Stuck!! aneb co považujeme za ´císařovy nové šaty?´´

04.06.2014 09:33

Galerie Vltavín – Praha

28. 5. – 31. 7. 2014

 

O stuckistech bylo už napsáno hodně.   Na www.www-kulturaok-eu.cz vždy dostaneme  pozvánky na jejich výstavy, ať už se konají v Praze, v Česku nebo např. v Londýně.  Nedílnou součástí mezinárodního hnutí stuckistů jsou čeští stuckisté, organizovaných od roku 2012 v Central Europe Stuckists, přičemž tuto další stuckistickou buňku (2004 – Prague Stuckists, 2005 – Prague 7 Stuckists, 2006 – Bohemia Stuckists)  inicioval malíř Jaroslav Valečka. Nyní tuto buňku tvoří pět českých umělců včetně Jaroslava Valečky, tj. sochaři Markéta Korečková a Ján Macko, malíři Jiří Hauschka a Markéta Urbanová. Na současné výstavě Stuck!! , kterou připravila Galerie Vltavín, vystavuje navíc zakladatelská dvojice britských malířů – Charles Thomson a Paul Harvey.       

Historie stuckismu – o co vlastně jde?

Hnutí stuckistů vzniklo  v 90. letech ve Velké Británii. Stuckisté se tehdy ocitli na pokraji umělecké scény, byli to klasičtí malíři či sochaři, zejména v oblasti figurálního umění a konkrétního umění. Uznávali především kvalitní řemeslnou podstatu svých děl, a odmítali konceptuální umění (umění na bázi myšlenky), které považovali a stále považují za ´císařovy nové šaty´, kdy málokdo z návštěvníků galerií přizná, že konceptuálnímu umění vždy porozumí.

 

Stuckisté odmítají považovat za umění předměty, které se stávají uměním až poté, co se ocitají v galerijních prostorách. Naopak touží etablovat zpět klasickou malbu či sochařství, protože se obávají, že s nárůstem konceptuálních tendencí ztrácejí současní umělci zájem o výtvarné řemeslo.

Nyní je ve světě 235 stuckistických buněk v 52 zemích (stav k 1. 5. 2014)

 

Procházíme  výstavou (Markéta Urbanová, Jaroslav Valečka)

Teprve zde jsme si překvapeně uvědomili, že malířka Markéta Urbanová, jejíž výstavu v Galerii Era jsme již recenzovali  (Markéta Urbanová: ´ Černé panny´ aneb když se cítíme být vetřelci?!) patří ke stuckistům. Nyní vystavila své dílo z roku 2014 s názvem ´Madona horníků´. Za hlavní inspiraci si Urbanová vybrala zpěvačku, protože brzy pochopila, že současné globální celebrity jsou také ikonami mas,  madonami davů. A tak je zpěvačka  Lady Gaga současně ´madonou severomoravských horníků´. 

 

Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/marketa-urbanova%3a-%c2%b4-cerne-panny%c2%b4-aneb-kdyz-se-citime-byt-vetrelci-%21/

Pokud jde o Jaroslava Valečku (v modrém), ním se rádi setkáváme, zejména s jeho charakteristickým nezbytným úsměvem. Jeho panoramatické malby krajin pohraničí  navazují na jeho předchozí výstavy, např. ´Sudety aneb jako bychom byli rozčarováni více dneškem?!´,  ´Návrat domů´ - Mírná retrospektiva 1992 – 2012 aneb neděsíme se nad jeho obrazy?! Přesto nás  jeho současná díla stále hůř  přesvědčují, o tom, že by tomuto  usměvavému malíři v jeho duši takhle běsnilo…zejména dívčí portréty napadané podivnými tvory…brr!!

Na náš zvědavý dotaz, proč tak maluje, až z jeho obrazů  jdou deprese, nám Mistr Jaroslav Valečka s úsměvem odpověděl, že to tak je …že to tak vidí a cítí, co se nyní ve společnosti odehrává…

 

 

 

 

 

 


Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/jaroslav-valecka-sudety-aneb-jako-bychom-byli-rozcarovani-vice-dneskem-/

Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/%c2%b4navrat-domu%c2%b4-mirna-retrospektiva-1992-%e2%80%93-2012-aneb-nedesime-se-nad-jeho-obrazy-%21/

 

Charles Thomson je zastoupen na výstavě dílem  ´Červená kytara ´, ´´Žena, muž s kotvou a tři letadla´,  které demonstrují jeho provokativní, naivizující, plošně malířský styl charakteristický jasnou barevností a tmavou obrysovou linkou.

Paul Harvey  sofistikovaně komentuje současnou realitu, užívá ve svých dílech prvky renesance, secese či komiksu… Kurátorka: Kateřina Tučková

 

Galerie Vltavín

Praha 1

Masarykovo nábřeží 36

www.galerie-vltavin.cz

www.stuckism.com

www.centraleuropestuckists.eu

 

Máme otevřeno:  

denně 10.00 -12.00 a 13. 30-18.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení:  99 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka