Štefan Nižňanský – Miroslav Fořt: Televizní střepiny v sametu/Televízne črepiny v zamete aneb otvíráme i 13. komnatu ´televizáků´

20.02.2015 10:19

V průběhu loňského léta jsme byli přizváni ke spolupráci na téměř historické knize. I když, hovořit o čtvrt století mladých událostech jako o historii je z hlediska dějin asi přehnané. Prostě vznikla kniha zabývající se tzv. sametovou revolucí. Takových bylo, řekne si možná většina z nás na první poslech. Ale tahle je jiná! Při nejmenším v tom, že se věnuje něčemu, o čem se zatím nikde nepsalo.

 

Sedm dní, které otřásly televizí

Jádrem dvojjazyčné knihy, věnované televiznímu zákulisí, je sedm dní roku 1989 (20. až 27. 11. 1989), které následovaly bezprostředně po listopadových událostech. Podstatné na celé knize je, že je zpracována z vnitřního pohledu účastníků, tvořících v té době hlavní televizní zpravodajství.  Zatímco venku -  na ulicích - padaly iluze i základy stávajícího režimu, uvnitř budovy na Kavčích horách v tehdejší Ústřední redakci, tehdy ještě plně československých televizních novin, pracoval tým redaktorů, reportérů, komentátorů a techniků na tom, aby veřejnost byla i v této exponované době informována. Co si mysleli jednotlivci před a za kamerou, co prožívali, jak reagovali, jak informovali veřejnost, jaké tlaky pociťovali a jaké střety při tom probíhaly? To vše se z knihy lze dozvědět. A když si uvědomíme, že tohle tak exponované pracoviště mohlo tónem svého zpravodajství z bouřlivých chvil té doby ovlivnit celé dění v celém státě, je pohled pod pokličku doby a osob zajímavý už sám od sebe.

 

Ex-zaměstnanci TV novin sobě

Nápad na vznik téhle knihy vzešel z hlavy dvou z mnoha aktérů těch událostí, Slováka a slovenského hlasatele (jak se jejich funkci tehdy říkalo) Štefana Nižňanského a jeho českého kolegy Miroslava Fořta. Ale nejde jen o jejich vzpomínky. Naopak. Kniha přináší širší pohled tím, že dala prostor k vyjádření se bezmála třem desítkám pamětníků, těch, kteří projevili o spolupráci na knize zájem, a kteří jsou z těch dob ještě mezi námi. Někteří vzpomínají formou rozhovoru s hlavními autory, jiní formou vlastních sentencí. Ženy, stejně jako muži. Řadoví pracovníci stejně jako jejich šéfové. Slováci, tak jako Češi. A co zúčastněná osobnost, to logicky trochu odlišný pohled na ony dny, na práci tehdejšího kolektivu, na události dne, na kolegy z vlastní redakce i z ostatních televizních pracovišť, na příznivce i na odpůrce. A díky tomu vzniká pestrá mozaika, která vytváří plastičtější obraz oněch událostí i činnosti běžnému čtenáři neznámého pracoviště.

 

Dozvíme se ale i mnohem víc

Kniha obou autorů není ale v žádném případě bulvární. Je umírněná, není ani zatrpklá a už vůbec ne ufňukaná. Ne. Kniha nás prostě seznámí s prací týmu připravujícího televizní zpravodajství vůbec. Formou informační, zajímavou a vzhledem k bohaté zkušenosti obou autorů i zábavnou. A s nadhledem. Bylo určitě dobré, že se autoři záměrně nesoustředili jen na ony klíčové události, které navíc pro drtivou většinu ze zúčastněných znamenaly ve svém důsledku i změny jejich profesí a životů. Ale nenaříkají, nestěžují si, berou to tak, jak to bylo.

