Tomáš Bachura: Genesis aneb nahlédnutí do Galerijní laboratoře v holyňské kapli

24.06.2016 12:12

Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni – Praha Slivenec

21. 6. - 9. 7. 2016

 

 

 

 

 

Denně dostáváme na www.www-kulturaok-eu.cz pozvánky. Známé instituce, známé galerie, známé osobnosti nás zvou na své umělecké počiny. Občas ale dostaneme i pozvánku od instituce, která nás zatím nezvala, osobnosti, s níž jsme se zatím neměli možnost se setkat a také do nám zatím neznámých prostor. Vítáme ty možnosti poznat nové a možnost, obeznámit s tím naše čtenáře. Takovým případem byla i pozvánka na výstavu Genesis fotografií Tomáše Bachury, uspořádané v rámci projektu Galerijní laboratoř v Praze – Holyni v tamní kapli sv. Jana Křtitele. To ovšem bylo hned několik novinek naráz, tak jsme pozvání vyslyšeli a ve žhavém letním podvečeru 21. 6. 2016 se tam vydali.

 

 

 

 

Nejprve pár objasnění   

Holyně je – ač od roku 1974 městská část Prahy 5 – dosud stále malebná víska, choulící se za mohutně se rozpínajícím Barrandovem (snad až tam panelové děti obřích jeřábů nedorazí…).

Centrem obce je náves, dnes kvalifikovaná jako Náměstí Pod Lípou. Kaple sv. Jana Křtitele stojí uprostřed. Celé to je asi 15 minut cesty stromořadím od konečné stanice barrandovských tramvají a zajíždí sem i autobus č. 230, jenž má zastávku právě u zmíněné kapličky.

 

 

 

Místo známe. Vyrážíváme odtud dolů do Prokopského údolí či vzhůru přes Slivenec do Malé Chuchle. Ale o galerii jsme neměli tuchy. Asi jsme se tam už dlouho nevydali. Naše chyba. Jinak bychom věděli, že kaple sv. Jan Křtitele, pseudorománský to objekt z r. 1861, byla v roce 2007 z rozhodnutí městské části opravena, zrestaurována (ing. arch. Hubeňák) a okolí bylo upraveno (zahr. arch. Šimková) a že se kaple proměnila v místní kulturní stánek. Vně i uvnitř. 

 

Projekt Galerijní laboratoř/ červen – září 2016

Projekt Galerijní Laboratoř vznikl (2010) ve spolupráci s FHS UK jako exkurz do problematiky kurátorství současného umění. Zprvu se konaly výstavy v Makromolekulárním ústavu AV ČR, známé a svébytné Galerii Makráč (píšeme o ní často a rádi). Letos v létě ale projekt Galerijní Laboratoře, dostal možnost hostovat ve zmíněné galerijní kapli v Holyni.

 

Pro tuto zajímavou příležitost byl tedy připraven speciální soubor 7 výstav pod společnou patronací hlavního kurátora celé akce Matouše Karla Zavadila (jenž je sám zdatný výtvarník, viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/matous-karel-zavadil-vychodoneevropane-aneb-co-si-myslime-v-cesku-o-uprchlicke-krizi/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomeňme, že projekt Galerijní laboratoř si klade několik základních cílů. Především to je nízký rozpočet a neziskovost. Dále pak podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu. To znamená, že při výběru vystavujících autorů je kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let. Ale nejen ji. Přednost tu mají především autorské intervence do prostoru galerie v duchu site-specific instalací vytvořených přímo ´na míru´ dané galerijní prostory.

 

Letní série výstav v galerijní kapli v Holyni

Letní série výstav je určena i studentům a jejich prvním kurátorským projektům jako možnost praktického experimentu. Jak doslova řekl hlavní kurátor celé série Matouš Karel Zavadil:


 

 

 

 

 

 

 

“Hledáním limitů galerijního prostoru, iniciací mezioborového dialogu a sociální citlivostí lze zmínit paralelu s pojetím divadla - laboratoře Jerzy Grotowského, které slouží jako určitý druh inspirace i pro vizuální umění. V neposlední řadě není možné vynechat autorské přístupy některých vizuálních umělců, jejichž dílo se nezaměřuje na pouhou produkci současného umění, ale zahrnuje i schopnost organizovat či budovat tzv. „paralelní polis“, kde je kladen důraz na demokratickou diskuzi a rozvoj občanské společnosti či ekologické principy.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genesis Tomáše Bachury (na foto nahoře vlevo)

Předně si zopakujme, že názvem Genesis je zvána První kniha Mojžíšova, tedy první kniha židovské i křesťanské bible. Křesťanství ji řadí na začátek Starého zákona.

 

Bachurova výstava nemá náboženský motiv. Je snad - vlivem zvoleného prostoru – kaple – přesto nesena duchovně, ale civilně, a trochu i nostalgicky. Bachurovy černobílé snímky upomínají na generaci fotografů fotografujících denní život ve 30. letech minulého století. Čiší z nich tedy klid a vedou nás k zamyšlení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou sice v zásadě dokumentem (Bachura studuje FAMU, katedru fotografie, kterou vede Mgr. Štěpánka Šimlová, konkrétně ateliér dokumentární fotografie, a jeho profesorem není nikdo menší než Mgr. Karel Cudlín, který se také na výstavu v den zahájení přišel podívat).

 

Bachura na výstavě prezentuje své zdánlivě všední záběry ze života kolem nás – které ale v sobě skrývají umělecký akcent a mají tak vlastně i duchovní podtext.

 

Kurátorkou výstavy je studentka FHS UK, sama též nadějná fotografka, Viktorie Pikovská. K realizaci výstavy a svému kurátorství přistoupila s elánem, zájmem o věc, i s pečlivou přípravou, jaká často není zvykem ani u kurátorů výstav renomovaných autorů.

Odcitujme proto to nejpodstatnější z její kurátorské zprávy:

„Výstava Genesis je průřez současnou autorovou tvorbou, zaměřenou na klasickou dokumentární fotografii, již ale podává s mladistvou dravostí a grácií. Jeho styl náhledu na svět dává fenoménu dokumentární fotografie nový způsob zaznamenávání každodenní reality. Všechny, pro nás už celkem stereotypní, okamžiky běžného dne vypovídají o jeho niterním pohledu na svět. Vytrhává nás z reality, aby nás do ní opět vtahoval. Autor pracuje v převážné části své tvorby so světlem, a tím dodává svým fotografiím nečekanou jemnost. Tomášovy fotografie jsou technicky detailně vyšperkované, ale tak citlivě, že to nikterak neubírá fotografiím jejich jedinečnost a kreativnost pojetí reality. Nebojí se vystupovat z limitů dosavadní dokumentární fotografie a tvořit si tak svůj vlastní styl. Jeho fotografie ukazují vše, ale zároveň vše zahalují. Okamžiky běžného života jsou haleny rouškou tajemství a intimity. Každý pozorovatel tak může v jeho fotografiích vidět něco jiného. Ale vzdor tomu, pořád nezapomíná snímáním reality dokumentovat svět. Ne ho hodnotit. To přenechává nám.“ 

 

Takže, vzhůru do Holyně

Nezbývá nám za www.www-kulturaok-eu.cz , než doporučit malou letní vycházku do Holyně (a třeba i dál dle turistických značek) a návštěvu tamní galerijní kaple. Výstava i kaple jsou otevřeny až do září 2016 vždy v sobotu a neděli odpoledne. Současná výstava Tomáše Bachury sice končí 9. 6.2016, ale na ni navazuje několik dalších výstav projektu Galerijní laboratoře, připravených v podobném duchu jako Genesis Tomáše Bachury. Následovat bude totiž zkušený fotograf a dokonce i náš pradávný spolupracovník, Jan Parkman s výstavou nazvanou Krajina a zátiší (10. 7. – 30. 7. 2016), po něm našemu webu také dobře známá, Markéta Vlčková, která pro galerijní kapli připravila výstavu s názvem Obrazy na žaluziích (1. 8. – 20. 8. 2016). Pak bude následovat společná výstava Pražské fotografické školy, kde budeme moci shlédnout výběr studentských prací z Prague Photo 2016 (22. 8. – 3. 9. 2016). Celou sérii výstav završí Anna Pašková s výstavou Aglomerace (3. 9. – 12. 9. 2016), jejímž kurátorem bude Michal Jalůvka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Viktória Pikovská

Grafické řešení: Viktória Pikovská a Tomáš Bachura

Máme otevřeno: soboty, neděle a svátky od 15.00 – 17.00 hodin

 

150 00  Praha 5 – Holyně

Nám. Pod Lípou 11/22

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková Richard Koníček