“To se může jednou hodit…” aneb Julie Hrnčířová dokazuje, že jsme všichni lidé vlastně stejní a že i v Norsku žijí Pati a Mati

31.01.2023 19:58

 

 

Julie Hrnčířová

“To se může jednou hodit…”

20. 1. 2023 — 26. 2. 2023

Ateliér Josefa Sudka

 

 

Výstava s názvem „To se může jednou hodit“, představuje v galerii Ateliér Josefa Sudka aktuální sérii fotografií a objektů nasbíraných, zachycených i replikovaných českou fotografkou žijící a tvořící v Norsku, ve městě Oslo - Julie Hrnčířové

 

 

„Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, uložím ho do krabice.

Nebude tam sám, v té krabici mám roztodivných věcí více.

Člověk neví, co se může přihodit, a tak je mi líto věci vyhodit.

Uložím je tam, kam patří, za rok, za dva, nebo za tři

budu rád, že je mám!“

Jiří Suchý

 

 

Svět lidí a svět věcí

 

Je všelidskou vlastností hromadit věci v domnění, že „To se může jednou hodit…“ jak je i v názvu - zamyšleníhodné, leč k předělání naší všelidské podstaty marné – výstavy fotek a instalací Julie Hrnčířové.

Je však i stejně všelidskou vlastností opět plně všelidská činnost, u nás pojmenovaná  krásným „českým“ slovem bastlit. Nebo také bastlovat, jak libo. Obojí je z německého základu a označení basteln, znamenajícího opisně - diletantsky opravovat nebo vyrábět.

Autor těchto řádek, ve svém životě nějaký čas – krátce po roce 1989 vedl kutilský časopis nazývaný Praktik, kam se po zániku jeho socialistické obdoby Urob si sám, houfně hrnuli „autoři“, všeumělci, kteří dokázali z ničeho zbastlit něco. A často to i fugovalo. Ale byla to vždy domovina, která za předchozího režimu byla nezbytná – vybastlit z toho co dům dal, to co dům potřeboval a na trhu nebylo, ale v dané době už překonaná. Samozřejmě, že nechtěli pochopit, že čas oponou trhnul a změněn svět, a to, co oni pracně a ze zoufalství po tři desetiletí bastlili, se v profi úrovni dá koupit v sítích řetězců různých hobymarketů a že systém Do it Yourself, je už za železnou oponou o vývojové generace dál a na vymakané úrovni. Nicméně, lidská prapodstata se – jak vidno - stále ještě pokroku a profesionality nebojí a na řetězce hobymarkteů nehledí. U nás, a jak objevuje a dokládá autorka výstavy To se může hodit… Julie Hrnčířová, platí to zdaleka ne jen pro naši českou kotlinu s našimi národními hrdiny – Patem a Matem…

 

 

Everyday sculptures aneb Každodenní sochy     

 

Předchozí sentence vyvolaná nekončenou pamětí i věkem (zavřete dveře, táhne mi na osmdesát) autora těchto řádek, je samozřejmě jen subjektivní reminiscencí pocitů jednoho z návštěvníků výstavy v Galerii Josefa Sudka. Není třeba ji brát za bernou minci. Věc není tak prvoplánová, jak oslovila autora těchto řádek, návštěvníka výstavy. Možná by i krapánek dehonestovala samu výstavu “To se může jednou hodit…”

Proto dejme raději a plným právem platné slovo kurátorovi této výstavy, jímž je Ján Gajdušek.

 

 

„Výstava vychází z dlouhodobého fotografického souboru Everyday sculptures, v němž Julie Hrnčířová postupně zaznamenává syrovou poetiku nepravděpodobných situací, nedokonalostí a zdánlivých chyb, které vyvěrají z hlubin města.

Mapováním téměř neznatelných kutilských zásahů a oprav v rámci veřejného prostoru reflektuje věčný konflikt mezi starým a novým – střetem tradice s všudypřítomnou globalizací, která se stala hlavním motorem naší společnosti.

