Stefan Milkov: Neklidné časy aneb Poslední Tibeťan či Andělíčku, můj strážníčku…

20.04.2020 10:07

Galerie Václava Špály - Praha

25. 10. - 8. 12. 2019

Na vernisáži, která se konala v celkem pohodovém loňském roce 2019, jsme se mohli v Galerii Václava Špály ve všech podlažích seznámit s barevnými i černobílými akryly na plátně, jejichž autorem byl Stefan Milkov, jenž patří ke klasikům českého sochařství. Nicméně jeho tvůrčí záběr je mnohem širší. Vystavená díla pocházela především z posledních tří let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechyběla proto ani plastika Black Dog z laminátu,

která pochází z roku 2019.

 

Stefan Milkov (* 1955 Bohumín)

  • známý nejen jako designér a hudebník
  • v posledních letech znám i jako malíř a grafik

 

Tím však bohatý umělecký potenciál nekončí:

nejen designérsky se podílel také na výrobě jedinečných elektrických kytar.

 

 

  • 1971 - 1975: vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti
  • 1976 - 1982: studoval v ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
  • kolem poloviny 80. let 20. století se zapojil do aktivit nově se rodící generace postmoderních umělců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl zakládajícím členem

 

V jeho tvorbě je bezpochyby skryt

obdiv

ke klasickému modernímu sochařství 1. pol. 20. století,

ale stejně patrný je i silný vliv neevropských civilizací

a

z něho plynoucí Stefanova typická statická figurativnost.

Začátek svého svébytného projevu popsal kdysi takto:

„Jednou při návštěvě rodičů jsem našel své kresby z dětství,

které maminka naštěstí pečlivě schovávala.

Byl to pro mě fascinující objev.

Jako dítě jsem kreslil dost zvláštně

a

najednou jsem si řekl: vždyť to je to, co hledám.

Můžu se vrátit a z nich vyjít.

A tehdy jsem si začal budovat svoje tvarosloví.“

Odtud se rodí specifický rukopis děl, která se námětově točí kolem bájných a mytických postav a výjevů (Anděl, Golem, Atlant, Fénix, Jitřenka, Sluneční vůz, Astrální tělo, Démon, Faunův odpočinek, Loď bláznů, apod.). Objevují se i témata křesťanská (například Madona, Pieta) nebo rodina (Matka, Otec). Známé náměty jsou ovšem přetvářeny vlastní Stefanovou představivostí. Náboženská a mytologická tématika nevychází z jeho náboženského přesvědčení, je jakousi volnou, neortodoxní vizí. A tak se mu podařilo vytvořit svůj zvláštní jazyk, ve kterém se prolíná ironie, humor a parodie s důstojností a úctou k starobylým symbolům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Milkov jako sochař, který se vyznačuje jednoznačně osobitým a snadno rozpoznatelným autorským rukopisem, se nyní v Galerii Václava Špály představil především jako malíř. Jeho obrazy sebou sice nesou stejný rukopis (v malbě se koneckonců věnuje obdobným tématům, jako v sochařské tvorbě), ale umožňují další novou originální možnost vyjádření. Bravurní sochařskou vytříbenou formu vystřídala uhrančivá, drsná, až syrově agresivní malba...

 

  • žije a pracuje v Praze
  • realizoval bezpočet samostatných a společných výstav, mnoho plastik ve veřejném prostoru
  • je zastoupen v řadě soukromých i veřejných sbírek

 

Kurátor: Pavel Lagner

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková

(zdroj: tisková zpráva - Pavel Lagner)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/mezinarodni-socharsky-festival-sculpture-line-praha-stefan-milkov-8-dynamicon-aneb-co-lze-ocekavat-od-animalnich-ale-pritom-silnych-stroju/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4vyzva%c2%b4aneb-kdyz-sblizime-autory-nejmladsi-a-starsi-tvurci-gnerace-v-procesu-spolecne-vystavy/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4vetrelci-a-volavky-%e2%80%93-atelier-sochare%c2%b4-aneb-kdyz-uz-ani-procento-na-vyzdobu-nedame-%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/anezka-nove-aneb-klaster-sv-anezky-ceske-oziva-mozna-prijde-i-anezka/