Spontánní kresby českých umělců aneb mimořádná výstava si vysloužila i zasloužila svůj dokumentární film

04.07.2024 13:49

 

 

NAPOJENÍ: Ztvárnit nepopsatelné

Krátkometrážní dokument

Olomoucká Telegraph Gallery

režisér: Michael Bukovanský

 

Krátkometrážní dokumenttární snímek režiséra Michaela Bukovanského

odkrývá skrze rozhovory a samotná umělecká díla podstatu imaginace

součaasných českých autorů různých generací, jejichž tvorba je 

intimním svědectvím o spirituálních zkušenostech a slovy často nepopsatelných jevech. 

 

 

 

Dejme slovo kurátorce výstavy Napojení:

 

„Výstava Napojení představuje kresby patnácti umělců, kteří mají nadání vtisknout výtvarnou podobu jevům, jež se vymykají běžnému smyslovému vnímání. Ústřední postavou mezi uměleckými vizionáři je Karel Malich, jehož prostorové kresby se tu setkávají s díly Margity Titlové Ylovsky, Jana Híska, Jany Kasalové, Inge Koskové či Petra Nikla, ale i méně známých autorů, z nichž někteří vystavují poprvé. Projekt pro Telegraph Gallery připravila kurátorka Terezie Zemánková…

Projekt Napojení se zaměřuje na tvorbu současných českých autorů různých generací, která je intimním svědectvím o jejich spirituálních zkušenostech. Ústřední postavou výstavy je solitérní génius českého poválečného umění, sochař a malíř Karel Malich (1924–2019), který bývá řazen do proudu takzvané nové citlivosti.

 

´Karel Malich ve své tvorbě zkoumal průnik

smyslového vnímání s vlastními

transpersonálními, až mystickými, zážitky.

Pro Malicha, stejně jako pro všechny vystavující umělce,

se ideálním výrazovým prostředkem stala kresba.

Umožňuje totiž autentický a pravdivý záznam vjemu, ať už je provedena

tužkou, pastelem, propiskou, perem, štětcem, nebo drátem

do prostoru´.

kurátorka Terezie Zemánková

 

 

Prezentované kresby vznikaly většinou o samotě, v tichu a někdy i ve tmě, během meditace, při modlitbě nebo recitování manter, po cvičení jógy či po duchovních cvičeních, ale vždy ve stavu usebrání a odpojení od vlastní vůle, rozumové korektury či autocenzury. Někdy jsou

seismografickým záznamem autorových emocí. Většinou ale subjektivní pocity ignorují a noří se hlouběji do transpersonálních procesů. Mapují prostor, kde se smyslové poznání stýká s mimosmyslovým. Tvůrci se stávají prostředníky, médii, jemně se dotýkají neviditelných siločar energetických toků, nehmatatelných dynamických procesů a entit. Jejich tvorba postrádá kalkul tvůrce, zjevuje se jako čiré svědectví.

Díla autorů, kteří prošli výtvarným školením, mají převážně abstraktní charakter. Nelze je srovnávat s medijními kresbami z 1. poloviny 20. století, jejichž amatérští autoři vycházeli ze zásad spiritistické nauky a přinášeli konkrétní zpodobnění symbolických poselství duchovních sil ve formě fantaskních krajin, fauny a flóry. Nelze je připodobňovat ani k automatickým výtvorům surrealistů.

Ve všech těchto dílech ale najdeme nápadně příbuzné organické formy, které připomínají přírodní struktury, buněčné shluky, křivky rostlin, morfologii drahokamů a podobně…

 

Dokumentární film, je opravdu dokument

 

Proložení zdařilých záběrů z olomoucké výstavy Napojení v Telegraph Gallery neformálními rozhovory s některými vystavujícími, povýšilo už tak řemeslně zdařilý, leč v rámci podobných klipů k výstavám na sociálních sítích, relativně běžný doplněk, na opravdový dokument. Účinkující autoři totiž přibližují - ne zas až tak běžný umělecký typ projevu - dávají dokonce i nahlédnout do své tvůrčí „kuchyně“.

Takže už nezbývá než zvolat: Víc takových počinů a doporučit dokument k promítnutí.

 

Text: Richard Koníček

Ilustrační foto z filmu: Telegraph Gallery

 

NAPOJENÍ: Ztvárnit nepopsatelné

Krátkometrážní dokument

Olomoucká Telegraph Gallery

https://telegraph.cz/

NAPOJENÍ: Ztvárnit nepopsatelné / krátký dokument TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=65Zg25tOPwA&t=8s

Premiéra: 23. 5. 2024 v Telegraph Gallery

Pražská soukromá premiéra: 21. 6. 2024 Kino Pilotů

https://kinopilotu.cz/