 

Proto v 1. části knihy můžeme nahlédnout opravdu jen do ´normální rutinní´ práce a dozvědět se´, jak se dělaly (a v podstatě dělají) TV noviny. Střed knihy pak patří oněm již zmíněným a deníkově zpracovaným vypjatým 7 dnům vlastní sametové revoluce, kdy, řečeno se Shakespearem, ústy kralevice dánského Hamleta: „vymknuta z kloubů doba šílí.“. No, a 3. část knihy je věnována dalším osudům autorů a všech protagonistů, v jejich vlastních prezentacích či rozhovorech s nimi.

 

Klad knihy

Dvojjazyčná kniha Televizní Střepiny v sametu/Televízné črepiny v zamete je nesporně přínosná. Může samozřejmě vyvolat polemiku. Nabízí víc i pohledů, jak se k ní čtenář může postavit. Je do jisté míry i pohledem vedeným z jedné strany. Ano. To vše je pravda. Ale to je v dané chvíli vedlejší. Knihu totiž dělali profesionálové a byli vedeni snahou o objektivní a profesionální zpravodajství o tom, co prožili, jak tehdy pracovali a proč. A to budiž pro čtenáře to podstatné. Pamětníci si jistě mnohé ujasní, mnohé oživí a ledascos i po přečtení knihy pochopí. A nepamětníci se mohou alespoň takto zprostředkovaně vrátit do dnů, o kterých se učí ve škole, o kterých slyší od ostatních a o kterých si teprve snaží vytvářet svůj vlastní názor. A to vše, jako určitý bonus, z prostředí jednoho z nejzajímavějších průsečíků toho všeho, ze zákulisí televizního zpravodajství.

 

Kniha je na světě!

Kniha Štefana Nižňanského a Miroslava Fořta, na které jsme se loni i my - shodou okolností v oné době také televizní pracovníci, i když na jiném pracovišti – podíleli, vznikala živelně, nadšeně, ale plně profesionálně. Především ale s chutí všech zúčastněných. Faktografii doplňují unikátní autentické dobové fotografie z vysílání, zapůjčené z archivu současné České televize.

Letos, ve středu 18. 2. 2015, tedy šla kniha do distribuce.  Jejího českého křtu v pražském Slovenském domě (ten slovenský už proběhl nedlouho před tím) se zúčastnil osobně, mimo jiné, i velvyslanec Slovenské republiky, jeho excelence pan Peter Weiss. V neformální a přející řeči nad křtěnou knihou také řekl asi toto:

Po rozdělení obou národů, které celý svět – zejména v současném kontextu světových událostí - obdivuje pro jeho kultivovanost a korektnost, se naše národy vlastně stejně nikdy lidsky nerozdělily. Jejich oboustranné přátelství je dnes kupodivu větší a lepší, než bývalo v době, kdy jsme tvořili jeden stát…“

 

A přesně to dokázala i kniha bez ohledu na její podstatu a obsah.

Setkání všech českých i slovenských spoluautorů, českých i slovenských medií a čestných hostů z obou států, bylo nakonec především setkáním Čechů a Slováků s hudbou, nad sklenkou vínka a hlavně, bez ohledu na nějakou jazykovou odlišnost.    

 

Titul: Televizní střepiny v sametu / Televizné črepiny v zamate

Autoři: Miroslav Fořt a Štefan Nižňanský,  dlouholetí pracovníci Československé televize

Kniha: česky a slovensky.

Rozsah: 232 stran

Formát: B5 s pevnou vazbou

Cena publikace je 350 Kč

 

Jazyková a redakčná úprava: Richard Koníček (čeština) a Mgr. Soňa Stušková (slovenčina)

Korektury: Agentura RazDvaTři Praha (čeština)

Tisk: TNM Print s. r. o., Nové Město

Produkce: X-PRO Praha a STEFANY Film, s. r. o., Bratislava

Vydala: Galerie EfEf s. r. o., Praha 2015

Osadní 35, 170 00, Praha 7

 tel: +420 283 870 892

 fax: +420 283 871 042

e-mail: info@galerieefef.cz

 

Hodnocení: 90 %

 

Richard Koníček

Foto: Galerie EfEf s. r. o.,