START UP III - Tereza Černá: ´Vzdušné války´ aneb proč tak často v sobě shledáváme ´disharmonii - vnitřní´?!

04.07.2013 17:24

START UP III - Tereza Černá: ´Vzdušné války´ aneb proč tak často v sobě shledáváme ´disharmonii - vnitřní´?!

 

Dům U Zlatého prstenu

Praha 1 - Ungelt
4. 7. – 4. 8. 2013


Byli jsme pozváni na vernisáž 3. 7. 2013 na výstavu Terezy Černé, v rámci  START UP III, kdy se  V Domě U Zlatého prstenu stalo už dlouholetou tradicí umožňovat začínajícím autorům vystavovat svá díla.

 

Pětadvacetiletá Tereza Černá,  přestože vychází z vjemů konkrétního jedince, ve svých obrazech vypovídá o vnitřní disharmonii, kterou v jistých momentech života prožíváme každý z nás. Autorka čerpá pro svá alegorická díla z mytických legend a rituálů. A tak příběhy se zvířecími a symbolistickými motivy musíme de facto  považovat  za paralelu k lidským událostem, které se dotýkají našich osobních životů.

 

Na výstavě ´Vzdušné války´ Tereza Černá vystavila sérii svých obrazů, přičemž můžeme zhlédnout i na zdi namalované černobílé obří graffiti s komiksovým nádechem ´Slzy hada´´ (Snakes´s Tears)...

 

Zachyťme krystal – totiž svou vlastní existenci!

Podle autorky fiktivní tvorové žijí v nebi, odkud se vynořují, aby nalezli a získali krystal, s jehož pomocí mohou dovršit své poslání na Zemi. „Příběh vznikal sám, spontánně a je o nalezení a uvědomění si zodpovědnosti za chycený krystal – vlastní existenci,“ říká Tereza. Vybroušený krystal se svým původem vzniku (z útrob země) stal symptomatickým emblémem koloběhu života. Jeho pravidelné uspořádání atomů představuje ideální stav jedince, který odhalil a zacelil rány a je otevřen i nadále objevovat další, doposud skryté trhliny vlastního příběhu.

 

Nástěnné kresby i obrazy vnímejme jako jedno dílo

Nástěnnou kresbu i obrazy pozorujme a vnímejme jako jedno dílo. Tématem díla je v dnešní době neprávem ironizovaný pojem sebeláska a autorkou položená otázka: Jak namalovat střed srdce, když jsem tam ještě nebyla?

 

´Last Fight´ – poslední bitva

Tento motiv je patrný zejména v kresbě na zdi pojmenované ´Last Fight´ – spojení dvou principů, kde zvěrstvo soupeří o caduceus (hůl ovinutá dvěma hady a zakončená dvojicí malých křídel), aby od sebe oddělil protikladné elementy, které jsou současně životně neoddělitelné,  jako např.:

  • vědu a víru
  • dobro a zlo
  •  milosrdenství a spravedlnost
  •  inteligenci  a lásku
  •  muže a ženu atd.

 

Harmonie apokalyptického výjevu roste s uvědoměním si analogie protikladů, jejichž syntézou tvorové zvítězí nad sebou samými a ocitají se v astrální oblasti. Pekelnou změť zvířecí havěti (červů, hadů a hmyzu) nahrazuje nadpozemský svět s fluidními bytostmi, chobotničkami a medúzami.  

 

Expresivní obrazy jsou pak výseky těchto událostí a reprezentují momenty spojené s osobní transformací. Autorka rozvíjí svou vskutku všeobjímající imaginaci díky vlastním prožitkům, rozpomínáním na minulé životy a postupným chápáním souvislostí. Vznikají tak podobenství zrodu, života, smrti i věčných návratů.

 

Celý život se zabýváme vlastním ´já´

Po celý život,  nejen v době dospívání, se  vlastním „já“  ´zdravě zabýváme´, jinak bychom došli  k osobní tragédii, kdybychom se úplně sami úplně zapřeli  a neuvědomovali se.  Jakmile dospějeme, pak v honbě nejen za holým živobytím zapomínáme na svou vnitřní podstatu. Máme oprávněný strach z neznáma a snažíme se své  skryté touhy, pokud je nemůžeme realizovat, zasouváme je do podvědomí,  a tak  se vlastně přizpůsobujeme okolí, které od nás očekává to, což  jsme původně vůbec nemínili. Sebezapřeme se v domnění, že je to tak správné, protože již od dětství jsme přísně vedeni k tomu, že nemůžeme mít všechno, co bychom chtěli, a že dojdeme k situaci, kdy upřednostňujeme zejména pilné učení, pilnou práci a pak si možná dopřejeme i zábavu. Nesplněné touhy a přání v nás postupně kulminují a dříve nebo později explodují. (A jak? No, vidíme to v černých kronikách denně (poznámka ing. O. K.)

 

Anselm Kiefer poznamenal: „Čím jdete hlouběji zpět, tím můžete jít dále dopředu“.  

 

A takto můžeme díla mladičké Terezy Černé vnímat.

 

…kde na to tak brzy přišla, k tak depresivním myšlenkám, v jejím věku, to by mě vskutku však zajímalo, i když musím ocenit obrovskou vitalitu Terezy Černé při ztvárnění obřího graffiti, dosahujícího až k vysokému stropu    …(poznámka ing. O.  K.) …

 

Kurátorka: Monika Doležalová
 

https://www.youtube.com/watch?v=yQR8RjLxtb8&feature=player_detailpage

 

 

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 6

Praha 1 - Ungelt
Otevřeno
: úterý – neděle: 10.00 - 18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Autorská prohlídka s Terezou Černou: út 16. 7. v 17.00 hodin

www.startup-ghmp.cz

www.ghmp.cz

 

Z tiskové zprávy kurátorky Moniky Doležalové

zpracovala Ing.Olga Koníčková

 

Foto: GHMP – Tomáš Souček

 

Ještě na závěr pro zajímavost

Stalo se před 50 lety

Usnesením zasedání Národního výboru hl. m. Prahy byla Galerie hl. m. Prahy vyčleněna z Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody a zřízena k l. květnu 1963 jako samostatná rozpočtová organizace, kterou zůstává dodnes.

K tomuto výročí připravujeme po uzavření dlouhodobé expozice ´Po sametu´ výstavu novou. Budeme mapovat historii pokusů o založení metropolitní galerie a připomeneme zásadní výstavní projekty od roku 1963 až k dnešku, které představíme konkrétními citacemi vystavených děl a dokumenty a jinými dostupnými médií souvisejícími s tehdejší realizací výstavy.

 

Jubilejní výstavu zahájíme ve čtvrtek 19. září 2013

Těšíme se na Vás!