Tento víkend oslaví Národní galerie v Praze 217. výročí založení

31.01.2013 08:59

Tento víkend oslaví Národní galerie v Praze 217. výročí založení

Společnosti vlasteneckých přátel umění (5. 2. 1796)

- předchůdkyně

Národní galerie v Praze

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

217. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění (5. 2. 1796)

 

V sobotu a v neděli 2. 2. – 3. 2. 2013, v rámci oslav výročí,  připravila Národní galerie v Praze pro návštěvníky vstup zdarma do svých expozic.  

 

Vstup zdarma se ale netýká výstavy Františka Kupky: ´Cesta k Amorfě´, kterou můžeme navštívit v Salmovském paláci na Pražském hradě. Rovněž nemůžeme zdarma ani do Veletržního paláce na výstavu ´´Slovanská epopej – Alfons Mucha´.  Zde zaplatíme běžné vstupné.

Lektorská oddělení Národní galerie v Praze připravila i na tento víkend 40 doprovodných programů pro děti i dospělé ve všech objektech Národní galerie v Praze.

Generální ředitel Národní galerie ing. Vladimír Rösel (na foto vlevo)

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. Šternberský palác

Expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka

 

Krátké komentáře k významným dílům:

2. 2.   SO  10.30   Jan Gossaert zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí P. Marii

2. 2.   SO  11.30   Domenico Fetti: Kristus na Olivetské hoře

2. 2.   SO  12.30   Joseph Wright of Derby: Peter Perez Burdett a jeho první žena Hannah

Doba trvání: 20 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

 

VÝSTAVA NĚMECKÉ A RAKOUSKÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 19. STOLETÍ

Krátké komentáře k významným dílům

2. 2.    SO  14.00   Caspar David Friedrich: Severní moře v měsíční záři, (1823–1824)

2. 2.    SO  14.30   Adalbert Stifter: Rax I. (Horská krajina), 1841

2. 2.    SO  15.00   Carl Spitzweg: Výlet do hor, (1862)

2. 2.    SO  15.30   Ferdinand Georg Waldmüller: Děti dostávající snídani, 1859

2. 2.    SO  16.00   Friedrich von Amerling: Vlastní podobizna, (1830)

Doba trvání: 10 min. / Místo setkání: u konkrétního díla v daný čas

 

Komentované prohlídky

3 . 2.  NE    11.00   Holandské umění 17. století (přednášející Jitka Handlová)

3. 2.   NE    15.00   Vášeň sběratelova, komentovaná prohlídka Hoserovy sbírky (s ředitelem Sbírky starého umění NG Vítem Vlnasem)

Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

 

 1. Schwarzenberský palác

Expozice BAROKO V ČECHÁCH

2. 2.   SO  10.00–18.00    samoobslužné aktivity v ateliéru ve 2. patře paláce

3. 2.   NE  11.00–14.00    Galerie v galerii I. – otevřená výtvarná dílna pro děti a hravé dospělé v ateliéru ve 2. patře paláce. Přijďme založit novou přenosnou minigalerii, kterou zaplníme uměleckými díly všech návštěvníků našeho ateliéru. Budeme vysláni na špionážní cestu po Schwarzenberském paláci a získané poznatky a zkušenosti uplatníme při práci na exponátech pro novou obrazárnu.

3. 2.  NE  15.00   Zpěvy a tance doby renesance a baroka. Přijměme pozvání na hudební a taneční vystoupení mezi obrazy.

Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu Schwarzenberského paláce

 

 1. Salmovský palác

VÝSTAVA FRANTIŠEK KUPKA: CESTA K AMORFĚ

Platí se běžné vstupné: základní 150 Kč, zlevněné 80 Kč, rodinné 200 Kč

Otevřený sobotní ateliér pro děti a rodiče

2. 2.  SO 14.00–15.15 a 15.30–16.45   Od figury k abstrakci

František Kupka byl fascinován figurou a jejím pohybem. Pojďme i my zachytit tvary lidského těla do barevných abstraktních koláží. Společně rozpohybujme za zvuku hudby loutky inspirované dílem Františka Kupky!

Přijďme s dětmi prožít aktivní umělecky zaměřené sobotní odpoledne do Salmovského paláce, kde se na chvíli přeneseme do doby před sto lety. Dílny vedou Hana Dočkalová, Kateřina Řezáčová a Veronika Výprachtická. Rezervace nutná na 224 301 003 či vzdelavani@ngprague.cz

Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnut poplatek za lektorské služby, výtvarný materiál a vstupné) Doba trvání: 75 min. / Místo setkání: ve vstupním vestibulu

 

VJ a DJ / hudba a obraz

2. 2.  SO  15.00–18.00    KuqbkA

Fragmentární dekompozice slavných abstraktních pláten přenesených do zvukového formátu provedou současní umělci Pavel Mrkus a Daniel Hanzlík. Převedením abstraktních obrazových forem do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici, vznikne zacyklená smyčka nové Amorfy. Audiovizuální skladba bude vznikat v reálném čase a místě – v Salmovském paláci.

 

Krátké komentáře k hlavním dílům výstavy

3. 2.   NE   10.30   František Kupka: Podzimní slunce, 1905–1906

3. 2.   NE   11.00   František Kupka: Velký akt (Plány podle barev), 1909–1910

3. 2.    NE   11.30   František Kupka: Amorfa. Dvoubarevná fuga, 1912

3. 2.    NE   12.00   Jean Metzinger: Tanečnice v kavárně, 1912

Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 15 min. / Místo setkání: v daný čas u konkrétního díla

 

Improvize na návštěvě u Františka Kupky

3. 2.   NE   16.00–17.00    Bien, Františku!

Kupkovy abstraktní tvary v konkrétních obrysech a v konkrétní situaci s abstraktní poetikou v Salmovském paláci. Kupka málo známý i zcela neznámý. V čem chodil na pole? Co opustil? Co je v deníku Jindřicha Waldese? Viděl ducha? Viděl Koh-i-noor? Uvidíme rudě a modře. Uvidíme bublinky. Budeme vás vodit v kruhu. Vezmeme vás do kola. Bude to improvizace na celé čáře (i na její části)! Barvy dodají Jana Machalíková a Hana Malaníková. Pohyb zprostředkují Martin Falář a Jakub Troják. Odkazy na hudbu provedou Lucie Pospíšilová a Jakub Valenta.

Cena: zdara k platné vstupence / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vstupním vestibulu

 

 1. Veletržní palác

expozice umění 20. a 21. století

 

Komentované prohlídky

2. 2.    SO   10.30   Jak příběh abstrakce pokračoval dál? (F. Kupka, V. Preissig, Z. Sýkora,
K. Malich)

2. 2.    SO   11.30   Běla Kolářová a ženy v českém umění 2. poloviny 20. století

3. 2.    NE   10.30   Francouzské umění 19. a 20. století ve sbírce Národní galerie v Praze

3. 2.    NE   14.00   Běla Kolářová a ženy v českém umění 2. poloviny 20. století

3. 2.    NE   15.00   Jak příběh abstrakce pokračoval dál? (F. Kupka, V. Preissig, Z. Sýkora,
K. Malich)

3. 2.    NE   15.00   Korespondáž (Jiří Kolář & Béatrice Bizot) s kurátory výstavy Annou Pravdovou a Petrem Přibylem

3. 2.    NE   16.00   Čtení z dopisů Jiřího Koláře - scénické čtení z korespondence Jiřího Koláře, připravené Studiem Hrdinů. Číst budou Ivana Uhlířová a Milan Stehlík.

Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce

 

Tanečně pohybový workshop

2. 2.   SO  13.30 – 17.00 Dnes necht' galerie tančí! Otevřená dílna s tanečníky sdružení SE.S.TA / Centrum choreografického rozvoje

Nechme se překvapit a spojte své pohyby a fantazii s papírem. Inspirujme se tanečníky i ostatními kolem vás. Vhodné pro všechny generace – děti, dospělé, seniory.

Místo setkání: v přízemí – malé dvoraně Veletržního paláce

 

Kniha: František Frank Frantík François Kupka
3. 2.  NE    15.00   Křest knihy ve 4. patře Veletržního paláce

Kniha FFFF Kupka představuje výjimečný nakladatelský počin Národní galerie v Praze. Jde o originální publikaci nabízející netradiční setkání s dílem průkopníka abstraktního umění Františka Kupky. Kniha prezentuje inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl a zprostředkovává čtenářům Kupkův pohled na umění a život. Je určena dospělým i dětem, kteří chtějí obrazy prozkoumat a objevit zajímavé souvislosti. Během křtu bude kniha představena autorkami koncepce a autory grafického řešení. Další zajímavé tituly Nakladatelství Národní galerie v Praze představí jeho vedoucí. Po křtu následuje program VJ a DJ / hudba a obraz  - KuqbkA – který přinese přenesení slavných abstraktních obrazů Františka Kupky do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici. Křest i audiovizuální skladba budou realizovány ve 4. patře Veletržního paláce.

 

VJ a DJ / hudba a obraz

3. 2.  NE  15.30 – 17.30  KuqbkA

Fragmentární dekompozice slavných abstraktních pláten přenesených do zvukového formátu provedou současní umělci Pavel Mrkus a Daniel Hanzlík. Převedením abstraktních obrazových forem do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici, vznikne zacyklená smyčka nové Amorfy. Audiovizuální skladba bude vznikat v reálném čase a místě ve 4. patře Veletržního paláce.

 

Pracovní listy pro děti s rodiči „Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi"

Úkoly a hádanky nás provedou zábavnou formou expozicí českého uměni 1900–1930 a jsou určeny dětem ve věku 3–6 a 7–11 let. Listy dostaneme zdarma u pokladny.

 

 1. Klášter sv. Anežky České

expozice Středověké umění v Čechách a Střední Evropě

Komentované prohlídky

2. 2. SO 14.00  Vyšebrodský oltář

2. 2. SO 15.00  Vybraná pozdně gotická díla

3. 2. NE 11.00  Krásný sloh – umění kolem roku 1400

3. 2.  NE 12.00  Čeští zemští patroni v umění vrcholné gotiky

Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: ve vestibulu v přízemí / Přednášející: Jan Bouček, Mariana Dufková, Alena Kingham

 

 1. Palác  Kinských

expozice umění Asie a starověkého Středomoří

Komentovaná prohlídka

2. 2.  SO  14.00   Cesty tulipánů

Jaké podoby a významy na sebe v jednotlivých dobách a místech brala tato květina oblíbená v Evropě i Asii? Pojďte s námi v jejích stopách.

Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: v 1. patře u palácových lvů / Přednášející: Adriana Stříbrná

 

ORIENTační listy v jednotlivých sálech k prezenčnímu čtení anebo ke stažení před návštěvou expozic na: https://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/

 

Ateliér a zázemí pro rodiče s dětmi

Návštěva paláce Kinských nemusí končit prohlídkou stálých expozic. Pro návštěvníky je tu Ateliér k samostatné výtvarné činnosti bez věkového omezení. V Ateliéru ve 2. patře najdeme rozmanité výtvarné potřeby, výstavní katalogy pro prezenční čtení a ORIENTační listy, šablony, manuály včetně přehledných návodů na skládání origami a vázání asymetrických a symetrických uzlů orientálních koberců. Můžeme si obléknout a vyzkoušet, jak se nosí kimono.

 

Kontakty na lektorská oddělení Národní galerie v Praze

 

 1. KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ: Expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropě

Praha 1, U Milosrdných 17 (vstup pro návštěvníky: Anežská 12)

Informace a rezervace: tel. 221 879 216, -217, -225

e-mail: ak.educ@ngprague.cz

 

 1. SCHWARZENBERSKÝ PALÁC: Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, Hradčanské nám. 2

Informace a rezervace: 233 081 720-1, e-mail: ssueduc@ngprague.cz

 

 1. ŠTERNBERSKÝ PALÁC: Sídlo Sbírky starého umění NG

 

Praha 1, Hradčanské nám. 15

Informace a rezervace: 220 514 598, 233 090 542-3, e-mail: sp.educ@ngprague.cz

 

 1. VELETRŽNÍ PALÁC: Sídlo Sbírky moderního a současného umění NG

Praha 7, Dukelských hrdinů 47

Informace a rezervace: 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

 

 1. PALÁC KINSKÝCH: Expozice Umění Starého světa. Umění Asie a starověkého Středomoří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea

Praha 1, Staroměstské nám. 12

Informace a rezervace: 420 222 315 205, 420 224 810 758, linka 246;

e-mail: asiaedu@ngprague.cz

 

 1. Salmovský palác: Výstava FRANTIŠEK KUPKA: Cesta k Amorfě do 3. 3. 2013

Praha 1, Hradčanské nám. 2

Informace a rezervace: 224 301 003, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

 

Národní galerie v Praze

Referát vztahů k veřejnosti

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

tel./fax: +420/222 321 459

mob.: +420/724 501 535

www.ngprague.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Národní galerie