Stahování dat z nelegálních zdrojů aneb ušetřit může znamenat i draze zaplatit

26.06.2014 08:19
Konference - Taylor Wessinge|n|w|c Advokáti
Praha - Staré Město
28. 5. 2014

 

Byli jsme pozváni na neformální ´snídani o desáté´ a následnou konferenci s názvem ´Moderní technologie a právo – aktuální vývoj v České republice a dalších zemích Evropské unie´,  kde jsme byli osloveni Mezinárodní advokátní kanceláří Taylor Wessinge|n|w|c Advokáti, jež  poskytuje kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích.

 

K poradenství klientům přistupuje cílevědomě a pomáhá jim tak uspět. Kancelář se zaměřuje především na moderní odvětví  jako je Technologie, média a komunikace, Zdravotnictví, Energetika a životní prostředí, Finanční instituce a služby.

 

Jednou z jejich - a zdaleka ne, co významu, okrajové – činností je i osvěta, a to i formou  konferencí  pořádané pro zájemce a odborníky. Probíhají na půdě společnosti v příjemném komorním prostředí a v interaktivním neformálním duchu. Jedné z těchto konferencí měl příležitost se zúčastnit i náš web www.www-kulturaok-eu.cz.

Rádi jsme přijali pozvání. Téma, které nám bylo nabídnuto ke sledování, bylo totiž vybráno tak, aby se týkalo nejen nás osobně, ale, jak se domníváme, tak i celé řady návštěvníků našeho webu.

Protože se však jedná o ožehavou, odbornou a vysoce aktuální záležitost, využíváme k jejímu tlumočení raději fundovanou tiskovou zprávu, než její vlastní interpretaci. Takovéto zprávy jsou z konferencí společnosti Taylor Wessinge|n|w|c Advokáti samozřejmým výstupem ke každému probíranému tématu a jsou v určité formě i na webových stránkách společnosti. A teď už dejme slov odborníkům…

 

Motto:

Stahovat data z nelegálního zdroje není povolené ani pro osobní potřebu

Taylor Wessinge|n|w|c Advokáti

 

Jakou odpovědnost mají poskytovatelé služeb na internetu, je legální stahovat data pro osobní potřebu, nebo v jakých případech se nemusí v provozovnách platit autorské poplatky? Těmto otázkám se v poslední době hodně věnovala tuzemská média, neboť v oblasti moderních technologií a duševního vlastnictví došlo k několika soudním rozhodnutím, které vzbudily značný zájem veřejnosti. Právníci TaylorWessinge|n|w|c Advokáti přinášejí svůj pohled na nejzajímavější závěry těchto rozhodnutí. Domnívají se však, že nebudou mít na život lidí až tak zásadní dopad, protože soudy více či méně potvrdily, co už dříve platilo.

 

Poskytovatelé datových úložišť nezodpovídají za jejich obsah

-  Autorská práva a duševní vlastnictví jako takové v posledních letech narážejí na obrovský rozvoj moderních technologií a internetu, který přinesl nepřeberné možnosti, jak autorská díla kopírovat a přenášet.

- V dnešní době internetoví uživatelé běžně a ve velkém stahují z různých úložišť knihy, filmy či hudbu a nic za to neplatí, přestože tím porušují autorská práva.

 

* Autoři takto nelegálně stahovaných děl samozřejmě nemají možnost dohledat konkrétního uživatele, mohou se pouze obrátit na poskytovatele internetového připojení, kteří uživatelům umožňují přístup do datových úložišť. Ti však za jejich obsah nenesou zodpovědnost a nejsou ze zákona ani povinni na něj dohlížet a kontrolovat ho.

 

* Autoři však mohou po těchto poskytovatelích požadovat informace o porušitelích autorského práva nebo ho můžou upozornit na závadný obsah a požadovat jeho odstranění. Pokud tak server neudělá, porušuje svojí zákonnou povinnost a v ten moment ho může autor zažalovat a vysoudit náhradu škody. Přestože datová úložiště přispívají k porušování autorských práv, nejsou u nás tyto spory příliš obvyklé,“  uvedl JUDr. Petr Dobeš, LL.M.Eur., Ph.D., advokát a partner TaylorWessinge|n|w|c Advokáti.

 

Stahovat z nelegálních zdrojů se nesmí ani pro soukromé účely

Fungování úložišť se příliš nedotkne ani nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, které potvrdilo, že zhotovení kopie pro soukromou potřebu může být legální jen v případě, že jako podklad pro kopii slouží legální zdroj.

 

Dosud se vedly spory o tom, zda je stahování z internetu pro osobní potřebu legální nebo ne. Vždy však bylo nesporné, že nahrávání autorských děl bez souhlasu autora a jejich nabízení ke stažení je nelegální,“ podotkl Petr Dobeš. Soud tedy v zásadě prohlásil za nelegální stahování z nelegálních internetových zdrojů a potvrdil, že jak vkládání, tak i stahování dat z neoprávněných zdrojů (i pro soukromé účely) není povolené. „Tento výklad však není nijak nový, a v zásadě se k němu mohlo dospět (a dospívalo se k němu) na základě českého autorského zákona,“  řekl Petr Dobeš a dodal: „Z pohledu práva se nic zásadního nestalo, pouze se potvrdila správnost jednoho z možných výkladů. Rozhodnutí bude mít ale významný psychologický dopad, neboť je to poprvé, co takové stanovisko zaujal tak vysoce postavený soudní orgán na území EU.“

 

Za hudbu v provozovně se stále musí odvádět poplatky kolektivním správcům

  • K dalšímu zajímavému závěru došel před časem Ústavní soud, který v jednom případu rozhodl, že za hudbu puštěnou v provozovně pro svou potřebu nemusí majitelka autorskému svazu platit žádné poplatky.

 

Neznamená to však, že nyní mohou podnikatelé ve svých provozovnách pouštět televizi či rádio, aniž by museli s kolektivními správci uzavírat licenční smlouvy a platit příslušné poplatky.

  • Z rozhodnutí pouze vyplývá, že pouštění hudby v provozovně nezakládá automaticky správcům právo na licenční poplatky. Záleží na typu podnikání a především na skutečnosti, zda hudba může ovlivnit hospodářský prospěch podnikatele, či zda hraje jen pro osobní potřebu zaměstnance.

 

Každý má právo být na internetu ´zapomenut´

Poslední z výrazných rozhodnutí se týkalo nároku na odstranění neplatných soukromých informací z internetového vyhledavače. „Ani v tomto případě se nejednalo o zásadní průlom, neboť každý má ze zákona o ochraně osobních údajů právo na opravu či odstranění osobních údajů. Toto právo platí v celé Evropské unii na základě evropské směrnice. Nově však soud rozhodl, že se tímto zákonem musí řídit i internetové vyhledávače z jiných zemí, kteří sbírají údaje o evropských uživatelích. Vzhledem k tomu, že například americké zákony jsou v této oblasti daleko liberálnější než evropské, můžeme v budoucnu očekávat zvýšený nárůst soudních sporů,“  uzavřel konferenci Petr Dobeš.

 

Co k tomu za www.www-kulturaok-eu.cz dodat?

 

Snad jen poděkování právním odborníkům za jejich osvětu, která se moc nevidí. A spíš se lze nadít okřídleného odbytí, že neznalost zákona neomlouvá než dobré rady. A pro ty, jichž se tento nešvar týká, vzkaz, aby si dobře rozmysleli, co dělají. Protože úspora relativně pomíjivého obnosu je může v důsledku přijít pořádně draho…   

 

 

TaylorWessinge|n|w|c advokáti v.o.s.

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, trestní, cizinecké, stavební, insolvenční a pracovní právo. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy.

 

Praha 1 – Staré Město

U Prašné brány 1078/1

Tel.: 224 819 216

 

www.stance.cz

 

Připravil Richard Koníček

(zdroj:  tisková zpráva kanceláře TaylorWessinge|n|w|c Advokáti ze dne 9. června 2014)

Foto: Google, Ing. Olga Koníčková