Stan proti melanomu´ aneb u pigmentových skvrn si svou lhostejností můžeme ublížit

21.04.2014 18:07

Václavské náměstí -  Praha 1 (na úrovni ulice Opletalova)

28. – 29. 4. 2014

(pondělí - úterý)

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci,  kde jsme byli seznámeni s projektem, který  již každoročně  pořádá Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a FN Ostrava. Akce Stan proti melanomu je součástí celoevropské kampaně dermatologů, která má upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci. Přítomni byli prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK, MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., náměstek ředitele VZP Petr Honěk, Jana Dynybylová, pacientka.

 

Počet  pacientů, kteří se s melanomem léčí, za poslední 3 roky stoupl o 4, 3 %. Roční náklady na kompletní zdravotní péči na 1 pacienta s melanomem více než 2x převyšují průměrné náklady na běžné pojištěnce VZP! A tak VZP letos bude více podporovat prevenci, a to příspěvkem do výše 500 Kč na vyšetření optickým či  digitálním dermatoskopem.

 

Jak proběhl loňský ročník Stanu proti melanomu?

Během 5 dní navštívilo stan 4423 návštěvníků, u nichž našli 128 zhoubných ložisek (z nich bylo 78 bazaliomů, 31 melanomů, 19 spinaliomů). Byly sice fronty, ale ty byly rychle odbavovány ve všech městech. Lidé zájem maj, zejména dvě třetiny tvořily ženy, a měli by mít.


Proč? Protože počet nových případů melanomu (incidence) každoročně přibývá a za posledních 40 let se zešestinásobil. Hlavním cílem projektu je upozornit na rizika spojená se slunečním zářením.

 

Máme znaménko? Nechme si je vyšetřit!

Letošní již 8.ročník Stanu proti melanomu  je ve znamení pigmentových skvrn. Akci budeme pořádat  v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Začneme 28. a 29. dubna 2014 v Praze na Václavském náměstí na úrovni ulice Opletalova, končit budeme 13. května 2014 v Ostravě. Můžeme sebou vzít i děti, protože  TY jsou  nejvíce ohroženy  slunečním zářením. Mají tenkou pokožku, která se lehce spálí a navíc si riziko sluníčka ještě nedokáží uvědomovat. „A právě spálení kůže v dětství představuje jedno z největších rizik pro vznik melanomu v pozdějším věku“, upozornila MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., odborná asistentka kožní kliniky na pražských Královských Vinohradech.

V Praze budou ve Stanu proti melanomu zdarma vyšetřovat v 6 ordinacích lékaři z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Využívána bude ruční i digitální dermatoskopie, která umožňuje archivaci snímků a počítačovou analýzu vyšetřovaného kožního útvaru. Pacientům s nálezem na kůži zajistíme návaznost na odborné pracoviště, na které se můžeme obrátit.

 

Co by nás mělo donutit do stanu přijít?

světlá kůže, mnoho pih

větší množstvím mateřských znamének (> 50)

kožní nádor v rodině

spálení v dětství

vyvýšení nad úroveň kůže

velikost více než  5mm v průměru

pravidelné dovolené u jižních moří nebo blízko rovníku

nově vzniklé pigmentové znaménko po 35. roku věku

měnící se mateřské znaménko


Co víme o pigmentových znaménkách? Ne vždy jsou to znaménka krásy!

 • zhruba ve 25 letech jich máme sedm
 •  v 50 letech už 15
 • příčinou jejich vzniku je genetika a ultrafialové záření  
 • měli bychom si je řádně nechat vyšetřit dermatologem, který rozhodne o případném jejich odstranění, když nám znaménka překáží

 

Co bychom měli dělat jako prevenci?

Jsou to tři k!

klobouk -  košile -  krém

 • Používejme ochranu proti vlivům slunečního záření (fotoprotektivní krémy, oděvy) - u fotoprotekčního krému označený faktor říká, kolikrát můžeme být déle na slunci (tj. např.  krém se SPF 30  - činí propustnost UV záření 1/30 (3,3 %), ale u SPF 15 činí propustnost 1/15 (2 %). Takže v konečném výsledku činí rozdíl mezi oběma faktory v procentech činí až  65 %!
 • Platí zejména pro ženy – přílišné opalování vysušuje pleť, tvoří se více vrásek a předčasně stárneme v obličeji, nejsme tak krásné!
 • Pigmentové skvrny sami neodstraňujme!
 • Choďme na preventivní prohlídky kůže – prevence, prevence, prevence! Nevykašlat se na to!

Důraz na prevenci a informovanost stojí v případě melanomu na prvním místě. Budeme-li dobře informovaní, musíme si zákonitě uvědomit, jak vážně je náš  život ohrožen. Podceníme-li situaci  a  změnám na kůži nevěnujeme patřičnou pozornost a návštěvu lékaře odkládáme, můžeme se dostat do fáze, kdy nám ani nejmodernější léčebné postupy nezachrání život (zhruba pětina z pacientů zemře).

 

Proč roste počet nových případů melanomu?

 • Rakovinu kůže má čím dál více lidí. Počet případů této velmi nebezpečné formy zhoubné choroby za posledních 15 let narostl téměř o 90 procent
 • Může za to změna našeho životního stylu. Stále častěji jezdíme na dovolenou k moři  a opalujeme se v soláriích
 • Zbavme se touhy po opálené pleti (začala v roce 1960), s věkem by měla  potřeba opálení klesat
 • Ubývá ozon, což  znamená zvýšené množství UV záření dopadajícího na zemský povrch. I velmi malé odchylky v množství ozonu se odráží na našem zdraví. (Např. 10% úbytek ozonu znamená 20% nárůst UV záření na zemském povrchu a 40% nárůst vzniku kožní rakoviny)
 • Zvyšuje se náš průměrný věk  - v roce  1900 byl průměrný věk 47 let, v roce 2050 to bude 83 let. Takže čím jsme starší, tím více jsme ohroženi nějakým druhem rakoviny…i kůže

 

Co je to melanom?

Maligní melanom je jedno z nejagresivnějších nádorových onemocnění, které je ve své pokročilé fázi velmi špatně léčebně ovlivnitelné.  Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Již naši rodiče rozhodují o tom, zda budeme mít větší ´šanci´ nádor dostat nebo ne. Je to dáno nejen genetickou výbavou, ale i naším pobytem na sluníčku v útlém dětství. V současné době se předpokládá, že počet mateřských znamének na naší kůži přímo úměrně souvisí s dávkou ultrafialového záření, kterou jsme dostali v prvních letech života. I když maligní melanom vzniká z mateřských znamének jen někdy, vzrůstá při jejich vyšším počtu úměrně i riziko vzniku tohoto nádoru. Ale možnost naprostého  vyléčení je, a to  za předpokladu, že  objevíme melanom na kůži v časném stádiu. Při ignorování počátečních změn dochází k nevyhnutelnému nárůstu nádoru a z původně lokalizovaného onemocnění se vytvářejí další ložiska, která postihují lymfatické uzliny, vnitřní orgány a kosti ve formě metastáz.

 

Máme-li podezření – krvácíme-li ze znaménka, svědění,  přítomnost stroupku, červený lem, nehojí se déle než  3 měsíce,  či se mění jeho tvar i barva, běžme rychle ke kožnímu lékaři!

 • Při sebemenším podezření na maligní melanom je nutné řádné vyšetření. Už primární diagnostika vyšetřujícím lékařem by měla být v případě kožní pigmentace co nejpřesnější a jejím závěrem by mělo být potvrzení či vyloučení melanomu. V případě potvrzení melanomu je nutné provést chirurgický zákrok podle určitých pravidel, tak aby bylo zabezpečeno nejen řádné odstranění melanomu, ale v případě potřeby by se měla odstranit i spádová uzlina jako místo možného prvního založení metastázy.

 V každém případě bychom měli jako pacienti  být nadále sledováni specialistou, který nám bude pravidelně vyšetřovat nejen kůži, ale zaměří se i na uzlinové oblasti a vyšetřování vnitřních orgánů pomocí zobrazovacích metod (rentgen, ultrazvukové vyšetření) .

 •  Melanom patří k nevypočitatelným onemocněním. I po mnoha letech po odstranění původního ložiska může vzniknout metastazující onemocnění. V takovém případě podstupujeme  vyšetření vzorku (biopsie)  nádorové tkáně patologem.


www.melanomy.cz

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka