Svatopluk Klimeš: ´Oheň do papíru nezabalíš´ aneb koho by to také napadlo?!

10.03.2014 12:33

25. 2. – 28. 3. 2014

Na vernisáži výstavy prací Svatopluka Klimeše, jehož neobvyklé práce ´Na Sametu´jsme poprvé zhlédli v Galerii Millennium v předvánočním čase, jsme se mohli seznámit s dalšími jeho pracemi, včetně fotografií i propalovaným textilem, jež jsou pro autora specifické, a to velmi. Autor byl na vernisáži osobně přítomen. A tak jsme konečně zjistili, že jsme vůbec  za www.www-kulturaok-eu.cz netušili, že při procházkách se  psem se po léta potkáváme s Mistrem Svatoplukem Klimešem  a s jeho paní Marií Klimešovou (NG)….

 

Proč oheň?

Výtvarník se vyjadřuje pomocí ohně,  který  autor používá vzhledem ke schopnosti ohně měnit tvar a barvu,  a to především  na papír a textil, buničinu,  xeroxy, plátna či textilní zbytky. Používá klasický plamen, elektrickou páječku, rozpálené a žhavé raznice.

Rovněž nás zaujala  dřevěná konstrukce o velikosti 185 x 148 x 148 centimetrů s expozicí ´Tyrani´s fotografiemi diktátorů z celého světa, které autor získal z internetu.… je to velmi aktuální téma v současnosti, že?!

 

 

Co řekl kurátor Petr Vaňous?

Svatopluk Klimeš (10. 3. 1944) patří mezi autory, jejichž tvorba se od počátku odehrává v jakémsi otevřeném mediálním meziprostoru. Používá-li umělec nejčastěji kresbu, obraz nebo fotografii, pak především s tím vědomím, že do nich ukládá stopy a otisky něčeho mnohem podstatnějšího, co se uskutečňuje v jiné časoprostorové dimenzi jako poznávací proces či rituální akce, a co je do hmoty toho kterého média „zaznamenáno“ a „uskladněno“ jako do „schrány“. Dílo Svatopluka Klimeše má lidský rozměr zahrnující pohyb a dynamiku lidského myšlení, těla i paměti. Autor neodděluje fýzis od psýché. Jsou to komponenty jediného celku, a ten je určující pro evokaci světa obsahů. Těmi jsou jednak lidské příběhy a mýty, jednak přírodní procesy a živly. V díle Svatopluka Klimeše hraje důležitou roli také instalační přeskupení prací reagující na konkrétní výstavní prostor. I v něm lze zaznamenat rekonstrukci paměti spojenou s původními prožitými iniciacemi. Výstava, nazvaná Oheň do papíru nezabalíš, představuje autora v jeho charakteristickém mediálním rozkročení, které vytváří specificky sjednocené, vtahující prostředí (Petr Vaňous).

Autor byl na vernisáži osobně přítomen, a laskavě nám daroval útlý katalog.  Děkujeme moc a přejeme k jeho dnešním narozeninám kromě zdraví hodně dalších propálených pláten i papíru...

 

A dovolíme si připomenout jen malou ukázku fotografií z Klimešovy další výstavy, a to  ´Na Sametu´, jež se konala v Galerii Millennium  od 6. 11. do  1. 12. 2013.

www.topicuvsalon.cz

www.gallerymillennium.cz

 

Topičův klub:  Svatopluk Slovenčík: ´Retrospektiva´

25. 2. – 4. 4. 2014

Současně byla zahájena druhá výstava, retrospektivní, tentokrát slovenského výtvarníka Svatopluka Slovenčíka.  Již však nežije, ale  vernisáž navštívil jeho syn, jenž byl velmi potěšen naší hojnou účastí a že by si přál ještě vydat katalog děl svého táty….

 

Jak nám řekla kurátorka Ilona Víchová

  • V roce 2014 si připomínáme 80. výročí narození významného zlínského malíře Svatopluka Slovenčíka (1934 – 1999).
  • K této příležitosti jsme připravili retrospektivní výstavu, která představí stěžejní momenty autorova rozsáhlého díla.
  • K nim náleží zejména stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice části interiérů a ateliérových zátiší, které Slovenčík začal vytvářet již na sklonku svých studií na pražské Akademii v letech  1967-1968.
  • Na přelomu 70. a 80. let 20. stol. svou pozornost soustředil na rozsáhlé soubory experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží, u nichž se kromě svých tradičních témat nechal inspirovat částmi staveb, lešení či rytmem ulic. Reflektována na výstavě jsou  i závěrečná léta autorovy tvorby, která reprezentují tzv. monochromy a eternity spolu s malířsky pojednanými térovými papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi. (kurátoři: Ludvík Ševeček a Ilona Víchová)

 

Topičův salon a klub

Praha 1

Národní 9 (1. patro)

 

 

 

www.topicuvsalon.cz

e-mail: topicuvsalon@volny.cz

Máme otevřeno:

pondělí, čtvrtek, pátek 10.00-17.00 hodin

úterý, středa 10.00 – 18.00 hodin

 

Vstupné:

Salon: 40 Kč, snížené vstupné (mládež, senioři) 20 Kč

Klub: 20 Kč

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka