The Making Of ... Ghosts aneb nespatříme těla ani tváře, nýbrž jen ´Hlasy a zjevení v archivech l. svět. války´

08.12.2014 16:13

Goethe-Institut, 2. patro -  Praha

4. 12. 2014 – 30. 1. 2015

Po vernisáži nepříliš obvyklé výstavy v Goethe Institutu, jež vychází z rešerší filmaře Philipa Scheffnera a kulturoložky Britty Lange, týkající se válečných zajatců v 1. sv. válce, jsme   vyslechli čtyř- kanálový sound a video instalace Britty Lange & Philipa Scheffnera se zvukovými nahrávkami mj. ze zvukového archivu Humboldtovy univerzity v Berlíně

Tábor půlměsíce

Jedním z hlavních témat rešerše byl tak zvaný ´Tábor půlměsíce´ ve Wünsdorfu u Berlína, kde byli internováni mezi roky 1914 a 1918 především indičtí a severoafričtí  ´koloniální vojáci´. Tito exotičtí váleční zajatci se stali předmětem politické propagandy a objektem četných vědeckých studií v oblasti antropologie, etnografie, jazykovědy, hudební vědy a právních věd.

 

Výchozím bodem bylo setkání německých vědců s internovanými vojáky muslimské a jiné nekřesťanské víry během I. sv. války, a to v táboře půlměsíce ve Wünsdorfu u Berlína.

 

Jací duchové?!

Ze zvukových dokumentů, fotografií, filmů a textů, které byly objeveny v archivech (2700 textů), vznikla fragilní audiovizuální síť příběhů odrážejících propletenec kolonialismu, války, médií, politiky, zábavní kultury a vědy.  Částečně tak vystupují na povrch okolnosti, které přispívají k utváření ´historie´ a obrazu o ´jiném´. Pouhé hlasy bez tváří a těl zůstávají fragmenty - a poukazují jako duchové na mezery v našich archivech a v našem vědění.  

 

 

Historické pozadí projektu výstavy

V době l. sv. války se Osmanská říše stala spojencem Německé říše.  Islám je v té době definován jako strategická zbraň proti Francii, Anglii a Rusku. Muslimští vojáci z anglických, francouzských a ruských armád jsou vyzváni k tomu, aby vyměnili strany  a spolu s Osmanskou říší a jeho spojencem Německou říší rozpoutali válku proti nepřátelům. Zajatí muslimové jsou internováni spolu s indickými a severoafrickými vojáky z francouzské a anglické armády jako součást džihádské strategie. Tito tzv. ´koloniální vojáci´  mají být pohnuti ke vzpourám proti jejich koloniálním pánům. Úspěchy propagandistické činnosti jsou nepatrné – ovšem zájem o zajatce se ozývá z jiné, vědecké strany. Internovaní exotičtí váleční zajatci se  stanou předmětem různých odborných studií.

 

Královská Pruská fonografická  komise

 tak uspořádala mluvené a zpívané nahrávky zajatců. Komise byla založena v roce 1915 a shromažďuje přes 30 vědeckých pracovníků z oborů antropologie, jazykovědy a hudební vědy. Cílem komise je systematická nahrávka různých jazyků a hudby válečných zajatců z německých táborů. Pod organizačním vedením WIlhelma Doegena bylo vyrobeno 1 650 gramofonových nahrávek, které vytvořilo základ zvukového archivu v Berlíně. 

 

Video a zvukové nahrávky jsou prezentovány v angličtině

 

 

 

 

 

 

Koordinace projektu a další překlady: Rubaica Jaliwala

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 32

 

Máme otevřeno: pondělí až pátek 9.00 -18.00 hodin a po předchozí domluvě

Vstup: zdarma

 

www.halfmoonfiles.de

www.laultarchiv.hu-berlin.de

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková