Ti nejneseznamovatelnější / The Most Unintroducible aneb Co si takhle odnést něco sebou?... či Jeden je vždy větší než druhý…

21.08.2019 10:56

 

 

 

 

Galerie kritiků, Adria - Praha

20. 8. - 8. 9. 2019

 

 

 

 

 

Na vernisáži nové (prodejní) výstavy Ti nejneseznamovatelnější, kde 16 umělců z Oaklandu, Kalifornie vystavilo svá díla, povětšinou z posledních 5 let  a kterou zorganizoval Jakub Kalousek, jsme zhlédli skupinovou výstavu amerických umělců, která byla prostřednictvím mediálně nápadité instalace koncipována jako přehodnocení stavu informatiky současné společnosti, nejen v USA, ale i obecně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jejím organizátorem je Jakub Kalousek (českého původu),

který dnes žije a pracuje v Oaklandu u San Francisca.

Básník Conrad Pellus v úvodu katalogu výstavy uvedl,

 že komunita přátel a umělců,

 nazvaná zde The Most Unintroducible,

kombinuje na vysoké úrovni performanci

 a ´estetickou ekologii´

 za účelem re-vizualizace a přehodnocení různých informací.

Od návštěvníků nejsou požadovány žádné předchozí znalosti ke zvolenému tématu.

 

Ke komunitě obyvatel Oaklandu je třeba říci, že město je považováno za Mekku umění amerického Západu, tak jako Brooklyn je považován za umělecké centrum východního pobřeží Ameriky. Město, založené v roce 1852 na pobřeží sanfranciského zálivu s necelým půl milionem obyvatel je vybaveno mezinárodním letištěm a prochází jím důležitá železniční trať společnosti Amtrak.

 

Zde žil spisovatel Jack London, a také zde vznikla známá punkrocková kapela Green Day. Design a umění se tu spájejí a vytvářejí městu neopakovatelnou atmosféru. Na cestě z historického centra Downtownu do Jingletownu je umístěno více než 50 uměleckých galerií a najdeme je i uvnitř letiště. Nově jsou zřizovány i v městské čtvrti Uptownu. Celkově je město na 11. místě v zemi v počtu sídlících designérů a umělců.

 

Hovoří se tu více než 100 jazyky, zaznívá tu francouzština, italština, portugalština, španělština, etiopština i asijské jazyky. Různá etnika jsou zastoupena různými institucemi, jejichž jediným úkolem je zvyšovat kulturní povědomí obyvatel. Odrážejí také kulinářské tradice rozmanité populace. Nadto je město historickým střediskem bluesových a jazzových scén, či domovem hudebníků blues, funku, punku, heavy metalu, rap rapu, hip hopu apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor výstavy Jakub Kalousek ji zahájil s hudebním doprovodem (českým hudebníkem) a performancí, nazvanou ´Únik odrazu / Brushing off with reflection´, jež je založena na teorii Fredericy Ohle' Kauffman o „reflexi jako luxusu“. Podle ní se lidstvo odlišuje od ostatních tvorů sklonem k volnému přemýšlení o hodnotách a událostech, jež v žádném ohledu nesouvisí s pouhým přežíváním. Proto je tento sklon chápán jako ´luxus´ a podle autora jako ´tvůrčí zauzlení´, což znamená tendenci zabývat se přepychem jednorázových úniků od reality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Kalousek je ilustrátorem, spolupracujícím s literáty, často se uchyluje k černému humoru, je zvyklý zaměřovat se na absurditu a náhody v běhu každodenních událostí. Vytváří serigrafie  či digální tisky.

 

Angelique Jobelle se narodila ve Švýcarsku, studovala v Anglii a nyní vyučuje a zabývá se performancemi, objekty a instalacemi, jež parodují masmédia v nadsázce jejich forem sdělování společnosti. Její práce tvoří klidné poetické scénky, s obavami z odcizení.

 

Díla Yumeji Hary, narozené v Kanazawě v Japonsku, vyzařují chladný koncepční přístup, vybavený jakousi znepokojivou krásou. Atraktivnost vizuálních forem zde spolu se stručností výrazových gest poněkud znesnadňuje význam autorčina sdělení. Klade totiž důraz na disjunkci, jež generuje řadu ambivalentních významů.

 

Randy Carter začal tvořit až ve svých 55 letech, záhy však zaujal prezentací drobných událostí, jakoby určených pro média. Jednoduchost a vnitřní dynamika jeho situačních kreseb se nám snaží připomenout to, co je v našem životě zásadní.

Manželství, serigrafie

 

Multimediální umělec Scott MacLeod zase ve své dlouholeté kariéře vyjadřuje bezpočet fatálních omylů, chyb a katastrof v lidském soužití. Jeho ignorování vlastních zájmů a důraz na veřejný zájem z něj učinily jednoho z nejvlivnějších umělců této generace.

 

 

Koláž - Jako všichni ostatní

 

 

I ostatní umělci se věnují nenásilnému aktivismu,

jenž upozorňuje na společenské problémy,

ale nesnaží se je nevhodně řešit.

 

 

Silke Schwingunszahl, která v raném dětství se přistěhovala s rodiči z Německa, vytváří instalace site specific, v nichž pomocí osobitých ready-mades komentuje spotřebitelskou kulturu, vyznačující se posedlostí novinkami a povrchní zábavou.

 

Bez názvu, interaktivní instalace

 

 

Phoebe Gloeckner zase vytváří diorama digitálně upravovaných modelů, vyráběných ručně z plsti, jež slouží jako základ animace v její multimediální práci, např. pro sérii grafické novely Cuidad Juarez. V roce 2008 se jednalo o skutečný příběh rodiny mexických utečenců s dítětem, zabitým při přechodu na hranicích, za který autorka získala ocenění Guggenheimovy nadace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Boysride recykluje komerční obaly a maluje kombinovanou technikou přímo na recyklované obaly. Jeho obrazy vytvářejí ostrý kontrast mezi prodejní účinností masových produktů včetně obalů a autentickým obsahem uměleckého vyjádření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmira Klokazen vytváří vlastní digitální technologií, konkrétně pohybem elektronické tužky na dotykové obrazovce počítače výkresy, znázorňující její internetové zkušenosti. Kreslená čára odpovídá pohybům kurzoru na obrazovce při vyhledávání odkazů a namísto  sledování obsahu předvádí pouze proces, jak se k nim dostat, v ortografických obrazech.

 

Dále, Poc Choc narozený na Filipínách a ve svých 8 letech s příchodem do Kalifornie, činný svým uměleckým programem také v Japonsku, reflektuje své traumatické dětství v ´interaktivních shromážděních´ soch, uváděných do pohybu a řízených areino deskou s magnety.

 

Flinda Osterhaut v obrazových sériích, nazývaných Excesy/Přesahy zase vytváří multiply, vyjadřující opakovaně její sebereflexivní zkušenosti, u nichž se snaží dobrat jejich významové podstaty.

 

Florian Shaw v instalacích s názvem ´What did I saw in the box / Co jsem viděl v krabici´ vychází z fyzikálních vlastností prostředí a vytváří dialog mezi třemi osami estetického zážitku - divákem, tvarem a sémantikou díla.

 

Mluvčí skupiny Conrad Pellus zdůrazňuje, že koncepce umělců kladou důraz spíš na obranyschopnost umění než na jeho útočnost.

 

Al Lure vytváří pomocí videa choulostivé asambláže se socio-kritickým podtextem, zmírňuje však jejich obsah erotickým zabarvením, často interaktivního druhu.

 

Obrazy Séma Zpraceka jsou zase mezním vyjádřením každodenních událostí a připojují osobitý komentář k některým podivným zvykům, jež lidé stavějí na odiv.

 

Eugene Ruceck vytváří zvláštní interaktivní instalace v podobě výkresů pod vodou.

 

Swoozie Centering (iniciátorem je Austin Young) se zabývá videem TBD - hudební video hrou s příběhem ´nadcházejícího věku´ pro „ autorskou spolupráci každého, kdo přichází“. Hra zdůrazňuje procesualitu, náhodnost, interakci a spontánní tvořivost s aktivní účastí, pro dosažení nezapomenutelných zážitků.

 

Výstava jako celek nabízí hodně zajímavých zážitků a podnětů k přemýšlení.

 Zastupuje tvořivý postoj společenského aktivismu,

 který,

aniž by se přímo dotýkal politiky či ekonomiky,

 alternuje vlastním způsobem v přístupu ke společenské angažovanosti.

Je ideálním příkladem toho,

jak tvůrčí osobnost umělce v určité názorové komunitě

může být podnětná

i bez nárokování

kolektivní identity obvyklých inkriminačních hnutí.

 

Zapsala: Vlasta Čiháková Noshiro, Galerie kritiků

 

 

Vystavující umělci

Jakub Kalousek

Angelique Jobelle

Yumeji Hara

Randy Carter

Scott MacLeod/kombinovaná technika/Ústavní shromáždění

Harriet Swaggerdoll/ Bez názvu /digitální animace na tabletech

 

Silke Schwingunszahl

Phoebe Gloeckner

Christopher Boysride

Elmira Klokazen/kresby na papíře

Poc Choc/Bez názvu/interaktivní instalace

Flinda Osterhaut/olej na plátně, Bez názvu

Florian Shaw

Al Lure

Sém Zpracek

Eugene Ruceck

Swoozie Centering

 

Organizátor a kurátor výstavy:

Jakub Kalousek

 

Palác Adria 1. patro

110 00 Praha 1

Jungmannova 31/36

Máme otevřeno denně mimo pondělí: 11.00 – 18.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.galeriekritiku.cz