práce malíře Tomáše Bárty (*1982), jehož komplikované, pečlivě vyvedené geometrické struktury a kompozice jsou v rámci výstavy rozebírány až na jednotlivé základní tvary a konstrukční elementy. Mohou dílčí fragmenty vyjadřovat totéž, co celek, přestože vizuálně jde o věci rozdílné až protikladné? Právě přesouváním akcentů směrem k vyostřenějším vztahům uvnitř umělcových realizací (různé poměry spontaneity, nahodilosti, racionalizace, úsilí i plánování a jejich využití při koncipování díla) se dvojice kurátorů pokouší Bártovu malířskou práci otevřít novým interpretacím a společně s umělcem kontemplovat nad možnostmi jejího dalšího směřování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malba někde mezi přilínáním a odpadáváním.

Jsou tam ještě kosti, ale kostra už zmizela.

Maso už ztratilo svojí původní formu a leží teď vyrovnané na pultu ve zvláštním mezistavu,

než se s ním stane něco, co bude dávat zase nějaký smysl.

Rozsekání na elementy jedině jako cesta k celistvějšímu obrazu, jinak by to přece bylo k ničemu.

 

Když nezletilá gymnastka zamává uprostřed výskoku nad hlavou barevnou stuhou,

cítím vždy lehkou závrať a dojetí. Jako by v té prchavé chvíli, v tom abstraktním nápisu,

který vyznačí v prostoru a který se vždy rozplyne o něco dříve,

než si stačíme jeho tajuplné poselství přečíst,

bylo ukryto příliš mnoho:

samotná křehká, dočasná a nahodilá podstata naší existence.

V Bártových barevných kompozicích většího formátu

však onu lehkost moderní gymnastiky

částečně pozřelo umělcovo strategické uvažování a sklony k perfekcionismu.

Je to trochu jako vidět celý záznam gymnastčina cvičení v jediném filmovém políčku. 

 

K motivické saturaci dochází opakováním motivu

(figury, fragmentu),

proměnou jeho rytmu, intervalu a délky,

zdobením, inverzí, otáčením, mnohonásobnou expozicí.

Co takhle vyjmout několik motivů (stuh, perel, knoflíků)

pro kontrolu a porovnání?

Protože bůhví, co bude dál… (zdroj - text: Pavel Švec & Jaromír Novotný)

 

Kurátoři: Pavel Švec & Jaromír Novotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Víta Nejedlého 23

Máme otevřeno:

pondělí - pátek: 10.00 – 19.00 hodin

sobota - neděle: 12.00 -9. 00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.tomasbarta.com


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-barta-plan-sedimentu-sediment-plan-aneb-umelcovy-ruzne-techniky-malby-a-kresby/