Taryn Simon aneb není to tak, jak se nám to na první pohled vždycky jeví…

28.04.2016 14:34

Galerie Rudolfinum - Praha

27. 4. - 10. 7. 2016

 

 

Nejednou jsme psali, že nás Petr Nedoma v jím vedené Galerii Rudolfinum doslova učí poznávat svět umění – výtvarného i fotografického – ze zcela nových stránek, jež nám nejsou buď známy vůbec, nebo jen okrajově. V unikátní dramaturgii nás seznamuje osobně nebo alespoň zprostředkovaně prostřednictvím prací, s progresivními světovými osobnostmi, určujícími směry výtvarného projevu a razícími, či alespoň prošlapávajícimi netradiční cesty. Pozvání na zahájení každé z nových výstav v Galerii Rudolfinum má tedy pro nás na www.www-kulturaok.cz prioritu mezi jinými pozvánkami, které dostáváme. Nejinak tomu bylo i 26. 4. 2016, kdy byla uspořádána tisková konference k zahájení výstavy Taryn Simon. 

 

Taryn Simon je newyorská fotografka (* 1975), která systematicky vytváří sofistikovaně propracované rejstříky věcí, jež jsou buď běžně skryté drtivé většině z nás, nebo nám pro svoji – vesměs záměrnou nenápadnost a přehlédnutelnost - na první pohled unikají.

Rejstřík Taryn Simon je široký. Od ptáků ve filmech s Jamesem Bondem a zboží pašované skrz areál Kennedyho letiště přes pozoruhodné algoritmy obrázkových kolekcí až po přísně utajované základny amerických náboženských, administrativních či vojenských institucí.

Není to snadné hlavně organizačně. Ale promyšlené a důmyslné konceptuální metody, spolu s léty trpělivých rešerší a úsilím vynaloženým při sběru daného materiálu postupně vytvořil z Taryn Simon jednu z nejvýraznějších a nejspecifičtějších postav současné světové umělecké scény.

 

Zvláštní téma, zvláštní pojetí, zvláštní instalace

Předem je třeba říci, že vzhledem k tématům a systematičnosti práce Taryn Simon nelze čekat jen výstavu exkluzivních výpravných a výtvarně vycizelovaných fotografií. Že Simon fotit umí, dokazuje zejména v oddíle výstavy nazvaném Americký index skrytého a neznámého. Zde se skutečně setkáme s krásnými a dokonalými velkoplošnými fotografiemi, potvrzujícími její výtvarně - řemeslné schopnosti. Ale – tím je právě Simon osobitá – je tomu tak na první pohled. Vzhledem k záměrně miniaturizovaným a obsáhlým popiskům upozaděným kdesi na nenápadné cedulce v rohu vedle fotoobrazu (jde o součást autorčina tvůrčího záměru!) stojíte před výtvarnou fotografií a vnímáte její půvab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Až pak vás zvědavost a snaha rozpoznat, co to na té mrňavé popisce vlastně je, donutí sklonit hlavu, nasadit brýle a … zíráte. Obsah popisky je příběh zobrazovaného. A ten je diametrálně jiný a vaše původní většinou jen estetické prožitky srazí do reality, která často až šokuje a přinejmenším udiví. Vy pak znovu poodstoupíte a onu krásnou fotografii uvidíte náhle jinak.

 

Ano, je krásná dál, ale díky příběhu ji vnímáte nově, reálně. V tom je snad nejmarkantnější kouzlo pozoruhodného umění Taryn Simon. Nic není takové, jak se to jeví. Ač je ten její ´index skrytého a neznámého´ stvořen z amerických reálií, proto v názvu projektu a výstavní sekce je slovo americké zdůrazněno, je nám jasné, že to neplatí zdaleka jen pro Ameriku, ale i obecně pro každou zemi a vše na světě.

 

A tak fotografické obrazy jako Kryonika ukazuje vnější pohled na zapouzdření čehosi, líbivý Bílý tygr z plakátu je nešťastnou a téměř neživotaschopnou hříčkou přírody, archiv virů skrývá likvidační nákazy, na něž nemáme obrany schopné vyhubit lidskou civilizaci. Ale také je tu třeba pro nás atraktivní grafické logo časopisu ´Playboy´, jež je ve skutečnosti pro vidoucí neviditelné zpracování ´hanbatého časopisu´ - Playboy pro nevidomé. A tak by se dalo pokračovat. Co snímek, to překvapení a pohled pod vnější skořápku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terénní průvodce po ptactvu Západní Indie

Sekce výstavy, která vás při vstupu uvítá, má název Terénní průvodce po ptactvu Západní Indie. A opravdu jste na první pohled v jakémsi ornitologickém kabinetu. Odvolává se na předního ornitologa se zvláštním jménem – James Bond. Je a není to náhoda. Muž toho jména publikoval v roce 1936 převratnou odbornou dokumentaci taxonomie ptactva Západní Indie.  Shodou okolností se tehdy protknul s Ianem Flemingem, jenž před II. sv. válkou působil coby aktivní pozorovatel ptactva na Jamajce. Když pak později hledal Fleming jméno pro hrdinu svých románů, zvolil právě jméno významného ornitologa - James Bond. Zdálo se mu správně ploché, bezbarvé až anonymní, tedy vhodné pro - jak označil svého hrdinu - ´nástroj v rukou vlády´.

Taryn se zde stylizuje do onoho dávného ornitologa a po jeho vzoru dokumentuje také ptáky. Avšak ne ty v Západní Indii, ale ty ve všech 24 dosud natočených filmech s jeho jmenovcem, v bondovkách. A hle, je až k nevíře, kolik se jich na plátně filmů za ta léta různě mihlo a objevilo. Taryn Simon to vše navíc opatřuje datací a přesnou archivní informatikou.

 

Kontraband

Další sál a další projekt výstavy představuje neuvěřitelných 1 075 fotografií, na první pohled komponovaných jako nabídkový katalog zboží všeho druhu. Jenže, jak už je u Taryn Simon zvykem, není to tak, jak se to jeví.

V roce 2010 se totiž autorka na 4 dny nastěhovala do Federálního inspekčního stanoviště Úřadu pro cla a ochranu hranic, jak zní zestručnělý název pro místo, kudy prochází a kde se shromažďuje z různých důvodů zakázané a z různých důvodů pašované nelegální zboží.

 

Za 4 (!) dny 1 075 případů v různém množství. Dokument přináší řadu informací a lze z něj vystudovat mnohé závěry. Tím nejpřekvapivějším je, že v četnosti nevedly drogy a zbraně, ač samozřejmě zadrženy byly také, ale vedlo relativně normální spotřební zboží. Buďto padělky nebo pro USA nepovolené. Zde je zvláštní hlavně to, že v zemi odeslání to může klidně být zcela běžný tovar, jenž se prodává v supermarketech ve velkém. A naopak.

 

Obrazová sbírka

Další sál a další projekt Taryn Simon je fotografická sonda do Obrazové sbírky, obsahující 1 290 000 obrazových výstřižků, pohlednic, plakátů, fotek a obrazů z knih a časopisů. Zatímco průběžně se jednalo o relativně běžnou výstřižkovou službu na dobu před internetem nabízejícím Google a další vyhledavače vyhovující a dokonalou, dnes se v tomto obdivuhodném archivu nacházejí často už přímo historické unikáty obrovské sběratelské či vědecké ceny.

Jde fakticky o vizuální archiv dějin USA od založení Knihovny v roce 1915 do roku 2013, kdy tam vstoupila Taryn Simon. Výstřižky nejsou samozřejmě jen tak skladovány. Jsou pečlivě a promyšleně tříděny pod 12 000 vyhledávacích hlavních hesel. Do nedávna byly dokonce volně zapůjčitelné zájemcům, a dokonce i domů včetně rizika ztrát a nevrácení. Což se pochopitelně i dělo.

Dnes je už archiv nepřístupný a pečlivě chráněný. Taryn Simon tak objevila a nafotografovala původní analogovou vizuální paměť - předchůdce současné digitální sbírky.

 

Obrazový atlas a Odstřižky

Poslední sál obsahuje ukázky nejnovějších projektů Taryn Simon. Obrazový atlas a Odstřižky. Obrazový atlas je ryze moderní pohled autorky a jejího spolupracovníka, programátora Aarona Schwartze, na vyhledávače. Dokazuje odlišnosti téhož hesla v různých zemích, dokazuje, že zadaný pojem nemusí jinde zdaleka nabídnout totéž co v Evropě. Že významy si mohou být obsahově vzdáleny. Divák si to může na výstavě vyzkoušet. (Viz třeba heslo Rudolfinum, jen u nás ukáže budovu, ve světě spíše Rudolfa II. a jiné, ale v Číně už cosi úplně jiného…)   

 

A pokud jde o Odstřižky. Stačí jedna ukázka za jiné. V rozhovoru pro Ruskou televizi, byla žádána Taryn Simon, spatříme tak její podobu, aby setrvala bez hnutí a poskytla obrazový materiál při střihu jako rezervní. Je to sice možné, ale také tím jde pak zakrýt místa a odpovědi, jež jsou pro tvůrce pořadu nežádoucí a naopak vyplnit rozhovor o dodatečné poznámky moderátorů, kteří při tom nemusí být přímo v záběru a deformovat tím odpověď zpovídané…

 

Esej Michala Nanoru kurátora výstavy

Na tiskové konferenci, kde Taryn Simon bohužel přítomna nebyla, hovořil i kurátor Michal Nanoru. Sdělil nám mnoho vysvětlujícího o Taryn i výstavě. A je to třeba. Kdo se na výstavu chystá nebo ji už viděl, ale bez vysvětlení, tomu lze doporučit Nanorovu Esej. (https://www.galerierudolfinum.cz/files/upload/attachments/2016/04/25/taryn-simon_esej-kuratora-michala-nanoru.pdf)

Kurátor: Michal Nanoru

 

Doprovodné programy

Tradiční a oblíbené doprovodné programy nám představil Ondřej Horák. Najdete je na adrese https://www.galerierudolfinum.cz/cs/program/actual-accompanying-program

110 00 Praha 1

Alšovo nábřeží 12

www.galerierudolfinum.cz

 

Vstupné: plné: 120 Kč, snížené: 70 Kč

Máme otevřeno: úterý – středa, pátek – neděle: 10.00 – 18.00 hodin

čtvrtek:  10.00 – 20.00 hodin

pondělí: zavřeno

 

TARYN SIMON (*1975)

je multidisciplinární umělkyně, která pracuje s fotografií, textem, sochou a performancí. Její  dílo je charakteristické rozsáhlými rešeršemi, zájmem o systémy kategorizace a klasifikace. systémy kategorizace a klasifikace. Vystavovala mimo jiné v Garage Museum of Contemporary Art, Moskva (2016), Jeu de Paume, Paříž (2015); Ullens Center for Contemporary Art, Peking (2013); MoMA, New York (2012); Tate Modern, Londýn (2011); Neue Nationalgalerie, Berlín (2011) a Whitney Museum ofAmerican Art, New York (2007). Je zastoupena ve sbírkáchMoMA, Tate Modern, Guggenheim Museum, Centre Georges Pompidou a Los Angeles County Museum of Art.

Simon vystudovala Brownovu univerzitu a působila jako Guggenheim Fellow.

Žije a pracuje v New Yorku.

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková