Stavy a věci aneb… a na kole jel a mlhu s vůní rozvážel…

14.02.2018 10:11

Akademie výtvarných umění/AVU - Praha

14. 2. – 2. 3. 2018

 

 

Na 1. vernisáži konceptuální výstavy Stavy a věci v letním semestru 2018 se na AVU rozhodli  restartovat program Galerie AVU, jež už více než 20  let slouží jako výstavní prostor vybraným studentům AVU. Místo jakéhosi laboratorního prostoru, kde se konalo až 16 výstav ročně, je zájem za pomoci přizvaných kurátorů vytvořit galerii, která veřejnosti představuje nejaktuálnější přístupy a tendence na výtvarné scéně. Pro letní semestr 2018 byla vybrána jako kurátorka Isabela Grosseová, doktorandka AVU, která výstavu připravila  v kooperaci s kurátorem Václavem Janoščíkem.

 

 

 

 

Expozici dominuje hromada papírových krabic, které mají dokumentovat volný pád člověka, či světelné tabule s texty (z nichž jednu již jakýsi neopatrný rozšlápl…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a na závěr jsme byli pohlceni mlhou (mohl vzniknout pocit, že jsme na festivalu Burning Man),

která vznikla zapálením bylinek ve speciální nádobce z nerezu …a co bylo dál?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvádíme z konceptu výstavního programu Isabely Grosseové:

„Galerie by v tomto semestru měla aktivovat celou školu,

aby se znovu vytvořil smysluplný vztah a důvod,

proč galerii ve škole ponechat a využívat možností, které nabízí.

Činnost galerie tedy nebude pouze o tom připravit výstavu,

ale vytvořit obraz toho, jaké otázky si škola jako celek dnes klade.

Právě proto vyzýváme k předkládání projektů nejen studenty, ale také pedagogy.

Můj vklad bude spočívat v práci s tématy a náměty,

se kterými se studenti a pedagogové na základě této výzvy přihlásí,

a které potom ve společné debatě budeme dál rozvíjet do podoby výsledné výstavy a jejího doprovodného programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvářet výstavu znamená dávat věcem význam, uvádět je do vztahů a stavů.

Ale stejně i v běžném životě vnucujeme řád okolnímu světu.

Organizujeme věci a stejně tak lidi, vytváříme vazby i hierarchie, omezení i možnosti.

Rozdíl mezi skutečností a uměním proto není ani tak ve statusu

(ať už by umění bylo privilegované vůči vnější skutečnosti, anebo naopak pouze reprodukovalo již existující svět).

To, co odlišuje prostor galerie od běžného prostoru,

je spíš vědomá a kritická manipulace se stavy a věcmi, či vztahy a lidmi.

Moment, který uvádí do vztahu věci a lidi, obvykle nazýváme jako tělo.

Nejde jen o fyzickou schránku, ale právě o formu, která nám dává možnost vcházet do různých stavů a vztahů.

Nejenom, že tělo je a ukazuje se v prostoru, ale také vnějšek, věci i lidé, se kterými prostor sdílíme, se vepisují do našeho těla.

Výstava Stavy a věci se pokouší experimentovat s tímto řádem a možnostmi spolupráce.

Uvést autory, diváky, věci i texty do vzájemné dynamiky.“

Vystavují:

Artur Magrot

Kateřina Szymanski

Václav Janoščík

Isabela Grosseová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie AVU

  • od 1993 sídlí přímo v jednom z bývalých ateliérů na hlavní budově AVU
  • AVU je tradičně nejprestižnější českou školou pro studium volného umění
  • a v její akademické obci se pohybují jak talentované studentky a studenti,
  • tak výjimečné výtvarné osobnosti různých generací
  •  

 

 

Program Galerie AVU

je založen na jednoduchém schématu, který umožní různé podoby výstav a přístupů.

Oslovený kurátor připraví vždy v období jednoho akademického roku 7 výstav

  •  z nichž 2 - 3 budou reagovat na open call mezi studenty AVU
  • z nichž  1 - 2 výstavy ročně budou koncipovány ve spolupráci s absolventy nebo doktorandy AVU
  • zbylé výstavy budou zcela otevřeným kurátorským projektem

 

Galerii AVU podporuje Magistrát hl. m. Prahy,

Městská část Prahy 7 – Artdistrict 7,

Artalk, Radio 1, Artmap.cz

 

170 22  Praha 7

U Akademie 4

www.avu.cz

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková