Stanislav Tůma: Roky měřené světlem aneb Plavec pro Béďu Dlouhého …

10.01.2019 14:23

 Leica Gallery Prague - Praha

11. 1. - 3. 3. 2019

 

 

 

Na předvernisáži pro novináře, která byla uspořádána v souvislosti se zahájením výstavy originálních černobílých fotografií Stanislav Tůma: Roky měřené světlem v Leica Gallery Prague, byla přítomna Jiřina Borkovcová, vdova po umělci. Akci zahájila ředitelka galerie Míla Dubská, poté dostala slovo kurátorka výstavy Eva Heyd. A pak jsme byli pozváni na komentovanou prohlídku.

 

Kurátorka výstavy Eva Heyd zahájila svou řeč slovy, že v roce 1985 odešla do USA, kde žila 20 let, a kde pracovala jako fotografka pro muzea a galerie v New Yorku. V roce 2005 se vrátila do Čech, tj. v době, kdy 14. září Stanislav Tůma náhle zemřel. Rovněž připomněla, že Stanislav Tůma nebyl a není dosud dostatečně zhodnocen a že výstavu připravovala z jeho vskutku rozsáhlého archivu, který obsahuje různé skupiny tematických fotografií.  Pokud jde o vystavená zátiší, Tůma vyznával krédo, že čím méně je toho na fotografii vidět, tím lépe…

 

 

 

 

 

 

Černobílé záběry nasnímané jeho Leicou (na kinofilmu)

vykazují některé společné rysy

 -

poetickou představivost a práci s metaforou,

 minimalismus a jistou uvolněnost sdělení,

 promyšlenou kompozici a perfektní využití světla.

 

Výstava Roky měřené světlem se soustřeďuje především na mimořádná zátiší,

která se dnes jeví z hlediska autorova uměleckého odkazu jako nejcennější.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Tůma (* 11. 7. 1950 Cheb)

Žil v Praze na Malé Straně, a to v domě na úpatí Petřína. Na  Malé Straně, která v jeho době (10 let žil v cizině) zachovávala svůj romantický svéráz nejen svého malostranského prostředí, ale i v jeho obyvatelích, kteří se rádi scházeli v kavárnách, hospodách a soukromých bytech (na výstavě zhlédneme ukázku kolem dvacítky portrétů z let 1980 - 1984, mezi nimiž jsou osobnosti, z nichž mnozí z nich už mezi námi nejsou, či jsou z nich stařečkové...jako např.  ...

 

Jiří Brožek - filmový střihač

Marta Kadlečíková - spisovatelka, scénáristka

Martina Skálová - výtvarnice

Emil Přikryl – architekt a další…

 

 

 

 

 

 

Celá expozice je instalována a rozdělena do velkého hlavního výstavního sálu (zátiší, z nichž některá ještě nebyla vůbec zveřejněna), dále do menšího sálu s fotografickými portréty malostranských přátel a v zadním výstavním prostoru jsou ke zhlédnutí  fotografie ovlivněné novou filmovou vlnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„I když existuje řada momentů, které tvorbu Stanislava Tůmy spojují s tím nejlepším v klasické černobílé fotografii, na prvním místě je to především jeho využití světla jako nejdůležitějšího výrazového prostředku.

 

 

Fotografie je obraz ´malovaný´ světlem,

a toho byl Tůma věčným hledačem.

Světlo, stín či ozářené struktury

podněcovaly jeho představivost a prostřednictvím jeho vidění

zázračně a poeticky transformovaly šedou realitu…

 

Hledal své záběry vždy v přesném světle - a někdy (i obráceně) jen přesné světelné paprsky a odrazy přítomných objektů. Kromě lyričnosti a svébytné práce s metaforou vykazují jeho vždy černobílé fotografie některé další společné rysy - jsou jimi cílený minimalismus a jistá uvolněnost sdělení.

 

Stanislav Tůma měl možnost díky svému švédskému pasu procestovat a ´profotografovat´ severní Evropu, Anglii, USA a Afriku v době, kdy byly naše hranice pro většinu lidí pevně uzavřeny. Pro jeho vnímání to bylo velmi důležité - přinesl si zpět domů nejen uměleckou i praktickou zkušenost ze Západu, ale i nadhled a odvahu pro svobodu vyjádření, které nezná žádná zbytečná tabu.  Stanislav Tůma je představitelem květinové generace - s celou její vřelostí, romantičností, netradičními příměry a vztahem k nejobyčejnějším věcem. Přitom je ale v jeho tvorbě pevně zakotvený odkaz české klasické a avantgardní fotografie, jíž si neobyčejně vážil a vědomě na ni navazoval. Právě toto zvláštní propojení staví dílo Stanislava Tůmy na významné a nezaměnitelné místo v české fotografii.“

(výběr z textu: Eva Heyd, kurátorka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Školská 28

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.lgp.cz