Tajemství Ostrožského jezera aneb příběh tří dětí, která se společně snaží zachránit jedno kouzelné stvoření

21.03.2024 18:23

 

 

Tajemství Ostrožského jezera

Text: Andrea Helmichová

Ilustrace: Anna Tláskalová

 

 

„V písečném zrnku vidět svět

a nebe v luční květině.

Do dlaně vzít nekonečno

a věčnost prožít v hodině.“

Oblíbený citát autorky textu, Andrey Helmichové

 

 

Tajemství Ostrožského jezera vypráví příběh o třech kamarádech –

Hynkovi, Petrovi a Lence,

kteří se společně snaží zachránit kouzelné stvoření žijící v tajuplném jezeře na Slovácku.

Co se stane, když Hynek jednoho dne vyloví z jezera malinké vajíčko?

Netuší, že přichází největší dobrodružství jeho dosavadního života…

 

 

O knize Tajemství Ostrožského jezera

 

Příběh, který vytvořila Andrea Helmichová, režisérka a absolventka DAMU, je především mimořádně obrazný. Dokládá, že autorka má smysl pro vizuální stránku děje, což nesporně souvisí s její profesí. Jednotlivé obrazy příběhu tím pádem přímo vyvolávají vizuální představu, které se autorka ilustrací, Anna Tláskalová, ujímá zručně a sdělně.

 

… Znovu, pomalu, strčil prst do vody a dotkl se podivné kuličky. Lekl se ještě víc.

Zevnitř, jako by mu někdo dotyk oplatil.

Na povrch vystoupla malilinkatá špička a zase zmizela.

Začalo to být čím dál tajemnější. …

Str. 7

 

Děj příběhu je sice pohádkový, jak se na příběh pro děti, které už chodí do základní školy, čtou, ale jsou ještě pořád na hraně pohádkového věku, sluší a patří. Tedy pro děti, které jsou ještě ochotny a schopny spoluprožívat pohádkové vyprávění, ale už si je v duchu transformují do své reality, jakou prožívají ve všedním žití. Autorka zdárně prokládá ryze fantaskní dění s realitou, jakou už znají čtenáři, a která je běžně obklopuje.

 

… U stolu začal Hynek vyzvídat: „Mami, kdybychom měli holčičku, jak by se jmenovala?“

„Už zase začínáš? Víš, že holčičku ani chlapečka mít nebudem,

jsme rádi, že máme tebe,“ povzdechla si maminka. …

Str. 15

 

 

Na jedné straně tedy příběh líčí pohádku, ale vstupy rodičů, uvědomování si jim udílených varování, jejich povinností, vtahují děcka do situace, že si i ony samy mohou docela dobře představit, že totéž mohou zítra prožívat i ony, když budou mít takové štěstí jako má hlavní hrdina Hynek a jeho kamarádi, sourozenci Petr a Lenka.

 

… „Hned mě pusťte! Musím jí přece pomoct!“ křičel na ně bezmocný Hynek. …

Str. 20

 

Andrea Helmichová velice reálně vystihuje v dialozích a činnostech malých předpubertálních hrdinů, fakt, že dívenky jsou v tomto věku vyzrálejší a tím pádem i moudřejší, než kluci téhož roku narození a nejednou se to i nenásilně, ale rozumově projeví.

 

… „Tady dole, tahá mě za ruku, nevidíš ji“ odpověděl Hynek a stále se přetahoval s vílou.

„Hm, já ji taky nevidím,“ pronesla smutně Lenka. …

Str. 32

  

V ději se tak mísí to, co přináší sám pohádkový příběh s tím, co k němu dodává dětská fantazie, ale také už i rozumové reakce dětí dneška, poučených výchovou rodičů, školy a všemi medii, které je už nějakým způsobem atakují. V principu nemohou tomu, co prožívají uvěřit, že je to možné, ale důkazy, jež jim příběh přináší, je přesvědčují, že jsou - díky osudu - osloveni něčím co je náhodou – neboť byly ve správnou chvíli na správném místě - potkalo a co se jiným zažít asi nikdy nepodaří.  

 

  

… „Hele, milá sestro, já chápu, že s tím máš špatné zkušenosti,

ale tady jde o život, rozumíš?

Tady na nějaké pitomé strachy není čas,“ vložil se do toho rozhodně Petr. …

Str. 54

 

Souznění dějově prostinkého, ale pohádkově bohatého příběhu, vyprávěného Andreou Helmichovou, s ilustracemi Anny Tláskalové působí zcela organicky. Ilustrace, blížící se malebnosti kresby Heleny Zmatlíkové, vynikají barevností, jednoduchou a přehlednou kompozicí skladby a skvěle ladí s pohádkovostí a fantazií děje.

 

… Julča byla u břehu dřív, než tam stačili všichni doběhnout.

Hynek ve spěchu odhodil boty a už lezl do vody.

Petr s Lenkou ho hned napodobili. …

Str. 64

 

Anna Tláskalová, ale jen děj popisně neilustruje. Zcela v duchu celé stavby a pojetí příběhu, namnoze ilustrace ozvláštňuje o drobné detaily, jež promlouvají samy za sebe a dokreslují celou ilustraci sdělovaného děje.

 

… Hynek se podíval na své přátele a poprvé mu došlo, jak je úžasné, že je má. 

Že mu celou tu doby věřili a že ho teď nenechali samotného. …

Str. 82

 

Knížka je tedy především zábavné čtení, držící čtenáře ve stálém napětí a zvědavosti na to, jak se to celé nakonec vyvrbí. V textu však jsou i prvky poučné, ale autorka to s nimi nepřehání a dává spíš prostor pohádkové fantazii, kterou i samy děti konfrontují s tím, co jim nabízí reálný svět.

Ale to, jak to celé nakonec dopadne, a jak to celé vlastně bylo a proč, se čtenář zcela správně dozví až úplně na samém konci. A ten konec není zase až tak snadno předvídatelný, co je správné. Je to další z kladů této knížky.

 

 

Text: Richard Koníček

Ilustrace a citace z knihy „Tajemství Ostrožského jezera“, kterou vytvořily Andrea Helmichová a Anna Tláskalová.

 

 

Tajemství Ostrožského jezera

Text: Andrea Helmichová

Ilustrace: Anna Tláskalová

počet stran: 84

          produkt: Knihy – vázané

          datum vydání: 20. 2. 2024

          šířka: 165mm

          výška: 13mm

          hmotnost: 248g

Kontakt:

Ing. Vladimír Krigl

Nakladatelství Agentura KRIGL

Krigl.cz - nakladatelství, vydavatelství, polygrafická činnost

Pod Strašnickou vinicí 15/738

100 00 Praha 10

email: vladimir@krigl.cz

www.krigl.cz