V souvislosti se svou prací autorka také zmiňuje slovo rewilding, což v překladu do češtiny znamená "znovu zdivočelý", či „opětovné uvedení do přírodního, divokého stavu“.

Ve svých fotografiích odkrývá skrytou syrovost, chaos a krásu, kterou nám město a jeho zákoutí mohou nabídnout – anonymní gesta a stopy zanechané lidmi, které nikdy nepotkáme.

Tyto jevy bychom mohli nazvat městskými readymades, které spojuje určitý patern, či způsob, jakým nezapadají do okolního kontextu.

 

 

Tento klíč a jeho pravidelnost se pak v mysli autorky stávají souborem postupů, se kterými pročesává útroby městské krajiny a hledá tyto nedokonalosti podobně, jako když hledáme houby v lese nebo se probíráme hromadami oblečení v second handu – zprvu si přesně nejsme jistí, jak má cíl našeho hledání vypadat, ale podvědomě tušíme, čím se má od ostatních lišit.

Poetická absurdita, neuchopitelnost a vytržení z kontextu zaznamenané ve fotografiích jsou také klíčem k instalaci v galerii.

Julie Hrnčířová na tyto situace navazuje a nabourává i naše divácké očekávání. Snaží se nám alespoň částečně zprostředkovat onen pocit, když si všimneme, že něco do okolního kontextu nezapadá způsobem, který se stane hodným našeho zájmu.

Tak jako se Julie v městské džungli stává stopařkou, můžeme se i my stát částečnými stopaři těchto situací, které jsou skrze objektovou instalaci zpřítomněny v prostoru galerie. Její fotografické instalace napodobují formy a prvky přítomné v městském prostoru – ručně vyrobené rámy, závěsné konstrukce a podstavce jsou recykláty vyřazených materiálů, které během svých procházek městem nachází na ulici.

 

 

Díla se tak pomyslně stávají propustnými a nechávají skrze sebe prostoupit hmatatelnou část své původní materiality, která je přítomná ve fotografii.

 Autorka tak zhmotňuje samotný okamžik nalezení situace/readymadu v prostředí města.

Hito Steyerl ve svém eseji Planetární spam – ústup z reprezentace popisuje situaci, kdy jsme my i naše planeta zahlceni obrazovým spamem, který zároveň ve formě dat vypouštíme do vesmíru. Tento vizuální šum je tak určitým otiskem naší doby, je temnou hmotou digitálního světa a v tom skutečném vytváří apatii vizuálního vnímání skutečnosti.

Julie Hrnčířová k této situaci tvoří svou prací určitý protipohyb, když se tento obrazový planetární spam snaží filtrovat a nacházet v něm poetiku nedokonalostí. Právě ony ve formě zaznamenaných ready madů svou podstatou vystupují z našeho zažitého vizuálního stereotypu a o to víc jsou schopny výpovědi o naší přirozenosti.“

 

 

O autorce

 

·         Julie Hrnčířová (*1992) studovala na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na Ecole Nationale Supérieure de la Photographie v Arles ve Francii. *

·         Absolvovala několik stáží v Lipsku na Hochschule für Buchkunst und Grafik v ateliéru Tiny Bary nebo v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslově v ateliéru Aleksandry Vajd a Hynka Alta.

·         Její práce byly součástí festivalu Les Rencontres de la Photographie v Arles či kolektivní výstavy v galerii GapGap v Lipsku.

·         Žije a pracuje v norském Oslu.

 

Text a foto: Richard Koníček a facebook Ateliéru Josefa Sudka - Kristýna Černá (1 x)

 

 

Julie Hrnčířová

“To se může jednou hodit…”

20. 1. 2023 — 26. 2. 2023

Ateliér Josefa Sudka

Újezd 30, 118 00 Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hod

Tel.: +420 251 510 760

www.atelierjosefasudka.cz

Vstupné 10 Kč

( pro studenty výtvarných škol vstup zdarma)