START UP VI: Celeste Capine Hill / Killed by the Light aneb když vyklíčí představa těl migrantů jako součásti krajiny!

25.07.2017 10:43

Galerie hlavního města Prahy/ Colloredo-Mansfeldský palác, přízemí – Start Up

14. 7 - 10. 9. 2017

 

 

 

„Zatímco ti, kdo žijí blízko hranice, vnímají jednotlivce,

pro ty, kdo jsou vzdáleni,

zůstávají osudy jednotlivců ve stínu obecného problému.“

 

Na tiskové konferenci k START UP VI, k výstavě Killed by the light,´, s prezentací monumentálního díla´, jehož autorkou je Celeste Capine Hill (byla osobně přítomna), Jitka Hlaváčková  - kurátorka této komorní výstavy s povděkem kvitovala, že  jejich start up výstavy, věnované uměleckým školám, se osvědčily. Akce trvá už osmý rok a za tu dobu se v ní vystřídalo už asi 50 účastníků. Poprvé se ale prezentuje zahraniční účastnice -  Celeste Capine Hill. Její výstava se koná tradičně v bývalé konírně paláce, tedy v prostoru těmto výstavám pravidelně přidělovanému.

 

 

 

 

Celeste Capine Hill v rámci své 1. samostatné výstavy vystavila svou diplomovou práci, formou objektové instalace tematizovala uprchlickou problematiku a vyjádřila tak myšlenku, že běženci prchající přes hranice státu, jsou aktuální nejen u ní v USA, ale také v Evropě. I když se jedná o odlišné zeměpisné a etnické reálie, obětí je tam i zde člověk, stejně vykořeněný, složitý a rozpolcený. A že už jen tím, že překračují nějaké hranice, zanechávají po jejich překročení tam, kam vstoupí, své nesmazatelné stopy.  A také že odhazují jako nepotřebné nejen kanystry na vodu, obaly, ale také iluze, ideály, naděje i svou identitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalace nutí návštěvníka vstoupit do vystavovaného objektu, šlapat na něj, a tím ho vede k tomu, že i on na něm zanechává svou vlastní stopu, vstupuje do děje a stává se tak součástí instalace.

 

Celeste Capine Hill řekla:

Můj vystavený objekt by měl působit na emoce návštěvníka. Jsem ráda, že je v turisticky hojně navštěvovaném místě, takže bude působit i na návštěvníky z celého světa. Každý samozřejmě uvidí moji instalaci po svém. Z jiného úhlu zkušeností a vnímání. Ale věřím, že všichni si uvědomí, že ukazuji to, co udělá s lidmi kapitalismus. A doporučuji všem, nebát se vstoupit do objektu a na chvíli se stát jeho součástí.“

 

Celeste Capine Hill  (*1986, Texas, USA)

  • od 2015 studium magisterského programu pražského UMPRUM
  • nyní je čerstvou absolventkou Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
  • v současnosti žije a pracuje ve Val Verde County, Texas
  • pochází z jižní části amerického státu Texas, který bezprostředně sousedí s hranicí mezi USA a Mexikem. Jde o pouštní region prosycený lokálními kulturně-historickými obsahy, neboť se zde stýkají oblasti obývané v různých historických obdobích středoamerickými i severoamerickými domorodými národy. V celosvětovém kontextu je dnes tato hranice jedinou, kde spolu sousedí tzv. státy 1. a 3. světa.

 

Rozdíly životních úrovní proto generují již po desítiletí masivní počty migrantů. Rodný dům umělkyně leží poblíž cest, po nichž migranti přecházejí přes texaskou poušť do USA.

 

Dílo Killed by the Light, které autorka stvořila přímo pro přízemní prostor Colloredo –Mansfeldského paláce,  reflektuje a kombinuje dvě časoprostorové roviny svázané s krajinou Střední Ameriky.

 

Na jedné straně odkazuje k aztéckému mýtu o původu dvou významných hor Mexika: příběh hrdiny Popocatépetla a princezny Iztaccíhuatl  je variantou příběhu Romea a Julie. Jejich těla byla na věčnou památku proměněna ve dvě části pohoří, tvořící rozhraní dvou světadílů a civilizací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z druhé strany vychází instalace z autentické zkušenosti s migranty procházejícími pouští a mnoha stopami jejich přítomnosti.

 

Při prohlížení předmětů nalezených v poušti a odhalování skrytých ložisek odpadků ve mně začala klíčit představa těl migrantů jako součásti krajiny.

Jako kdyby migrant,

procházející touto krajinou a zanechávající za sebou tyto předměty,

nechával za sebou uvnitř prázdných kanystrů i své sny,“

uvedla Celeste Hill

 

Podoba objektu z vrstveného papíru na drátěné kostře zachycuje proces proměny lidské bytosti v krajinu jak ve fyzické, tak v symbolické rovině.

 

Asociuje vrstevnatost, ale také křehkost krajiny i člověka.

 

Šedé zbarvení recyklovaného papíru je blízké barevné škále pouštní krajiny, a také strukturou připomíná optické vlastnosti pouště; teprve při detailním pohledu ukazuje svou strukturu.

 

Plastové kanystry – atribut migrantů, odkazující na jejich stopy v poušti, v instalaci slouží jako podklad pro projekci autentických videí, natočených v okolí autorčina domu. Projekce propojují abstraktní sochu s konkrétním reálným kontextem, zachycují pouštní krajinu, v níž se volně pohybují ptáci, avšak lidé musejí lopotně překonávat náročný terén porostlý trnitým křovím.

 

Přes zacházení s mytickými a metaforickými odkazy však těžištěm díla vystaveného v Galerii hlavního města Prahy zůstává humánní rozměr problému: situace reálného migranta, oběti určitého kritického společenského stavu.

 

Instalace Killed by the Light přenáší zdánlivě vzdálené téma situace migrujících lidí do bezprostředního dosahu naší smyslové zkušenosti. Nutí nás jako návštěvníky šlapat na části sochy, čímž zviditelňuje skutečnost, že jsme v tomto procesu aktivními účastníky. Je dokladem možnosti odvážně a autenticky přímočarého, a zároveň vysoce citlivého uchopení lidské tragédie. Bez distance a relativismu, který je pro nás Středoevropany tak typický a brání angažovanému umění se etablovat ne v podobě proklamativního gesta, ale jako přirozený akt svědomí a solidarity. Například i s těmi, kteří nám zůstávají tolik vzdálení těsně za hranicemi našich vlastních zemí. (text: Jitka Hlaváčková)

 

Kurátorka: Jitka Hlaváčková

 

 

Máme otevřeno:  út –ne: 10.00–18.00 hodin

Vstup: zdarma

www.ghmp.cz

 

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal  Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček