Šťastný Krtek slaví 60. narozeniny aneb všichni jsme vyrostli s Krtečkem

12.09.2017 10:47

Chvalský zámek  - Praha

9. 9.  - 3. 12. 2017 

 

 

 

Šest desetiletí jsou tři generace. Tři generace jsou také třeba ti samí, co na počátku byli dětmi, pak se z nich stali rodiče a na konci jsou z nich starostliví prarodiče. Takže pokud jsme se na počátku setkali s postavičkou Krtečka, pak v dospělosti jsme jej sdíleli se svými dětmi a dnes ho spolu s námi i s našimi už dospělými dětmi sdílejí ještě i jejich děti, vnoučata. Šedesát let také znamená, že zatímco ´náš´ Krteček nezestárnul ani zbla, my zešedivěli na těle i na duchu. Což ovšem neznamená, že by nás ten malý čipera dál neoslovoval tak jako na počátku. Na našem i jeho počátku. Jsme totiž jen o pár let starší než on…

 

Už je to tak – nestárnoucí Krtek Zdeňka Milera slaví 60. narozky ve Chvalech

A my za www.www-kulturaok-eu.cz na pozvání ředitelky Chvalského zámku Alexandry Kohoutové jsme tuze rádi přijeli je slavit s Krtkem, s paní ředitelkou a … třemi Graciemi tří generací Milerových, a tak nějak vlastně i se Zdeňkem Milerem (21. 2. 1921 – 30. 11. 2011).

 

Místo oslavy bylo zvoleno dobře

Chvalský zámek je už dávno otevřen především dětem, školám, školkám, a tím i rodinám.

Jako vždy je výstava koncipována nejen pro děti jako předpokládané hlavní diváky a návštěvníky, ale trochu i pro nás, dospěláky či prarodiče. Neboť Krteček, jak už bylo řečeno, provázel, provází a věřme, že navždy bude provázet bez výjimky nás všechny.

 

A protože jsou to Krtečkovy šedesátiny, bude výstava ve Chvalském zámku trvat téměř 60 dní až do 3. 12. 2017. Osvědčená dramaturgie Chvalského zámku Krtečkovi věnuje skoro celý zámek. Po všechny dny, víkendy, prázdniny, svátky, pořád. A aby byl důvod přijít znovu (i když se Krtek ani za 60 let neokoukal), tak navíc nachystali i plno doprovodných akcí a komentované prohlídky určené pro rodiny s dětmi, školky, školy a kolektivy.

 

Zapojena je i někdejší Zámecká kočárovna

Stala se kinem k projekci filmů o Krtkovi. A pro Krtka je k dispozici i zámecké sklepení. A jako vždy ve Chvalech, není důvod k obavám. Naopak. Kde jinde si pohrají děti s Krtečkem?! Kde zalistují v knihách o něm, kde budou skládat skládačky, puzzle i kostky s Krtečkem, nebo s ním dokonce sestavovat tu jeho známou raketu a bloudit s ním v jeho bludišti?! To vše lze ještě spojit se soutěžemi o speciální Krtečkovo razítko. No, nejeďte tam…

(www.prorodiny.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde a jak vznikaly Krtečkovy příběhy

Jestliže ve sklepě mohou děcka s Krtečkem dovádět, tak v patře se seznámí s jeho vznikem a skoro osobně i s panem Milerem, Krtečkovým duchovním otcem. A pozor! Co je tu unikátní, nejen s pracemi samotného pana Milera – nechybí tu dokonce ani jeho pracovní stůl, uspořádaný tak, jak ho měl při své práci na příbězích o Krtečkovi a mnoha dalších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikum jsou tu i společné ilustrace, vytvářené Zdeňkem Milerem a jeho dcerou, paní Kateřinou Milerovou. A všechno jsou to zapůjčené originální (ne vždy se od tak významných umělců jako je Zdeněk Miler a jeho dcera Kateřina vystavují pravé originály!) ilustrace ze společné knihy vytvořené nejen Zdeňkem Milerem, ale i Kateřinou Miler. Jde o příběh nazvaný „Krtek a rybka“. Najdeme tu také Milerovy rozkresy a k nim doprovodné instruktážní dopisy dceři, kde ji žádá, aby dodělala tu či onu fázi příběhu i už hotové kresby, kde nepoznáme, co ještě vytvořil otec a co už dcera. 

 

Ale to pořád ještě není všechno

Protože na výstavě jsou k vidění i první příhody paní Krtečkové, tedy originální ilustrace samostatné knihy Kateřiny Miler „Krtek na návštěvě“, v níž autorka Krtečkovi konečně našla i paní Krtečkovou. Kateřina Miler je totiž malířka. Takže na výstavě objevíme i ukázky z její „nekrtečkovské“ volné tvorby půvabných snových až pohádkových obrazů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Miler rovněž nám tu představuje i svou zcela původní pohádkovou postavičku -

rozkošného modrého medvídka Baribala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospělé určitě zaujmou původní, zachované ultrafány (fólie s rozkreslenou a rozfázovanou postavičkou Krtečka, jež se používaly běžně při výrobě kreslených filmů v „předpočítačové“ době). Pocházejí ještě z někdejšího studia Jiřího Trnky, kde Zdeněk Miler působil.

 

Jako „přidanou hodnotu“ této výstavy tu nalezneme ukázky z chystané knihy Pavly Slancové o Zdeňku Milerovi a v samostatné sekci jsou k vidění obrazy Emilie Milerové, manželky Zdeňka Milera. Jedná se o tvorbu z jejích cyklů věnovaných Praze a Číně.

 

Mraky Zdeňka Milera   

Pavla Slancová se Zdeňkem Milerem natočila dokument „Mraky Zdeňka Milera“. Promítá se tu přímo na výstavě a lze ho zhlédnout z pohodlných křesílek na velkoplošné obrazovce. Na filmu je Zdeněk Miler i u svého pracovního stolu, který při projekci dokumentu máme na dosah, po své pravé ruce, jako kdyby od něj autor právě na chvilku odběhl. A dětičky si zatím mohou udělat snímek s Krtečkem přímo v jeho krtinci instalovaném ve fotokoutku.

 

Byli jsme při tom

Díky zájmu ředitelky Chvalského zámku, Alexandry Kohoutové, jsme se mohli zúčastnit slavnostního zahájení výstavy, jehož se kromě domácích – v čele s Mgr. Evou Březinovou, zástupkyní starostky (v jejíž kompetenci je mimo jiné i kultura) a ředitelkou Chvalského zámku Mgr. Alexandrou Kohoutovou – zúčastnily tři generace Milerových.

 

Dcera Kateřina Miler, manželka Emilie Milerová a vnučka Karolína Milerová. Beseda, která se neformálně a nadšeně rozpředla s přítomnými, byla umně regulována Pavlou Slancovou, spisovatelkou, režisérkou, učitelkou, kurátorkou, a také malířkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavla Slancová

Od Pavly Slancové jsme se nejprve dozvěděli, proč se její dokument natočený se Zdeňkem Milerem jmenuje nezvykle - Mraky Zdeňka Milera. Vždyť autor se všem jevil vždy jako prosluněná obloha. Název je – jak jsme se dozvěděli – přejat přímo od Zdeňka Milera a bylo to dokonce jeho přání. Důvodem byly jeho první vzpomínky z neútlejšího dětství, kdy se s ním jeho maminka dívávala k obloze do mraků a pozorovali společně fascinující a tajůplné změny jejich tvarů a fantazírovali, co jim ty abstraktní tvary právě připomínají. Podle Zdeňka Milera to prý byla jeho první škola inspirace tvarů s pohádkovou fantaskností.

 

Kateřina Miler

Od vznešené a krásné dcery a pokračovatelky v díle Zdeňka Milera, Kateřiny Miler, jsme se zase dověděli, jak s tatínkem spolutvořila dlouhá léta jeho ilustrace a filmy o Krtečkovi. A s dojetím jsme se zaposlouchali do její vzpomínky, kdy si poprvé uvědomila, že tatínek je všeobecně uznávaná a milovaná osobnost. Vylíčila nám jak, když byla malá,  jezdívala s rodiči do Krkonoš na Hromovku a tam, když šli třeba do jídelny na oběd, potkávali lidi. Ti lidé ho zdravili, aniž by ho před tím osobně znali a svým dětem ho ukazovali a říkali jim, vidíš, to je ten pán, co namaloval tu pohádku Jak Krteček ke kalhotkám přišel.

 

Emilie Milerová

Manželka Zdeňka Milera, Emilie Milerová, na manžela vzpomínala pragmatičtěji. Na každoroční předvánoční shon, jenž ležel ale na všech kromě něj. On totiž celý Advent musel pravidelně finišovat na novém příběhu o Krtečkovi pro Německo (každoročně tam musel o svátcích běžet na obrazovkách nový příběh). A když dílo odevzdal, tak už byla na Barrandově Mikulášská a rodina si pana Milera konečně užila. Až tím u Milerů oficiálně začaly Vánoce.

