Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš aneb Kometa Hyakutake nad Prahou

19.10.2017 11:36

Galerie Smečky  - Praha

18. 10. - 25. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž nové výstavy děl Svatopluka Klimeše, vizuálního umělce, který pracuje nejen s ohněm, v Galerii Smečky zahájil Ing. Pavel Janeček, předseda představenstva Pražské plynárenské. Připomněl, že už se jedná o 59. vernisáž výstavy v Galerii Smečky a vystavené obrazy ocenil jako mimořádně inspirativní.  Stanislav Klimeš vystavil svá díla od roku 2002 s převahou děl nejnovějších z roku 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Klimešová, kurátorka výstavy nám řekla, že je velmi obtížné zahajovat výstavu jejího manžela. „Vybírali jsme pečlivě především práce nové, tedy z roku 2017, částečně i z roku 2016, a ty jsme doplnili o práce velice dávné. Kritérium výběru byl samozřejmě oheň a pak také koláž. Základ všech prací je papír s nejrůznějšími reziduy ohně.

 

Součástí výstavy jsou i obrazy v light boxech,  fotografie z některých performancí a krátký film.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolili jsme pro tentokrát převážně velké formáty děl, které tak trochu z běžné tvorby manžela vybočují a které považujeme za (emotivně) silné. Další zvláštností výstavy je přímá vazba na právě vyšlou, experimentálně pojatou knihu, která nahrazuje klasickou monografii.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklus koláží na plátně Štvanice (použito na pozvánku) z let 2002 – 2004

 

Dvorana slávy

(reflektory s portréty osobností) – fotografie interpretované světlem a ohněm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatopluk Klimeš

pohybuje se na české výtvarné scéně od 60. let 20. století.

Jako umělec, tvořící hned v několika výtvarných mediích, je těžko zařaditelný.

To, co je pro jeho díla charakteristické,

je – až na výjimky – práce s ohněm jako s výtvarným výrazovým prostředkem.

Její začátky se datují do 70. let 20. století.

Postupně se práce s ohněm v podobě plamene, dýmu, popela a stop,

které zanechává na papíře, plátně či jiných hořlavých materiálech,

stala charakteristickým a trvalým rysem jeho tvorby.

Výstava je členěna do menších celků, které naznačují šíři jeho výtvarného záběru.

 Objevují se zde jednotlivé obory jeho zájmu – malba, kresba, fotografie a objekty,

jež nespojuje doba vzniku, ale výrazný autorský přístup k tvorbě.

 

Staré a nové se tu navzájem doplňuje,

ve všech dílech najdeme Klimešovu vášeň pro práci s papírem,

ohněm, koláží, fotografií, s perforací a stopami pálení.

 

Vedle sebe se tak objevují koláže z konce 70. let,

kdy Klimeš patřil do okruhu alternativní české výtvarné scény,

a nejnovější cykly kolážovaných obrazů z roku 2017,

do nichž po dlouhých letech vstupuje barva.

(výběr z oficiální anotace)

 

 

Použité techniky (výběr)

Papír, akryl, oheň

Papír, leštěný grafit, oheň

Papír, popel, oheň

Samet, popel, oheň

 

Papír, milimetrový papír, oheň

Koláž na karton

Papír, oheň

Milimetrový papír, tužka, oheň

Japonský papír, oheň, popel

Grafit, oheň, popel, plátno

ale také třeba z roku 1989 dílo TV žrout (Televizní bedna, doutnavka, tapetová koláž)

 

Použité názvy děl

Boj skinů a Romů, Rozvinuté děje, Řazení, Vrstvy, Okno, Pták 004,

Lehká adorace Havla, Kanál, Modro, Divadlo, Kýč, Ohrožený druh Tetřev,

V okně na okně za oknem před oknem  

vystavená díla v suterénu: Cykly – Poutník, Esterka, Moře

 

V závěru vernisáže nás Svatopluk Klimeš pozval na přilehlý galerijní dvorek, kde byla připravena očekávaná ohnivá performance Plamen. Litoval jen, že je jasno a ještě příliš brzo, takže oheň a jím vytvořené ohnivé dílo nebude natolik mystické, jak by být mělo a za tmy by bylo.

 

Dobře naladěné publikum se přesunulo v očekávání věcí příštích na dvorek. Zazněla i slova přátelsky znevažující očekávaný ohnivý akt: „Že performance začala, poznáte, bude hořet vedlejší dům. “A kdosi dodal: „Jo, a když to neuvidíme, tak bylo moc světlo…“.

 

Pak už ale nastalo napjaté ticho a ohnivý mág započal své dílo. Zdařilo se, ač jinak vítané slunce posledního letošního až nebývale teplého babího léta s ohnivými efekty dost zápolilo. Trochu to vylepšovaly snad jen tmavé brýle, nasazené na oči některými pohotovými diváky...

Závěrečný aplaus na otevřené scéně ale ocenil jak výsledný efekt, tak snahu ohněstrůjce, autora performance, výtvarníka a vizuálního umělce Svatopluka Klimeše i jeho manželku Marii Klimešovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatopluk Klimeš (* 10. 3. 1944 v Praze)

Studia

 •  1959-1963: Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
 •  1967-1973: Akademie výtvarných umění v Praze

 

Pedagogická činnost

 • 1998: IVK UJEP Ústí nad Labem, ateliér Přírodní materiály
 • 1999-2000: IVK, ateliér Kresba a malba 2001 FUUD UJEP Ústí n. L., ateliér Kresba a malba, odborný asistent, BcA , MgA
 • 2001-2006: proděkan pro studium
 • 2003: jmenován docentem
 • 2003 - dosud: FUD UJEP-KVP, ateliér Kresba a malba

Členství ve skupinách

 • 1988: zakládající člen a předseda skupiny Papiriál (papír-materiál, od toho se odvíjí program skupiny)
 • 1994-1996: člen skupiny NS (Nové sdružení pražských umělců)
 • 1995-1997: zakládající člen skupiny A.F.T.E.C. (asociace francouzsko-české spolupráce)
 • 1995-1996: zakládající člen skupiny Serpens ( skupina tvořící program v synagoze na Palmovce)
 • 1998: člen skupiny UB - výtvarný odbor
 • 2000: zakládající člen sdružení Kulturní centrum Řehlovice ( sdružení pro česko-německou spolupráci)
 • 2007: předseda skupiny UB (Umělecká beseda - výtvarný odbor)
 • 2008 - dosud: ve výboru skupiny UB - výtvarný odbor

 

Kurátor výstavního programu: Martin Souček

Kurátorka výstavy: Marie Klimešová

 

110 00 Praha 1

Ve Smečkách 24

Máme otevřeno: út –so: 11.00 – 18.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ppas.cz

www.galeriesmecky.cz

www.svatopluk-klimes.cz

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/svatopluk-klimes%3a-%c2%b4ohen-do-papiru-nezabalis%c2%b4-aneb-koho-by-to-take-napadlo-%21/