Sochy zvířat aneb Vincenc Vingler (1911- 1981)

17.03.2013 19:08

Sochy zvířat aneb Vincenc Vingler (1911- 1981)

4. 4. - 4. 11. 2012

 

Kurátorky: Olga Malá a Markéta Vinglerová

 

Expozice soch a kreseb Vincence Vinglera v Trojském zámku, kterou Galerie hlavního města Prahy připravila ve spolupráci s autorovou rodinou a řadou galerií, zahrnuje komorní interiérovou i monumentální exteriérovou plastiku.

 

Vincenc Vingler se ve své sochařské tvorbě zaměřil takřka výhradně na plastiky zvířat. Výstava představuje reprezentativní výběr z díla, jež vznikalo od druhé poloviny čtyřicátých let 20. století až do posledních dnů umělcova života v roce 1981.

 

Zhlédneme zde klíčové sochy jako ranou Antilopu (vybranou v roce 1946 na reprezentativní výstavu československého umění v Paříži), Jeřába (vystaveného v českém pavilonu na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958) či minimalistické, tvarově redukované práce z šedesátých let (Tuleň, 1965 nebo Exotická ryba, 1964).

 

Odlehčená instalace výstavy není chronologická. Naopak plastiky jsou rozděleny do tří celků nazvaných podle životního prostředí, ve kterém zvířata žijí: Na souši, Ve vodě a Ve vzduchu. Výjimkou jsou pouze pozdní práce ze sedmdesátých let, kdy se už autor věnoval tematicky uzavřeným existenciálně laděným cyklům jako Corrida či Cirkus.

 

V stylovém exteriéru zámeckého parku jsou instalovány plastiky monumentální jako Umírající labuť z roku 1956 a další. Výběr lokace k instalaci je příhodný, když uvážíme, že Trojský zámek se nachází v bezprostředním sousedství  Zoologické zahrady, pro kterou mimochodem právě Vincenc Vingler v padesátých a šedesátých letech 20. století vytvořil dnes již legendární sochy, které si lze, s výjimkou dnes už nezvěstného Paviána, při návštěvě pražské Zoo prohlédnout dodnes (Kůň Převalského, Kozel a Pelikáni).

 

Ing. Olga Koníčková

 

Foto: Tomáš Souček