 

Karolína Milerová

Slovo přidala i vnučka Karolína Milerová. Ta dědečka vždy vnímala jako dědečka. Ne jako tvůrce či veřejnou osobu. A to, že maluje příběhy, brala jako samozřejmé, že to už ani nijak neřešila.

 

Paní Krtečková

Od Kateřiny Milerové, pokračovatelky v příbězích o Krtečkovi, jsme se dozvěděli i jednu pikantnost a důvody jejího vzniku. Causa paní Krtečková. Za života Zdeňka Milera byla paní Krtečková persona non grata. Ač mu dcera Kateřina opakovaně navrhovala, aby Krtečkovi paní Krtečkovou stvořil, neuspěla. Nebral ani její jímavý argument o tom, že byla kdesi na autogramiádě jeho knih a organizátoři vyhlásili soutěž pro malé kreslíře, aby namalovali obrázek na téma „Šťastný Krteček“. A když pak byla výstava kreseb, které se sešly, ukázalo se, že na nich je Krteček s kočárkem, s maličkými Krtečátky a hlavně s paní Krtečkovou. A když se jich Kateřina Miler ptala, co a jak, odpovídaly, že by si přály, aby Krteček měl paní Krtečkovou. I to ale Zdeněk Miler odmítal jako důvod k vytvoření paní Krtečkové. Dceru vždy odbýval tím, že až tu jednou nebude a další příběhy bude malovat ona, tak ať si do nich dá i tu svou paní Krtečkovu. A tak, když nás a své blízké pan Miler opustil, splnila si Kateřina Miler své přání a dodržela i otcův odkaz a do příběhů Krtečka, které tvoří teď ona, vřadila konečně i roztomiloučkou paní Krtečkovou. Aby měly radost ona i všechny děti.

 

Medvídek Baribal

A ještě něco od Kateřiny Miler. O okouzlujícím modrém medvídku Baribalovi. Krátké příběhy o něm tvoří 10 let pro jeden magazín. Teď se i on dočká samostatné knížky.

 

 

 

Výstava zahájena

Po setkání s Kateřinou Miler, jež se nám na www.www-kulturaok-eu.cz i osobně chvíli věnovala, lze opět konstatovat, co na našem webu rádi uvádíme po setkání s opravdu mimořádnými osobnostmi, že ten, kdo toho umí nejvíc, ten ze sebe nikdy nic nedělá a vždy působí skromně a přístupně. I paní Kateřina Miler taková je.

A pak už ale Alexandra Kohoutová zahájila výstavu, přítomní se rozprchli po sálech a do kina, a my si ještě dlouho povídali s milou paní místostarostkou Evou Březinovou. Jen tak. Nejen o Krtečkovi, ale o Chvalech, o plynutí života, o tom jak jsme Chvaly vídávali jako mladí turisté, jak je vidíme dnes jako dva důchodci, o místním divadle, o zaniklé galerii Artatak, o kultuře a vůbec o všem. Inu byl krásný večer a shodou okolností předvečer 42. výročí naší svatby. Kéž bychom také jednou slavili 60. výročí jako právě slaví Krteček…

 

193 21 Praha 9 – Horní Počernice

Na Chvalské tvrzi 857

Web: www.chvalskyzamek.cz

Doprovodné akce:

16. 9. 2017 od 18.00 – 21.00 hodin

Tajemná noc na Chvalském zámku – pohádková stezka zámkem s královskou družinou

 

17. 9. 2017 od 10.00 – 18.00 hodin

 Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi s bohatým programem

 

 

14. 10. 2017 od 10.00 -17.00 hodin

 Pohádková sobota na zámku s princem Filipem

 

15. 10. 2017 od 10.00 – 17.00 hodin

Pohádková neděle na zámku s princeznou Koloběžkou

 

11. 11. 2017 od 10.00 – 17.00 hodin

Pohádková sobota na zámku s Meluzínkou

 

12. 11. 2017 od 10.00 – 17.00 hodin

Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem

 

3. 12. 2017 od 10.00 – 17.00 hodin

Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou

 

3. 12. 2017 od 14.00 hodin

Křest a autogramiáda knihy Paní Krtečková od Kateřiny Miler.

Rezervace, informace na tel. 281 860 130 nebo na e-mailu infocentrum@chvalskyzamek.cz

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/katerina-miler-krtek-a-pohadkovy-svet-aneb-kdyz-uz-mame-pani-krteckovou/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zdenek-miler-krtek-v-zime-5x-puzzle-aneb-krtka-sestavime-jako-puzzle/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zdenek-miler%3a-%c2%b4krtek-a-hodiny%c2%b4-aneb-kdyz-ucime-sve-deti-znat-hodiny-%211/