Suzanne Pastor: Léta obskurnosti/Years of obscurity aneb jaká svoboda je pro sochaře důležitá?!

09.12.2015 12:46

Galerie FotoGrafic – Praha

26. 11 . - 31. 12. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy v galerii FotoGrafic, tentokrát prodejní výstavy fotografického díla, jehož autorkou je Suzanne Pastor, nás na www.www-kulturaok-eu.cz mezi 26 vystavenými  artefakty, z nichž každý je unikát,  nejvíce  ze souboru ´Skleněné knihy´ zaujala skleněná kniha ´Terezín´, kde se autorka zabývá kombinací textu obrazu, vrstvením paměti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Pastor  ve svém fotografickém díle   od roku 1970 až do současnosti neustále zkoumá možnosti 3. rozměru – a to jak konceptuálně, tak doslovně. Její díla reflektují sexualitu, poezii i pocity vykořenění. Jsou jemným poetickým komentářem k historii fotografického média, zejména k tomu, jak byla fotografie v průběhu času dotvářena a prezentována (ručním kolorováním, paspartováním, rámováním, pořádáním do alb a knih, kombinováním s texty z 19. století, kolážováním atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám v sobě zvědavost či potřebu experimentovat s dvojrozměrností fotografického tisku.. Použití sekvenčních snímků, vrstev, poskládaných téměř jako v knize, je nesmírně mocný nástroj... vrstvení času a prostoru v trojrozměrných asamblážích poskytuje další svobodu formy a materiálu, svobodu tak důležitou pro sochaře...”

(S. Pastor, Praha, 2008)

 

Suzanne Pastor (*1952, Chicago) je umělkyní německo-amerického původu

  • studovala psychologii na univerzitách Northwestern, Harvard a Cornell (1975) a fotografii na Art Institute of Chicago a univerzitě v Kasselu (1985)
  • 1990 se přestěhovala do Prahy, kde spoluzakládala Pražský dům fotografie
  • její práce jsou v četných soukromých i veřejných sbírkách (Museum Ludwig, Brooklyn Museum of Art, Metropolitní muzeum umění v New Yorku, Moravská galerie v Brně a další)
  • v soutěži o Nejlepší uměleckou knihu získala na festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě 2000 první cenu
  •  www.suzannepastor.com

 

www.fotografic.cz

 

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková