Sto let Československa: Umění první republiky a ikony světového umění v expozici aneb umělecká topografie první republiky/ 1918 - 1938

24.10.2018 15:35

Národní galerie Praha - Veletržní palác

 

 

23. 10. 2018
Na tiskové konferenci, která se uskutečnila při příležitosti zahájení podzimní výstavní sezóny Veletržního paláce a oslav 100. výročí založení Československa, byli přítomni generální ředitel NGP Jiří Fajt a kurátoři nových výstavních projektů. Národní galerie otevřela ve Veletržním paláci novou sbírkovou expozici a pětici nových výstav.


 

Expozice 1918 -1938: První republika představuje umělecký svět mladého Československa včetně francouzské sbírky, kterou zakoupil stát již po 5 letech po svém založení. Ke 100. výročí založení republiky připravila NGP také tematickou výstavu Pravda vítězí(vá)! nebo novinku v prezentaci sbírky asijského umění.

 

 

Jak v úvodu tiskové konference generální ředitel NGP Jiří Fajt řekl,

„…nejvýznamnější výročí letošního roku jsme využili k představení první ze série nových expozic, které představují ikony českého i světového umění ze sbírek NGP. Novou expozici První republika si připomínáme nejen 100 let od jejího založení, ale také její velkorysost - v roce 1923 pod záštitou prezidenta T. G. Masaryka  - se uskutečnil státní nákup francouzského umění 19. a 20. století, který dodnes tvoří stěžejní část našich sbírek.“

 

Rovněž dodal generální ředitel NGP Jiří Fajt, že by si přál, aby se v současné akviziční politice NGP  pokračovala ve větší míře, tj. odvážněji než dosud, aby se sbírka NG lépe zhodnotila. Na závěr dodal, že by se akviziční fond měl stát pevnou součástí státního rozpočtu České republiky.

 

1918 - 1938: První republika

Veletržní palác - 3. patro

od 24. 10. 2018

Kurátorka: Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou

 

Nová sbírková (stálá) expozice vznikla k 100. výročí vzniku Československé republiky a představila bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918 – 1938, a to na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek.

 

Expozice představuje umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry. V první řadě jím je procházka Prahou, která je zde představována jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou, představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i těch zahraničních. Dále Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod.

 

Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly - výstavy Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 1932 nebo První výstava surrealistů v ČSR. Expozice se neomezuje výhradně na volnou výtvarnou tvorbu, ale má i mezioborové přesahy - počínaje knižní typografií po užitý design.

 

Státní nákup

Součástí expozice (je rozdělena podle 18 témat) jsou vedle obrazů a plastik předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatoruských umělců (Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Toyen…) také díla z proslulé francouzské sbírky (Paul Gauguin, Henry Rousseau, Pablo Picasso, Vincent van Gogh…), kterou československý stát nakoupil krátce po svém založení ve 20. a 30. letech 20. století.

 

Expozice 1918 - 1938: První republika

 představila i rozporuplnost umění první republiky

 –

členění sbírkové expozice je vždy uvedeno na panelu či na světelném označení

(uvádíme jen výběr)

 

Při vstupu do expozice se octneme v části nazvané

Moderní galerie

Německý odbor Moderní galerie/Český odbor Moderní galerie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenkrát se kladl důraz na mnohonárodnostní charakter první republiky.  

A po rozpadu Rakouska Uherska bylo

u nás klidové soužití Čechů a Němců tak zcela možné.

Členění sbírkové expozice je vždy uvedeno na panelu či na světelném označení

(uvádíme jen výběr)

 

Deponát francouzské sbírky 19. a 20. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům umělců - Krasoumná jednota

 

 

 

 

 

 

 

 

Devětsil  - Bazar moderního umění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prager Secession

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní dům /Umělecká beseda

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz československého díla

 

….dozvíme se, kde se nacházela …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aventinská mansarda

Krásná jizba- Družstevní práce

Weinertova umělecká a aukční síň

První výstava Skupiny surrealistů v ČR

 

Výstava Emila Filly s africkou a oceánskou plastikou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrické podniky hlavního města Prahy /Zdeněk Pešánek

 

Galerie Dr. Feigla

(kurátorky připomněly velké, až jednapůlroční, nasazení při jeho přípravě do této expozice)

 

Topičův salon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  další sekce následují jako Brno, Zlín, Bratislava, Košice, Užhorod…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při východu z expozice procházíme kolem posledního výstavního panelu - Stěny, kde každého přejde smích - kolem stěny fotografií světoznámého fotografa Heartfielda, procházíme kolem obrazu Úděs z roku 1937 od Toyen.

 

Dále poznáme několik modifikací obrazu Oheň, které vznikaly  již v roce 1938, kdy  jejich autor Josef Čapek  v důsledku rostoucího mezinárodního napětí tušil budoucí tragické události  (snad i vlastního osobního tragického osudu). Mnichovský diktát tak skutečně přetrhl a ukončil po pouhých 20 letech velmi slibný vývoj Československa - 1. republiky nejen jako vyspělé průmyslové země, ale i jako kulturní bašty evropského umění.  První republika v důsledku vypuknutí II. sv. války a dalších válečných událostí přišla o možnost  z (vskutku pilné) mladičké dívky dospět v krásnou a plodnou ženu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další výstavy, které byly nově otevřeny ve Veletržním paláci, jsou jen krátkodobé:

 

Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin

24 .10.  2018 – 3. 2. 2019
Veletržní palác - 1. patro
Kurátorka:
Markéta Dlábková

Výstava, jejíž titul parafrázuje heslo české prezidentské standardy, představuje stereotypy spojené s prezentací historických událostí. Soustředí se na práce na papíře jako médium, které může prostředkovat konkrétní (a aktuální) okamžik – prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických záznamů či časopiseckých ilustrací – kdy za použití stejných prostředků lze současně prezentovat jak oficiální či oficializovaný pohled na danou událost, tak i jeho pravý opak.

 

Otevřený depozitář umění Asie

24 .10. 2018 – 3. 2. 2019

Veletržní palác - 1. patro

Kurátorky: Markéta Hánová/ředitelka sbírky umění Asie a Afriky/, Zdenka Klimtová, Michaela Pejčochová, Jana Ryndová
Národní galerie představuje zcela nový výstavní formát, jenž zpřístupňuje téměř 600 děl asijské provenience ze Sbírky umění Asie a Afriky. Tzv. schaudepot, neboli otevřený depozitář, zpřístupňuje maximální počet děl k bezprostřednímu studiu díky jejich umístění ve skleněných vitrínách, které umožňují trojrozměrný prostorový pohled.

 

Moving Image Department #9: Touha v jazyce
Damir očko, roman štětina a miroslav buriánek

24. 10. 2018 - 3. 2. 2019
Veletržní palác - Hala B
Kurátor speciálních projektů NGP:
Adam Budak

Vstup: zdarma

 

Český umělec Roman Štětina spolu s chorvatským umělcem Damirem Očkem zkoumají v 9. kapitole Moving Image Department chování jazyka, jeho vzorce jednání a schopnost vyvolat akci. Ústřední místo ve Štětinových a Očkových kinematografických dílech zaujímá performativní já ovlivněné jazykem a mluvním aktem.

Dlouhometrážní film Návod k použití Jiřího Koláře (2015), který režíroval Roman Štětina ve spolupráci s Miroslavem Buriánkem, dlouholetým režisérem pořadů Českého rozhlasu, dokumentuje průběh natáčení básnického cyklu básníka a umělce Jiřího Koláře. Snímek zachycuje Buriánkovu interpretaci Kolářovy básnické sbírky Návod k upotřebení (1969) v průběhu náročných dvoudenních nahrávacích zkoušek.

 

Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson, Schody

24 .10.  2018 – 3. 2.  2019
Veletržní palác – foyer
Kurátor speciálních projektů NGP: Adam Budak

Vstup: zdarma

 

Projekt Schody je poezií v pohybu napsanou islandským umělcem Egillem Sæbjörnssonem. Samočinně generované video vzniklé přímo pro schodiště Veletržního paláce proměňuje prostor v arénu ovládanou náhodou a improvizací. Jako takové se Sæbjörnssonovo kontemplativní dílo stává zamyšlením nad odlišnostmi a opakováním, jež řídí rutinní běh našeho života. Koule přicházejí tu a tam, nestejným tempem a v nepravidelném rytmu, jako částice v prostoru nebo dešťové kapky za podzimního dne…

 

Introducing Valentýna Janů: I’M SRY

24. 10. 2018 – 3. 2. 2019

Veletržní palác – prezidentský salonek

Kurátor speciálních projektů NGP: Adam Budak

Vstup: zdarma

 

Valentýna Janů (*1994, Praha) vystudovala obor fotografie na pražské FAMU a od loňského roku studuje magisterský program na AVU (ateliér intermediální tvorby Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové).

 

Janů hledá inspiraci vně vizuálního umění-  v literatuře, v pop music a zejména v každodenních situacích. Ve své tvorbě osciluje mezi fyzickými předměty a textovými narativy, ale klíčovým pojmem pro ni zůstává sama situace; mezioborovému slovníku dominuje performativní akt. Slova se mění ve skulptury a z textu se stávají kompozice v rámci formální – mluvené či psané – asambláže.

 

Její projekt pro INTRODUCING nazvaný I’m sry zavádí diváka do prostoru, který jej nutí zpomalit a začít se omlouvat za veškeré špatnosti, jakých se kdy dopustil. Předměty a obrazy vstupují v dialog s uklidňující hudbou českého hudebníka. Prostřednictvím intimní situace se vyslovují k nekončícímu seznamu všednodenních výčitek, ať už vědomých, či nevědomých, a současně fungují jako lék na černé svědomí.

 

170 00 Praha 7

Dukelských hrdinů 47  

Máme otevřeno:

úterý, čt - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

středa: 10. 00 - 20. 00 hodin

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.ngprague.cz