Světlo v architektuře aneb jak slavnostně osvětlujeme památky?

15.04.2013 15:21

3. ročník specializované výstavy svítidel, designu a příslušenství pro odbornou veřejnost

4. – 7. 4. 2013

 

Veletržní palác Národní galerie v Praze

V minulých týdnech jsme se zúčastnili  třetího  ročník bienále výběrové výstavy svítidel, příslušenství osvětlovacích soustav a řízení osvětlení předních českých a světových značek, který proběhl  od 4. do 7. 4. 2013 ve Veletržním paláci v Praze.  A to pod lákavým názvem ´Světlo v architektuře 2013´. Na výstavě jsme mohli zhlédnout  nejlepší a nejvýznamnější české a světové značky z oboru svítidel a osvětlovací techniky.

 

„Světlo je všechno, když není tma. Světlo je barva. Světlo je všechno, co vidíte“ (www.pizzakobra.iguzzini.com)  

Světlo – čtvrtá dimenze v architektuře

Víme dobře, že vnější podoba budov a staveb je dána konstrukcí a schopnostmi architektů, jak je dokážou do okolního prostředí vkloubit, nebo naopak je odlišit.  Osvětlení architektonické, osvěcování, používáme především u objektů, u nichž vyhodnocujeme jejich historický, komerční nebo urbanistický  význam. Dovedeme si vůbec představit, že by Pražský hrad nebyl v noci vidět?  Bylo by to ochuzení i pro turisty…ne?! A vůbec jsme netušili,  jaké je architektonické osvětlení  věda…!! A protože jsme chtěli vědět více,z přednáškového  bloku a diskuzi na téma: Osvětlení v architektonických projektech,který  jsme pořádali  na půdě České komory architektů v rámci Czech Architecture Week, dne 3. 4. 2013 v 18:00 hodin, jsme si  vybrali velmi zajímavý  referát  ing. Jiřího Černého (Artechnic-Schréder, ČR), který nám všem v přeplněném sále ČKA vysvětlil, jaké jsou:

základní principy slavnostního osvětlení památek a architektonických objektů

Nejdříve nás ing. Jiří Černý seznámil s historií osvětlení architektury, kdy jsme se dozvěděli, že jsme začali památky osvětlovat již mnohem dříve než je tomu dnes, a to např. z hlediska  lepší orientace, z hlediska bezpečnosti – zabránění   loupežím a  z hlediska panovníka, který tak dokazoval svou moc. Ale masivnější  rozšíření  architektonického osvětlování  však  záviselo na vývoji zdrojů osvětlení, na stupni jejich obsluhy a jejich bezpečnosti… když v roce 1799 jsme začali použít plynová svítidla (bez punčošky), chyběla nám ještě bezpečnost zdrojů- o výbuchy jsme nouzi neměli…až s vynálezem punčošky jsme to vylepšili…   a úplně nejlepší  řešení jsme nalezli s použitím elektrické energie… s vynálezem obloukové lampy….s objevem  dalších světlených zdrojů - dálkového reflektoru,  sodíkové výbojky, zářivky,žárovky , halogenu i LED…no, máme to zpřeházené, a tak upozorňujeme, že toto není  odborný článek, jen reprodukujeme naše dojmy ze skvělé  výstavy…    a přednášky ing. Jiřího Černého…Jako další objev  jsme přidali k architektonickému osvětlení  i hudbu…

 

Náročná předpříprava

A protože světlo  hraje důležitou roli, nejen že vytváříme určitou atmosféru, ale musíme si, my architekti,  předem objekt, který budeme realizovat v rámci slavnostního osvětlení,pořádně prohlédnout. A co to znamená? Kde se například nalézá? Na vrchu, v tmavé uličce…a také z jakého materiálu  stavba je? Ten totiž určí činitel odrazu světla, protože např.  nejvíce světla totiž odráží čistý bílý mramor, nejméně zašpiněná žula či cementová mazanina či  litý beton (to abychom z toho byli lítí, ne?).    Musíme vyhodnotit i z jaké vzdálenosti budeme objekt pozorovat…no otázek je hodně…i jakým směrem budeme chtít, zda horizontálně či vertikálně, objekt osvětlovat…jaké stíny budeme chtít… snažíme se minimalizovat provozní náklady světelné soustavy, vyhodnotíme energetickou náročnost…ovládání a řízení osvětlovacích soustav…provedeme  vizualizaci  vybraných svítidel v reálném exteriéru …optimalizujeme soustavu nasazením řídících systémů, kterými zvyšujeme estetickou hodnotu řešeného prostoru…atd. a to vše v součinnosti s památkáři a techniky - musíme se držet norem..hlavy nám šly z toho kolem… pak už nám to přišlo příliš technické, ty grafy a náčrty… a tak jsme jen nadšeně aspoň pozorovali diapozitivy realizací, včetně těch barevných…. No, bylo to prima…

 

* Nabídka svítidel a světelných zdrojů pro architekturní osvětlení zahrnuje v současné době: světlomety pro halogenidové výbojky halogenové žárovky, svítidla  a světlomety pro světelné diody, reflektorové LED zdroje, LED pásky a LED řetězce.  

  • Ing. Jiří Černý ze společnosti Artechnic -  Schréder navrhuje slavnostní osvětlení architektonických památek a je  autorem mnoha významných realizací (osvětlení Karlova mostu, Národního divadla , Vyšehradu, kostela sv. Ludmily nebo Petřínské rozhledny). Od roku 2003 vyučuje předmět  ´Světelný design pro divadlo, film, televizi a architekturu´na divadelní fakultě DAMU v Praze.  

 

Akce: Světlo v architektuře  

Místo konání: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Otevírací doba: čtvrtek - neděle: 10.00–18.00 hodin

Organizátorem výstavy ´Světlo v architektuře´ byla společnost Czech Architecture Week s.r.o., která pořádá každoročně v Praze již šestým rokem festival architektury a urbanismu Architecture Week (www.architectureweek.cz) a má dlouholeté bohaté zkušenosti s pořádáním výběrových akcí podobného charakteru jak v České republice, tak v zahraničí.

 

Vstupné:  

čtvrtek - pátek (dny pro odbornou veřejnost):

plné: 120 Kč, snížené (studenti, důchodci, ZTP): 60 Kč, rodinné: 190 Kč

sobota - neděle: plné: 60 Kč, snížené (studenti, důchodci, ZTP): 30 Kč, rodinné: 100 Kč

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Zdeněk Stuchlík