Štěpán Grygar: Peking aneb když vystavíme symboly, co vidíme (the photos from China)

18.07.2013 16:38


Galerie AMU – Praha 1

8. 7. – 1. 9. 2013

 

Byli jsme pozváni na pondělí  8. 7. 2013 na vernisáž kolem padesátky barevných fotografií  ´Peking´, které  fotograf a pedagog Katedry fotografie FAMU Štěpán Grygar pořídil  během dvou svých krátkých cest do Číny. Na výstavě autor představuje barevné fotografie pořízené v letech  2011-2012. Autor se také vernisáže osobně zúčastnil.
 

Fotografie jsou vystavené bez popisků. Jsou uspořádány tak, aby vedle sebe vystavené fotografie (případně dvojice fotografií ) nějak spolu souvisely, ať už na základě formální podobnosti, jindy podle barevné podobnosti (modrá, červená). Vznikl tak nezvykle dynamický celek, Autor zdůraznil, že nepořizoval  dokumenty, ale že vycházel ze svých zkušeností ze své fotografické branže, a tak  přesto, že vystavené snímky znázorňují především předměty, dokumenty či popisné fotografie zde nespatříme. Střídají se hory, pouliční život, hory, příroda, čínská zeď, a to i v detailech. A nechybějí ani snímky  smutných kočiček, ale lidských  tváří zde pomálu. A jak poznáme, že jsme v Číně? Skoro na každé fotografii spatříme k Číně odkaz, ať už formou písma, ornamentu či jiným znakem.
 

Co charakterizuje Štěpána Grygara?
Fotografie Štěpána Grygara tvoří  důležitou část české výtvarné scény. V 80. letech jsme se mohli již seznámit s jeho černobílými fotografiemi. Jeho stále neměnný  styl je charakteristický tím, že na autorových snímcích přesahuje složka obrazová nad obsahovou. Grygar si záměrně nevybírá  banality, neoslavuje ani společnost nekritizuje… Štěpán Grygar při své práci postupuje velmi citlivě a hledá především souvislosti, aby vyjádřily autorovo fotografické chtění… abychom poznali, co nám svými fotografiemi vlastně chce Grygar říci….
 

Štěpán Grygar
• Narodil se 1955
• V roce 1979 absolvoval FAMU
• Nyní  je vedoucím Ateliéru výtvarné fotografie FAMU
• Uspořádal téměř 40 samostatných výstav, například v Praze, Brně, Bratislavě, Vratislavi, Mnichově, Besançonu, Londýně a Houstonu 
• Účastnil se několika stovek společných výstav
• Je člen Pražského domu fotografie, Asociace profesionálních fotografů ČR
• Jeho dílo je zastoupeno v mnoha významných sbírkách v Evropě a USA

 

Kurátorka: Helena Musilová
Hodnocení: 90 %

 

Galerie AMU
Hartigovský palác
Malostranské náměstí 12, Praha 1

Máme otevřeno denně mimo pondělí: 10.00 –12.00/13.00–18.00 hodin

Výstava se koná za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy.
 

www.facebook.com/galerie.amu
www.amu.cz/cs/gamu


Ing. Olga Koníčková
Foto: internet