To je Miroslav Šašek aneb ´´This is…´ - ten s tím divným jménem Sasek?!

25.04.2014 14:07

Galerie Smečky  - Praha

23. 4. – 28. 6. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci i vernisáž výstavy do Galerie Smečky, která se profiluje zejména jako galerie české koláže, jejíž největší sbírku v České republice vlastní. Pražská plynárenská, a. s. Tentokrát jsme připravili, jak nám řekl ing. Jiří Hamšík, předseda správní rady Nadačního fondu Galerie Smečky, úžasnou výstavu kreseb a maleb u nás téměř neznámého Miroslava Šaška. Přítomni na tiskové konferenci rovněž byli kurátor výstavy MgA. Juraj Horváth, Mgr. Juraj Alexander, předseda správní rady Nadačního fondu M. Šaška a Ing. Stanislav Dvořák – ředitel Nadačního fondu Miroslava Šaška.

 

Galerie Smečky je svébytnou výstavní síní, která se už dlouhodobě cíleně a systematicky věnuje zajímavým a u nás neprávem polozapomenutým výtvarníkům. Jedním z nich je nesporně i právě prezentovaný Miroslav Šašek. Již zesnulý český ilustrátor, který u nás na sebe začal upozorňovat již krátce před válkou, po válce v roce 1948 emigroval a své vrcholné tvůrčí úspěchy tak sklízel až v emigraci, když v 60. a 70. letech získával jedno prestižní celosvětové ocenění za druhým. Když v roce 1980 zesnul, tak tady o tom samozřejmě nepadla ani zmínka. A ani po roce 1989 nebyl o jeho práce mezi našimi vydavateli prakticky žádný zájem.

 

Dva impulzy znovuobjevení

Ke znovuobjevení Miroslava Šaška jako výtvarníka přispěly až dvě zásadní události. K té první došlo v USA. V roce 2004 tam byla znovu vydána jedna z jeho bohatě ilustrovaných knih ze 60. Let  - ´This is New York´. Kniha vyvolala obrovský zájem o práce Miroslava Šaška a následoval průlom v poptávce. Zájem o další knihy se nesl dokonce celosvětově na dnes tak žádané vlně retra let 60.,takže došlo postupně ke znovuvydání všech jeho 18 autorských knih a rozjel se zájem ve velkém i o jeho další tvorbu. V Česku se stalo zase klíčovou událostí pro dílo Miroslava Šaška to, že se před několika lety dědicové autorských práv rozhodli vložit tato práva do  Nadačního fondu Miroslava Šaška, který si dal za cíl samozřejmě především podporu šíření díla Miroslava Šaška ve světě. Navíc si ale předsevzal i to, že bude poskytovat podporu i současné tvorbě obrazových knih.

 

Inteligentní legrace s moudrým Šaškem

Pozvání od Galerie Smečky na výstavu prací Miroslava Šaška nazvanou lapidárně, vhodně a cíleně ´To je Miroslav Šašek´, jsme samozřejmě se zájmem přijali, protože ani my jsme zatím práce tohoto pozoruhodného umělce neznali. A dobře jsme udělali.  Výstava je totiž vůbec prvním velkou prezentací tohoto umělce v Čechách prakticky neznámého, ve světě však proslaveného jako ilustrátora a tvůrce obrazových knih o světových metropolích.

Galerie Smečky ve spolupráci s Nadací Miroslava Šaška představuje originály (!) ilustrací, malby a knihy tohoto poúnorového emigranta, výtvarníka, vtipného glosátora, ale také v určitém období života i hlasatele a redaktora Svobodné Evropy, který vystudoval a částečně se i živil architekturou. Hlavně byl Miroslav Šašek světoběžníkem. I když ve 30. a 40. letech v bývalém Československu ilustroval celou řadu dětských knih, a po emigraci v letech 1958 až 1974 vytvořil své hlavní dílo, 18 obrazových alb o městech a zemích, které procestoval. K nim je třeba přičíst i další autorské knihy ilustrace, které vycházejí dodnes. 

 

´This it …´

„Původně jsem chtěl udělat sérii tří knih. Paříž, Řím a Londýn. Nikdy jsem nepomyslel na to, že by pokračovala dál a dál…,“  přiznal Miroslav Šašek na adresu svých 18 unikátních obrazových atlasů z 18 měst, míst a zemí světa. Všechny, celá řada je nazvána oním anglickým ´To je…´ a přestavuje osobní postřehy a glosy charakterizující danou zemi očima pozorného pozorovatele a s využitím obrazů, které tyto cestopisy ilustrují namísto fotografií. Jeho obrazy pro knihy jsou v drtivé většině namalované přímo na místě, kam se vydával, kde potřebnou dobu pobýval a vnímal kolorit daného místa. V jeho malbách tak není zachycena jen realita daného momentu, ale obsahují řadu dílčích prvků, které potkal a viděl a které tak, na rozdíl od fotografie, zachycující stav teď a tady, mohl zakomponovat do svých ilustrací komplexně. K obrazům  - mimochodem na výstavě v Galerii Smečky uspořádaným do oddílů odpovídajícím jednotlivým knihám - jsou připojovány i stejně lehké, svěží, vtipné texty, které ale stejně jako obrazy mají bohatou vypovídací hodnotu.

 

„Čínská ulice je opravdu složitá záležitost… Je to prales červeno – bílo – černých nápisů a reklam...“

 

1961  Benátky

„Jako obyčejně je tam takový souhrn všeho, co je

zajímavé. Náměstí svatého Marka, holubi a dóžecí

palác, prodavači korálů a pohlednic.  Tady máš

gondoliéry, gondoly se svatebčany a pohřeb na gondole, 

tady jsou uličky a kanály města, tady je takový typický

benátský policista. A tady je bučintoró, to je ta loď, 

kterou vyjížděli každoročně na moře, aby slavili svatbu

Benátek s mořem. Osmdesát kreseb, jako vždy.“


A autorovo barevné, malířské vidění tak plně koresponduje s textem a text s obrazem. Navíc vše v příjemném, jasně čitelném obrazovém rukopise, evokujícím jeho léta tvůrčího zrání a prvních úspěchů v období první republiky. Díváte – li se na jeho kresby a malby, vybaví se vám prvorepublikové filmy, fotografie a reklamy, svébytné svou specifickou grafikou, v níž se autor pohyboval celý život. Snad je ještě jakoby kombinována se stylem označovaným jako ´bruselský´, inspirovaného podle doby a výtvarného vidění kolem slavného Expa, které se konalo v Bruselu v roce 1958.

 

 

 

 

 

Miroslav Šašek  - český malíř, ilustrátor a autor série dětských knih ´To je...´

 • narodil se v Praze 18. 11. 1916  a zemřel v květnu roce 1980 ve Švýcarsku (Wettingen)
 • pracoval jako malíř a ilustrátor po většinu svého života
 • vytvořil 18 ilustrovaných průvodců v sérii ´To je…´ . První z nich - ´To je Paříž´ -  vyšla  roce 1958
 • své knihy o řadě velkých světových měst a zemí nejen ilustroval nádhernými evokačními obrazy, ale i sám napsal a hlavně osobně podrobně, často za velmi náročných podmínek, také řadu zemí procestoval
 • vystudoval architekturu v Praze, protože jeho rodiče nechtěli, aby z něj byl malíř
 • malířství studoval na  École des Beaux Arts v Paříži
 • emigroval v roce 1948, když komunistická strana ovládla moc ve státě
 • usadil se nejprve v Mnichově (sám ale prohlašoval, že by byl rád, kdekoliv, kde má práci a svoji ženu)
 • v letech 1951 - 1957 pracoval pro Rádio Svobodná Evropa jako komentátor a redaktor
 • úspěch jeho projektu ´To je…´ v roce 1958 (Paříž) zapříčinil, že se už nadále věnoval jen této práci  
 • knihy z  řady ´To je…´, které byly postupně přeloženy do 10 světových jazyků, a vycházely v desetitisícových nákladech. Poslední z jeho knih ´To je… Británie´ vyšla v roce 1974    

 

 

 

 

Ocenění Miroslava Šaška

1959 - Nejlépe ilustrovaná knihy roku 1959  (To je … Londýn)

1960 - Nejlépe ilustrovaná knihy roku 1960 (To je … New York)

1960 - Award for Excellence

1961 - Leyton Avard

1961 - Junior Book Award 1961 (To je … New York)

Nejlepší kniha roku (1962 a 1965)

1979 - Mezinárodní výbor na knihy pro mládež ( IBBY ) Honor Seznam 1979 (To je … OSN)

 

Zdalipak víte, že…

 • Výstavu připravil Nadační fond Galerie Smečky ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a. s., Nadačním fondem Miroslava Šaška a nakladatelstvím Baobab. Rovněž žádáme,  aby se v zájmu možného zajímavého objevu Nadaci přihlásili ti, kteří případně vlastní některá díla Miroslava Šaška…

 

 • Galerie Smečky, spravovaná Nadačním fondem, zahájila svou činnost v prosinci 2005 výstavou koláží Jiřího Koláře a Ladislava Nováka; současná výstava je již čtyřicátou v pořadí

 

 • K výstavě  vychází katalog a další dvě knihy ze série ´This is…´, reprodukované ze zachovalých originálů, jinak doufáme podle slov Horvátha,  že se konečně někdy dočkáme tlusté monografie o Miroslavu  Šaškovi…

 

Doprovodné akce

 • úterý 6. 5. 2014 v 17.00 hodin

Komentovaná prohlídka s Olgou Černou

 

 • středa 14. 5. 2014 v 16.30 hodin -  Eva Volfová

Zúčastněte se jedinečné cestovatelské loterie Poznej svět! Vyberte si jeden z losů speciální limitované edice vydané právě u příležitosti Šaškovy výstavy.

 

1. Všichni sem, vyberte si, neváhejte. U nás každý vyhrává!

2. Váš los vám prozradí, kam se vypravíte: do Paříže, Londýna, Říma... Tichého oceánu, na Kilimandžáro, na Saharu...

3. Společně si vytisknete lístky na dopravní prostředky

4. Vstupenka nám poslouží k zaznamenání nevšedních cestovních zážitků. Zakreslete si na ´lístky´ horu Kilimandžáro, chrám nebo dopravní prostředek.

Vhodné od 8 let

 

 • středa 28. 5. 2014 v 16.30 hodin - Michaela Kukovičová

Každý bydlí v nějakém domě, ulici, městě. Jaký by byl tvůj vysněný dům? Jak by asi vypadala ulice, ve které by dům stál? Jezdila by tam spousta aut, nebo by tam bylo hodně stromů, na kterých by zpívali ptáci a dole ve stínu by seděli u kavárenských stolků lidi, pili limonádu a mlsali zmrzlinu nebo rakvičku se šlehačkou?

 

 • středa 11. 6. 2014 v 16.30 hodin - Alžběta Zemanová, Magdaléna Rutová

Společně vytvoříme komiksového hrdinu, se kterým pak procestujeme celý svět. Po souši, po vodě, pěšky, koňmo, autem, po vlastních i po cizích. A hlavně s Madlou a Bětou.

Pro děti ve věku 9–12 let

 

Středeční výtvarné dílny s ilustrátory, vstupné dobrovolné.

Tyto dílny je možné přichystat i jako dopolední program pro školy. Pro dílny doporučujeme rezervaci na 721 909 599.

 

Galerie Smečky

Pro provozování galerie a společenského střediska slouží přízemí a suterén domu Ve Smečkách 24, který je ve vlastnictví Městské části Praha 1. Pražská plynárenská tyto prostory pro účely zřízení galerie rekonstruovala. Tímto počinem zachránila kdysi krásný, pak zdevastovaný objekt v centru metropole, ale prezentuje se před pražskou veřejností jako solidní firma, která se utilitárně nestará jen o svoji prosperitu a rozvoj, ale také s vynaložením nemalých prostředků shromažďuje, chrání a podporuje potenciál národní kultury v oblasti české umělecké koláže poválečného období. Rekonstrukce byla odborně posouzena specializovanými pracovišti Národní galerie a doporučení Národní galerie byla zohledněna při výběru dodavatele, a poté i při samotné rekonstrukci.

 

Galerie Smečky

110 00 Praha 1

Ve Smečkách 24

tel. 222 210 268,

fax: 222 210 272

www.galeriesmecky.cz

Máme otevřeno:  úterý – sobota  11.00 – 18.30 hodin

Ve státní svátky máme zavřeno

Hodnocení:  90 %

 

Richard Koníček

Foto: Ing. Olga Koníčková