Šumavská třicítka 2014 aneb když šumavské děti běžky neznají?!

14.12.2013 16:24

Nová Pec – Šumava

1. ledna – 2. února 2014

 

Byli jsme pozváni do pražského centra CzechTourismu na tiskovou konferenci, kde jsme byli seznámeni s připravovaným 3. ročníkem v klasickém běhu na lyžích ´Šumavská 30´. Koná se v malé šumavské obci Nové Peci. 1. ročníku se zúčastnilo 178 lidí, 2. ročníku 300 lidí, a letos počítáme s účastí větší…závod jsme také zařadili do programu Českého olympijského výboru ´Česko sportuje´.

 

Jak nám pořadatelé oznámili, chtějí touto akcí propagovat běžecký sport a podpořit vyšší návštěvnost této části Šumavy, kde je až 17 % nezaměstnanost. Současně vyjádřili poděšení, že šumavské děti vůbec neběžkují…snad ani neznají… Současně jsme se dozvěděli, že dřív nešlo tyty závody uskutečnit, protože po roce 1989 byla Šumava prohlášena za Národní park Šumava. A teprve v minulých letech byl závod povolen, a to po okraji Národního parku Šumava, na svazích šumavské hory Smrčina a v okolí Schwarzenberského kanálu. Můžeme se těšit na překrásnou okolní krajinu i na připravenou běžeckou stopu. První den závodu jsme určili mládeži, druhý den, v den hlavního závodu od 11.00 hodin startují muži, od 11.15 hodin startují ženy…  

 

 

Místo konání:  Nová Pec, u stanoviště Horské služby, 850 m n. m.

 •  standardně upravované tratě (1, 2, 3, 5, 15, 30 km)

 

Přihlásit se můžeme:

a) do 25. 1. 2014 elektronicky na adresu: prihlaska@sumavska30.cz

 

b) osobně v den závodů, nejpozději do 30 minut před zahájením závodu

 

                    Pracoviště organizačního výboru v době konání závodů:

Adresa: Pension Pod Smrčinou Láz 19 Nová Pec na Šumavě, 384 62

www.p*odsmrcinou.cz

 

 

Kategorie

 • muži M1 (18-21), M2 (22-35), M3 (36-50), M4 (51- více): 30 km
 • ženy Ž1 (18-21), Ž2 (22-35), Ž3 (36-45), Ž4 (46 a více): 15 km
 •  žáci ŽA (do 10): 1 km
 •  mladší žáci MŽ (10-12): 2 km
 •  starší žáci SŽ (12-15): 3 km
 •  mladší dorostenci MD (15-16), starší dorostenci SD (17-18): 5 km
 •  P podnikatelé a VIP (jedna kategorie): 5 km
 •  rodiče s dětmi RD (start v průběhu celého dne) dle vlastního výběru

 

Účast: otevřený závod

 •  závodníci a závodnice bez VT i s VT
 •  příchozí (včetně zahraničních závodníků a turistů)

Ubytování:  je dostatek míst penzionech i hotelích, lepší je objednat si předem

Parkování:  v místě startu

Stravování:  občerstvení zajištěno v místě startu

Úhrada:  závodníci startují na vlastní náklady a náklady vysílající složky

Startovné:  100,- Kč v kategorii muži a ženy

                     200,- Kč v kategorii podnikatelé, politici, VIP

 • (vybíráme hotově při prezentaci přihlášeného závodníka
 • ostatní kategorie – bez startovného

 

Zrušení závodu: v případě nepříznivých sněhových podmínek

Informaci  uveřejníme do 24. 1. 2014 na www.novapec.info, www.sumavska30.cz

Písemně přihlášené závodníky vyrozumíme písemně i na telefon nebo e-mail uvedený v přihlášce

 

Předpis: závodí se podle Soutěžního řádu pro závodní období 2013/2014 a tohoto rozpisu. Případné změny jsou vyhrazeny rozhodnutím organizačního výboru.

Protesty: podle Pravidel lyžařských závodů (vklad 100,- Kč)

 

Různé:

 o případných změnách v rozpisu rozhodne organizační výbor

 závodníci a jejich doprovod, členové ČSTV, jsou pojištěni na úraz u pojišťovny Kooperativa.

 diváci a nečlenové ČSTV se účastní závodů na vlastní nebezpečí

 za odložené věci pořadatel neručí

 

Zdravotní služba: v místě startu lékař a na stanovišti Horské služby v Nové Peci

 

Funkcionáři závodu

ředitel závodu, předseda org. výboru Jakub Koželuh 606 573 229

hlavní rozhodčí – startér Ing. Florián Rygál 723 469 049

velitel tratí Luděk Švejda 731 530 307

zdravotní zajištění MUDr. Miroslav Punčochář 723 636 207

Václav Šesták, DiS 606 178 413

spolupráce se školami JUDr. Ivana Rygálová 606 729 070

MUDr. Libuše Vicenová 724 023 277

Mgr. Jiří Krauskopf 601 392 070

moderátor závodu a tiskový mluvčí Stanislav Berkovec 775 283 358

propagační materiály Karel Kolínský 732 688 319

Jiří Bažant 603 524 124

časomíra Petr Mach 777 706 050

spolupráce s médii Ing. Zdeněk Zbytek 602 224 451

spolupráce s vedením NPŠ Jakub Koželuh 606 573 229

spolupráce se sponzory Jan Struž 602 337 473

 

Akce se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, olympioniků Květy Peckové - Jeriové, Pavla Bence a Jana Kůrky a podnikatele Jana Struže

 

Pořadatel: obec Nová Pec, okr. Prachatice, Jihočeský kraj.

Adresa: Obec Nová Pec,

Nové Chalupy 43

384 62 Nová Pec

IČ: 00250619

www.novapec.info

Telefon: + 420 602 391 223

E-mail: infocentrum@novapec.info

 

 

Hodnocení: 100 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet