Štěrk na zahradě nebo kamínky,písek,valounky…

13.05.2013 12:12

Štěrk na zahradě nebo kamínky,písek,valounky…

 

Cesty v zahradě musíme mít vždy tam, kde každodenně provádíme nějakou činnost. K tomu, abychom se mohli pohodlně a bezpečně pohybovat po zahradě, aniž bychom poškodili její vzhled, navrhujeme cesty a schody na zpevněných plochách. Cesty a schody pak tvoří trvalou součást zahrady a spojují různá místa s domem.

 

Štěrk uplatníme v moderní i klasické zahradě. Lze ho použít na posyp cestiček, rozličných volných ploch i k mulčování záhonů se suchomilnými trvalkami. Kombinujeme-li štěrk s jinými materiály, například ploché kameny, kovové desky, dřevo či litinové prvky, získáme nevšední estetický účinek. Tak, jako každý materiál, má i štěrk stinné stránky. Musíme počítat, že se nám po štěrku nebude chodit tak pohodlně jako po dlažbě a betonové cestě. Platí to zvláště tam, kde se scházíme s vybranou společností, k níž patří dámy s vysokými podpatky. A ještě něco: Přes veškerou snahu roznosíme jednotlivé kamínky do okolního trávníku a na záhony.

 

Druhy štěrku

Všímejme si, jaký má štěrk tvar kamínků. Můžeme zvolit hladké oválné a kulaté kamínky, zformované přírodou, nebo malé štípané hranaté kamínky, upravené strojově. Podle stylu zahrady vybíráme buď světlejší nebo tmavší žulový štěrk, případně šedý štěrk z čediče a rozličné velikosti štěrků. Na rozlehlejší plochy zahrad, jež upravujeme v asijském stylu, se nabízí i světlejší mramorový štěrk.

 

Sypký povrch

Štěrk a ostatní sypké materiály lze použít tam, kde nic neroste a kam se nehodí klasická dlažba, např. pod strom. Ornament kolem stromu je dekorací sám o sobě. Půdu okolo stromu aspoň neušlapeme a po zálivce si neumažeme boty od bláta. Štěrkem můžeme vysypat různé plochy, kde by se nám těžko sekalo. Vypadá to dobře a dají se tam vysázet i různé trsy rostlin. Za štěrk zaplatíme méně než za materiály pro pevné povrchy a se štěrkem se lépe pracuje. Čím máme povrch cesty méně pravidelný, tím více nás zpomaluje. Pro příjezdové cesty použijeme hrubší štěrk, abychom na štěrkové cestě neotiskli pneumatiky. Plochy sypané štěrkem či valounky bychom měli ohraničit obrubníky, neboť jinak bychom kamínky roznášeli do záhonů a trávník. Když použijeme říční valounky, jež jsou velmi dekorativní, počítáme s tím, že po takové cestě nebudeme pohodlně chodit. Měli bychom ale také vědět, že chůze po štěrku je hlučná, což může zase odradit případné zloděje. Vyrostou-li ¨ze štěrku rostliny, nemusí to vadit, protože to působí přirozeně. A budeme-li mít chuť, můžeme štěrk obměňovat každý rok.

 

Stavba štěrkových cest a schodů

Štěrkové cesty postavíme snadno a zaplatíme za ně poměrně málo. Důležité je, abychom je správně ohraničili obrubníky, aby se štěrk z cesty nemohl dostat na přilehlý trávník. Vybíráme obrubníky z betonu, cihel či impregnovaných klád. Vytváříme-li cestu u trávníku, zapustíme ji hlouběji, aby šlo sekat trávník až k okraji. Při pojezdu sekačky na rozhraní trávy a štěrkových kamínků bychom rozmetali štěrk do okolí a mohlo by dojít ke zranění. Pokud už budeme mít vedle sebe trávník i štěrk, je třeba mezi štěrk a trávník položit zpevňující materiál, po němž projede kolečko sekačky. Vhodné jsou úzké dlaždice, nebo řada úzkých zbytkových pískovcových kamenů, žulové kostky či obrubníky. Založíme-li správně cestu, bude mít dobré vlastnosti a pěkně vypadat. Pokud chceme mít cestu s pevnějším povrchem, uložíme štěrk do tenké vrstvy půdy rozprostřené po podkladu. Tento způsob je vhodný k získání přístupové cesty pro jízdu s kolečkem nebo na kole. Abychom po cestách vysypaných hladkými kamínky mohli pohodlně chodit, neměli bychom počítat s vyšší vrstvou štěrku než pět cm.

 

Stavba štěrkových schodů

Použijeme-li štěrk na zahradní schody, nepočítejme, že získáme pevné a stabilní stupně. Neformální schody lze tvořit podstupnicemi z impregnovaného dřeva a štěrkových stupňů. Materiálem pro tyto schody jsou mimo štěrk a klády i dlouhé dřevěné kolíky, jimiž upevníme impregnované klády a prkna, stanovující okraje a přidržující štěrk.

 

Štěrk pro skalničky

Štěrk je i regulátorem vodního režimu v půdě. S jeho pomocí lze zabránit přehřívání kořenového systému rostlin a nadměrnému vysychání půdy. Právě proto se může ze štěrku udělat ideální záhon pro skalničky. Vytvoříme jim podobné podmínky, jaké mají v původní domovině. Některým druhům se totiž v normální zahradní půdě nedaří, živoří v ní, a ve štěrkové suti ožijí.

 

Záhon ze štěrkové suti

Záhon ze štěrkové suti se dá umístit kdekoli na zahradě. Nejdříve si promyslíme tvar a odstraníme zeminu. Dle terénu a propustnosti podložní vrstvy určíme, jak hluboko budeme kopat. V těžké a nepropustné půdě odstraníme hlínu asi do hloubky 80 až 100 cm. Pokud je půda lehká, stačí, odebrat půl metru. Dno jámy, kterou vyhloubíme, by mělo mít sklon, a tím větší, čím je podloží těžší a nepropustnější. Z úlomků cihel, střepů z květináčů, zbytků střešních tašek a podobného materiálu uděláme drenážní vrstvu. Na ni dáme vrstvu upěchované vláknité rašeliny, polozetlelého listí či kompostu. Nakonec rozhrneme směs složenou z poloviny drobného štěrku, oblázků či kamenné drti, čtvrtiny písčité zeminy a druhé čtvrtiny listovky. Pro ozdobu zapustíme do záhonu i pár větších kamenů. Štěrkový záhonek lze budovat i vyvýšený. Vyčnívá nad okolní terén asi půl metru. Vytvoříme pomocí obvodové zídky, kterou sestavíme z plochých kamenů - klademe je na sebe podobně jako cihly. Protože zídka bude muset odolávat značnému tlaku zeminy, musíme ji mít dostatečně pevnou. Docílíme toho tím, že každou vyšší vrstvu kamenů posuneme částečně dovnitř záhonu. To znamená, že nebude mít svislou, ale šikmou stěnu. Ploché kameny také nakláníme mírně do středu, aby voda při dešti stékala na záhon a ne ven. Spodní vrstvy kamenů zabetonujeme či uložíme do malty, ostatní ukládáme jen do zeminy. Vyvýšený záhon lze připojit k terase nebo k zahradnímu sezení.

 

A jaké skalničky do nového záhonu zasadíme?

Nejprve vysadíme zakrslé dřeviny, pak vybíráme místo pro další rostliny. Velký význam mají konifery, jimiž vytváříme kostru skalky a určujeme její vzhled. Vysazujeme-li je, pak dodržujme zásadu: žádnou vyšší dřevinu nesázíme na nejvyšší místo skalky. Konifery rostoucí do šířky lze umístit před velký kámen apod. Pro záhonek ze štěrkové suti vybíráme spíše nižší dřeviny, zvláště zakrslé formy. Z jalovců Juniperus communis „Compresa“ se sloupkovitým tvarem, vysoký nejvýše 60 cm, cypřišek Chamaecyparis obtusa „Nana Gracilit“, rostoucí pomalu, z lýkovců třeba Daphne arbuscula, který v červnu kvete fialovorůžovými květy. Na skalkách všeho druhu se snažíme, abychom docílili krásně se vyjímajících barevných kvetoucích polštářů. Skalničky, jež zvolíme a vysadíme na skalku, by měly být nenáročné. Můžeme vybrat tařičku, devaterník, tařici, bujně se rozrůstající hvozdíky nebo některý druh zvonků. Krásné podušky vzniknou pomocí nízkých rostlinek jako mateřídouška a acéna. Neopomeneme lomikámen, hvězdnici, kociánek a trávničku. Ve skalce vypadají dobře i krokusy, uplatníme také nízké kosatce a hvozdíky. Můžeme zasadit některé druhy hořců, zejména těch, co kvetou v létě. Rostliny vysazujeme ve větších skupinách. Přímo ve stěně se dají pěstovat třeba ramondie nebo levisie, jež při pěstování na rovném záhonu trpí zatékáním vody do listových růžic. Občas musíme přidat rostlinám trochu zeminy. Každou novou vrstvu přikryjeme vrstvičkou drobného štěrku o velikosti zrn 5 až 10 mm. Vždy usilujeme, aby barva štěrku ladila s barvou větších kamenů, neboť jakýkoliv barevný nesoulad působí nepřirozeně.

 

Štěrk dokáže nahradit vodní hladinu

I okolí vodních ploch lze vysypat štěrkem a nemusíme pak nic sekat ani zalévat. Iluzí vodního prvku vynikly proslulé zenové zahrady z období buddhismu. Pomocí jemného bílého štěrku s osamělými kameny stvoříme dokonalou kompozici štěrkové řeky. Stavbou jemně uhrabaných teras naznačíme vodopád, řeku dělíme do dvou pramenů a ústíme do prostého bílého obdélníku z uhrabaného křemenného štěrku. Může se nám zdát, že zahrada bez jediné zelené rostliny bude smutná a fádní. Opak je pravdou. Záleží na fantazii a na tom, jak vyvážíme a sladíme barvy i materiál.

 

Štěrk je ideální do atria

Jak vyřešíme plochu, když nám v ní chybí vodní prvek nebo máme k dispozici jen malý omezený prostor? Pěkný trávník bez vody neudržíme a ani beton není právě ideální. Přechodem mezi trávou a plnou plochou je vhodná štěrková výsypka - štěrkové pole. I to může mít svou atmosféru: klidovou zónu vytvoříme štěrkem o stejné zrnitosti, volíme-li různobarevný štěrk a doplníme kameny a zelení v přenosných nádobách, budeme a nejen my příjemně překvapeni vitalitou výsledku.

 

Štěrk a nádoby

Čas od času se můžeme také setkat se zahradou nebo i dvorkem, kde nemůžeme z nejrůznějších důvodů pěstovat rostliny přímo v půdě. Ideálním řešením pro takové případy je, máme-li všechny rostliny v nádobách a zbytek plochy zahrady pokryjeme nějakým atraktivním materiálem. Musíme ale dobře volit rostliny, pokud jde o jejich barvy či tvary. Umístěním větších nádob se stromky a keři pak určujeme měřítko a strukturu celkovému vyznění.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet