Štěpán Vrbický - Tomáš Smetana - Jiří Štourač: Splendid Isolation aneb zastavme se a nabijme se aspoň na chvililinku!?

09.02.2016 10:20

Galerie Villa Pellé – Praha

5. 2. – 30. 3. 2016


Na vernisáži nové výstavy ´Splendid Isolation´/´Skvělá izolace´, výstavy prací - tentokrát tří umělců – uměleckých solitérů, jako jsou Štěpán Vrbický, Tomáš Smetana a Jiří Štourač, jsme zhlédli vskutku zajímavá velkoformátové díla. Obvyklými nástroji těchto tří umělců jsou pastelka, mikrotužka a uhel. Proč opouštějí svá ústraní, je jejich dobrovolná izolace projevem i outsiderství? Nebo naopak umělecké tvorbě svědčí? Odpovědi jsme nacházeli na jejich výstavě, která mapuje jednu ze současných podob kresby v dílech těchto umělců. Dodejme, že všichni tři pocházejí ze zádumčivé Vysočiny.

 

Setkali se s námi v 1. patře  Galerie Villa Pellé a společně tu představili to nejnovější, co vzniklo v jejich ´dobrovolné izolaci´. Máme možnost vstoupit téměř do jiného časoprostoru. Společným rysem jejich jinak poměrně odlišné tvorby je zpomalení času, zachycené ve studiích prostoru (interiéry, zátiší). Tato stěží postřehnutelná, ale zároveň intenzivní revolta se skrývá za jemnou, nenápadnou kresbou či malbou.

 

Výstava pomalého plynutí času je v přímém rozporu s naší obvyklou každodenností

Vstoupili jsme do galerie a zavřeli dveře před světem. Dovnitř teď pustíme jen světlo, povědomé tváře a předměty. Právě tak to dělají umělci na této výstavě – Štěpán Vrbický, Tomáš Smetana a Jiří Štourač. Pracují uvnitř a jejich hlavními žánry jsou interiéry, zátiší a portréty. Spojuje je izolace skvělá k práci, ale sporná v životě, přátelství, dlouhodobý pobyt na Vysočině a technika kresby. Kresba je ovšem skutečně jen technika.

 

Vrbický o své práci mluví jako o grafice vytvářené pastelkami, Smetana hovoří o kreslených obrazech a Štourač říká, že uhlem maluje. Takže tu máme jednoho grafika a dva malíře. Jako skutečné téma výstavy nakonec vykrystalizovalo zastavení času, které zajímá všechny autory bez rozdílu.

 

Smetana o sobě např. mluví jako o ´fotoaparátu s dlouhou časovou expozicí´,

Vrbický obrazy časem ´nabíjí´.

Máme tedy možnost se odizolovat, zastavit a nabít – aspoň na chvíli.

 

Žádný z umělců nežije sám

Do jejich egoistických prostorů pronikají především jejich děti,

které berou jen malý ohled na ´velké´ umění,

které v bytech a ateliérech jejich rodičů vzniká.

Izolace, která je k jejich tvorbě nutná, tedy není absolutní.

Nejde také jen o fyzický pobyt na samotě nebo v malém městě,

ale o dobrovolné mentální nastavení.

Sem patří i rozhodnutí tvořit ´stranou dění´ a vytvářet si vlastní, alternativní kánony dějin umění.

 

 

Jiří Štourač má rád linii Mistr Třeboňský – Jan Zrzavý – Mikuláš Medek,

ale také renesanční istry, Balthuse nebo americké malíře Edwarda Hoppera a Andrewa Wyetha.

Tomášovi Smetanovi se líbí Holanďané, Dán Vilhelm Hammershøi nebo norský krajinář Peder Balke.

Štěpán Vrbický má rád japonské dřevořezy, Marii Blabolilovou,

a i když toto jméno nezmiňuje,

tak je v jeho domku na Vysočině přítomný Vincent van Gogh

– kreslí se tu ty nejbližší, denně používané věci,

i když o ně samotné, jak už víme, vlastně nejde.

 

Štěpán Vrbický se narodil 22. dubna 1978 v Ústí nad Orlicí

 • vystudoval grafiku u Vladimíra Kokolii na AVU (1998-2005)
 • kreslí barevnými pastelkami prostředí, kde žije – interiér domku v Roženeckých Pasekách
 • do nedávna svá zátiší nearanžoval, ale spíše nacházel, nejčastěji v kuchyni, podle níž byla pojmenována i jedna z jeho výstav (Kyčn)
 • v poslední době kreslí Vrbický také na iPadu

 

Hustota, sytost a plnost, které souvisejí s jídlem, jsou důležité i pro jeho kresby. Barevné plochy skrývají vrstvy čar, které autor osvobozuje jen ve skicáku. Abstrakce mu přijdou méně originální než zátiší. Proto se stále drží věcí, i když čím dál volněji, což je patrné na nových kresbách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Smetana se narodil 23. prosince 1960 v Praze

 • vystudoval malbu na AVU (1980-85), kde navázal přátelství s Jiřím Štouračem
 • žije a pracuje na mnoha místech (Praha, Kutná Hora a další), protože prostor po určité době vyčerpá, či jak říká ´vypálí´
 • po osobní krizi v 90. letech přešel od spontánní malby k jasně vymezené kresbě
 • 2013 proběhla jeho výstava ´Světlo z vedlejšího pokoje´ v pražské galerii Dvorak Sec.


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/tomas-smetana%3a-%c2%b4svetlo-z-vedlejsiho-pokoje%c2%b4-aneb-kdyz-nad-jeho-obrazy-meditovat-muzeme%21/

Kreslí převážně portréty a zátiší, a to hlavně mikrotužkou. Používá také barevné tuše a pastelky. Právě pastelková zátiší ho jednu dobu spojovala se Štěpánem Vrbickým, ačkoli jejich východiska i cíle jsou odlišné. Smetana si zátiší staví ze zděděných předmětů, které pro něj mají osobní význam. Vznik kreseb popisuje v podrobných vtipných komentářích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Štourač se narodil 31. srpna 1960 v Novém Městě na Moravě

 • žije a pracuje v Bystrém u Poličky
 • v 1. pol. 80. let vystudoval malbu na AVU
 • 1990-1995 zde působil jako asistent Jitky Svobodové v ateliéru kresby
 • 2014 se v Topičově salonu uskutečnila jeho výstava Ticho, které mluví


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiri-stourac%3a-%c2%b4ticho%2c-ktere-mluvi%c2%b4-aneb-jak-nachazi-stourac-magicky-az-uhrancivy-smysl-zivota-%21-/

 

Jedním z poznávacích znaků jeho děl je ´tiché´ či ´vnitřní´ světlo. Pracuje s nemnoha motivy, které považuje za zásadní a často je zkoumá v obou médiích – malbě i kresbě. Jeho figurální obrazy, zátiší a výjevy mají podobu zjevení, snu či vzpomínky

 •  

 

 

 

 

 

 

SPLENDID ISOLATION - již tento čtvrtek, 11. 2. 2016 od 18.00 hodin zveme na komentovanou prohlídku s kurátorkou Kateřinou Černou

Více informací: https://villapelle.cz/splendid-isolation-aneb-z-ustrani-do-galerie/

 

Kurátorka: Kateřina Černá

 

160 00 Praha 6

Pelléova 10

Máme otevřeno:

úterý – pátek: 13.00 – 18.00 hodin

sobota - neděle: 11.00 – 18.00 hodin

tel.: 725 537 142
www.villapelle.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková