Time´s Up: Mind the Map aneb dokážeme dospět k rovnoprávnému a komplexnímu sblížení, globalizaci, kosmopolitismu a multikulturalismu?

11.03.2016 10:12

RKF – Rakouské kulturní fórum – Praha

7. 3. – 8. 4. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy ´Mind the Map´, která je výsledkem  projektu umělecké skupiny Time´s Up, jsme kromě fotografií v 1. Patře RKF zhlédli i fantastkní instalaci, umělecky ztvárněnou problematiku migrace formou ´physical narrative´ – příběhu. Ten je inscenován v reálném prostoru, a můžeme jej explorativně prozkoumat, neboť se tento projekt zabývá praktikami evropské migrační a azylové politiky, především pohybem uprchlíků ve Středomoří. Projekt ´Mind the Map´ se snaží zatím o nemožné (protože nedokážeme uprchlickou krizi uspokojivě řešit) a pokouší se motivovat především Evropany, abychom nepodléhali mnohdy banálním a nepravdivým tvrzením a postavili se nenávistné kampani…

 

(ale jak(?), když nepřííiš bohatá Evropa dosud nedokázala vyřešit své věčné bolesti... má dost problémů sama se sebou - ať už jde o bezdomovectví, nezaměstnanost, chudobu, nevyřešenou romskou otázku, hrozbu terorismu, korupci, ztrátu úcty mezi lidmi, nezájem o staré lidi - neustále chudnoucí důchodce, nezájem o vyšší porodnost a nakonec - kde platí jen právo silnějšího (starej se o sebe, jak můžeš!), a nakonec jak tedy máme v době globálního internetu pravdu zvěděti?... kdo nám na to odpoví?

Ing. O. K. )

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostřednictvím životního příběhu fiktivní postavy Christine Kollan, která se neplánovaně stane pomocnicí uprchlíků  nečekanou dědičkou firmy, jsou tematizovány různé dopady evropského přístupu k uprchlíkům a k migraci na životy nás všech.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezradně si klademe  časté otázky… (oficiální anotace)

  • … jak mohou, jak by měly a jak musí vypadat koncepty pro evropskou a globální koordinaci migrace, aby bylo možné naplnit všechny často velmi rozdílné požadavky, především však ty humanitární?
  • jakou roli smí a musí hrát sociální a hospodářsko-politické faktory a jaký by měl být mezi nimi poměr?
  • v této souvislosti vyvstávají následující otázky: kdy, kdo, za jakých podmínek a kam může, měl by a smí jít, kde smí zůstat, žít, pracovat, volit a zapojit se do společnosti?
  • setrvají rozvinuté průmyslové země u segregace, nadřazenosti a nerovnosti nebo jsou schopny uskutečnit kroky vedoucí k rovnoprávnému a komplexnímu sblížení, globalizaci, kosmopolitismu a multikulturalismu?

 

 

 

 

 

 

 

Mind the Map je součástí panevropského projektu Future Fabulators, který podpořili: program Kultura Evropské unie, město Linec, Úřad rakouského spolkového kancléře a spolková země Horní Rakousko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rkfpraha.cz

110 00 Praha 1

Jungmannovo náměstí 18

Máme otevřeno:   pondělí  – pátek 10.00 –17.00 hodin  kromě rakouských a českých svátků

Vstup: volný

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková