Soutěž Příroda v Praze aneb něco o činnosti odboru ochrany prostředí MHMP

15.03.2018 09:07

Magistrát hl. m. Prahy

14. 3. 2018

 

Že bychom chtěli Prahu zelenější, je podle www.www-kulturaok-eu.cz přáním asi každého obyvatele Prahy. Že se něco kladného děje, je fakt. A to vzdor všem úskalím automobilizace, povýšené na modlu, lačným dealerům třesoucím se na každou píď nezastavěné i zastavěné půdy, právním manévrům, plynoucím ze značně zamotaných majetkových vztahů od kdysi násilného znárodnění až po divokou privatizaci, a také soukromým zpolitizovaným zákulisním jednáním. Není to snadné a magistrát, přesněji jeho odbor ochrany životního prostředí, je vždy v nezáviděníhodné situaci, mezi více žernovy. Ale fakt je, že něco se děje.

 

Téma víc než zajímavé…

Za www.www-kulturaok-eu.cz jsme se ze zájmu – jako občané Prahy – zúčastnili tiskové konference na půdě magistrátu, věnované tomuto tématu. Šlo o bilanci činnosti odboru ochrany životního prostředí MHMP, o akce plánované na rok 2018, o novou technologii čištění vody v Hostivařské přehradě, o fotosoutěž Czech Nature Photo a další jiná témata. Předstoupili před nás radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková a vedoucí oddělení péče o zeleň Ing. Dan Frantík. Tiskovou konferenci uvedl tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman.

 

Šance na rozvoj zeleně?

Jana Plamínková potvrdila, že Praha chce mít víc zeleně a že v současnosti se nacházíme v poněkud lepší konstelaci. Uvolnily se totiž některé pozemky, určené dosud pro zemědělskou činnost. Jsou tedy k dispozici, i když jsou zatravněné a zazeleněné. Připomněla, že letošní prioritou města jsou dvě oblasti - Hvězda a Petřín. Ale v plánu je úkolů  samozřejmě mnohem víc.

 

Rekapitulace roku 2017

Vedoucí péče o zeleň Ing. Dan Frantík nás pak seznámil s akcemi, jež byly ukončeny loni, stejně jako s těmi, co přecházejí do letoška. Podrobnosti a mnoho dalších informací najdeme na https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?divisionId=619.

 

Priority roku 2018

I zde je vše na uvedených stránkách. Jmenujme tedy jen to nejvýznamnější. Revitalizace dubečského potoka, les Arborka u Satalic, Litovický rybník u Běchovic, rybník Terezka u Hvězdy, altán ve Hvězdě, park u Petřínské rozhledny a zakončení křížové cesty. Mimo to je věnována pozornost - na Prahu dost neobvyklým živočichům. Ještěrce zelené, Mloku skvrnitému a rostlinám pro hlavní město nečekaným, Stepníku rudému, Krasci třešňovému a vzácnému Křivatci českému, jenž se v rámci republiky vyskytuje jen na 6 místech.

 

Soutěž Czech Nature Photo má sekci Příroda v Praze

O této akci nás zase informovala Jana Plamínková. Dozvěděli jsme se, že zasedala mezinárodní porota Czech Nature Photo, která vybírala z téměř 1 800 snímků v  8 základních kategoriích, a že letos poprvé byla i kategorie Příroda v Praze. Celkově se přihlásilo 252 českých a slovenských fotografů.

 

Komise byla jmenována ve složení:

 

 

Michal Krause (předseda, fotograf), Miroslav Bobek (ředitel Zoo Praha), Petr Bambousek (fotograf), Václav Šilha (fotograf), Veronika Souralová (ředitelka Czech Photo Centre) a porotce ze Španělska, Javier Aznar Gonzáles de Rueda

 

Více o soutěži na https://www.czechpressphoto.cz/cnp/o-soutezi-cnp/

 

A příroda v Praze?

Nejvíce nás zajímaly výsledky fotografů zařazených z nové kategorie - Příroda v Praze.  

 

A že se Praha nemá zač stydět, potvrdila i Jana Plamínková:

„Z vybraných snímků je vidět, že i v hlavním městě lze pořídit unikátní záběry.

Praha má krásnou přírodu a je stále co objevovat.

Doufám, že zájem o tuto kategorii v příštích letech bude stoupat.“

 

Dokládají to i fotografie v této kategorii nominované:

 

Labutí královna -  autor Petr Kocourek

 

 

 

 

 

 

 

Prosím před lidmi ne -  autor Jiří Durdík

 

 

 

 

 

 

Krčský muflon -  autor Ivan Mikšík

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém Hostivařské přehrady

Následné téma bylo závažnější. Informoval nás Ing. Dan Frantík. Stav vody v Hostivařské přehradě je špatný. Příčinou je stav přítokové vody. Vyřešit příčinu ale není snadné a nebude

rychlé. Přesahuje hranice i možnosti Prahy. A tak město musí řešit až důsledky.

 

První řešení je detoxikace Botiče u vtoku do nádrže. Projekt byl úspěšně aplikován městem Brnem a Praha ho přejímá. Jde o zvláštní technologický systém čištění a úpravy vody.

Hostivařskou přehradu znehodnocují i sinice. Existuje relativně levná, leč dosud prototypová metoda, již chce město zkusit v Hostivařské přehradě. Hubení sinic ultrazvukem. Metoda sama podle tvůrců je ještě ve stádiu zkoušek a Praha to zkusí. Laicky řečeno, jde o kontejner (1 x 1 m), plující po hladině, který kolem sebe ultrazvukem hubí sinice. Úskalím je, že neúčinkuje na všechny sinice. Město proto provedlo rozbor vzorků sinic z Hostivařské přehrady a zdá se, že by značná část měla být zařízením paralyzována. Zkoušet se to bude letos, tak uvidíme.

 

Zoologická zahrada na Dívčích hradech?

Zde se opět ujala slova Jana Plamínková. Potvrdila, že volná zelená plocha na Dívčích hradech je přisouzena pražské Zoologické zahradě, která tam hodlá kapacitně rozšířit chov koní Převalského a výhledově zubrů. Problém je, že zatímco koně potřebují rovnou travnatou louku, zubři členitější porostlý terén. Podmínky pro chov koní lze tedy z časového hlediska vytvořit brzy. Terén pro zubry ale bude k dispozici zhruba za 5 let.

 

Co dodat?

Jen to, že plány jsou, pozornost i snahy města mají logiku i opodstatnění a nám nezbývá, než věřit, že vše připravované i realizované bude, vzdor nadcházejícím komunálním volbám, a že i po nich se bude pokračovat, neboť se to týká nás všech, tedy i potenciálních voličů…

 

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, www.praha.eu