Stanislav Sucharda 1866 -1916: Tvůrčí proces/The Creative Process aneb když netradiční pojetí očí snoubenců Morávkových si vyžádá objednavatelka…

28.11.2019 12:29

NG/Veletržní palác/mezanin  - Praha

15. 11. 2019  - 5. 4. 2020

 

 

Tiskové konferenci, která se konala u příležitosti nových projektů ve Veletržním paláci, které se konají v rámci poslední výstavní sezóny Veletržního paláce letošního roku, se zúčastnili Alena Anna - Marie Nedoma, ředitelka Národní galerie, která vyslovila potěšení nad tím, že některé dosud prázdné prostory Veletržního paláce se opět naplňují uměním, dále hovořili kurátoři výstav. Přítomen byl také  Martin Krummholz, autor monografické výstavy Stanislav Sucharda 1866 -1916: Tvůrčí proces, která představuje jeden z nových projektů v mezaninu Veletržního paláce.

 

Na novou sbírkovou expozici tematicky navazuje výstava Stanislav Sucharda 1866 - 1916: Tvůrčí proces, která je 1. souhrnnou prezentací díla tohoto významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století,  v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.

 

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Kromě tematicky členěné tvorby - portréty, pomníky, medaile a plakety - prezentuje dobový kontext a díky unikátně dochovaným autorským kresbám a fotografiím též vlastní tvůrčí proces i technologické aspekty vzniku děl.

 

 

Velká část exponátů je k vidění poprvé  - řada plastik byla zachráněna a restaurována v rámci projektu NAKI Stopy tvorby, jehož je výstava výstupem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato vůbec první souhrnná prezentace vesměs neznámého Suchardova díla je tak výstupem společného projektu Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění AV ČR, v jehož průběhu byla zpracovávána umělcova unikátní pozůstalost. Čerstvě restaurované sádrové modely, kresebné studie i bohatá fotografická dokumentace umožňují komplexní vhled do vlastního tvůrčího procesu, počínajícího spontánní autorskou črtou a vrcholícího mnohdy odosobněným převodem do finálního materiálu.

 Suchardův život a dílo jsou členěny do tematických celků věnovaných formativnímu prostředí rodinné novopacké dílny (1), tvůrčím počátkům (2), působení v čele Spolku výtvarných umělců Mánes (3), architektonické skulptuře (4), reliéfní (5) a medailérské tvorbě (6). Dále následují Náhrobky (7), Sokol (8), Jan Hus (9),  Portréty (10), Pomníky (11), Kresby (12), Palackého pomník(13), Pohanství /Bílá Hora (14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech těchto oblastech je

dobře patrný vývoj umělcova formálního projevu

od raného myslbekovského realismu

přes rodinovskou impresi až k ryze modernímu výrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Sucharda

*12. 11. 1866 Nová Paka

† 5. 5. 1916 Praha

  • zasloužil se o rozvoj českého moderního medailérství; sám za své plakety a medaile obdržel řadu mezinárodních ocenění.
  • aktivní sokolství podpořilo jeho fascinaci idealizovaným světem slovanského pohanství, vznik originálního ikonografického repertoáru a značně nekonvenčních pomníkových návrhů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor a kurátorka: Martin Krummholz (ÚDU AVČR), Veronika Hulíková (NGP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 00 Praha 7 - Holešovice

Dukelských hrdinů 47

Máme otevřeno:

úterý - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

středa: 10.00 - 20.00  hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

www.ngprague.cz

www.stanislav-sucharda.cz