Sochařský ateliér Zbyňka Sekala aneb ´Do It Yourself´

30.03.2015 11:57

Národní galerie – Praha – Veletržní palác

19. 2.  2015 – stálá expozice


Na únorovém Grand Openingu  jsme za www.www-kulturaok-eu.cz zhlédli mimo jiné i expozici autentického ateliéru sochaře Zbyňka Sekala. Velkou zásluhu na trvalém přesunutí ateliéru Zbyňka Sekala z Vídně do  Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze má Marie Klimešová, jedna z kurátorek výstavní nevelké, ale neobyčejné expozice.

Součástí stálé expozice Veletržního paláce se od 20. 2. 2015 stal unikátní projekt Ateliér Sekal – rekonstruovaný vídeňský ateliér jednoho z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století.

 

Zbyněk Sekal (1923 – 1998) žil od roku 1970 v emigraci ve Vídni a zde také zemřel.

 

 

Myšlenka přenesení posledního vídeňského ateliéru sochaře Zbyňka Sekala do Prahy vznikla bezprostředně po umělcově smrti. Motivovala ji skutečnost, že ho Sekal v posledních měsících života dovedl do záměrné podoby Gesamtkunstwerku, prostoru koncipovaného jako završené umělecké dílo.

 Plastika hlavy, kterou umístil do jeho jádra, je v zásadě autoportrétem autora, je ale také tváří smrti. Vznikla destrukcí a novou modelací jedné z Vratkých staveb z pol. 60. šedesátých let, se kterými se umělec vnitřně identifikoval. Potvrzuje, jak silně se cítil součástí svého ateliéru, dílny, do jejíhož organismu se prostřednictvím tohoto posledního díla zabudoval.

 

Dílna jako Sekalovo doupě?!

Dílna mu byla kafkovským doupětem, úkrytem, ale zároveň heideggerovským obydlím, místem, ve kterém formuloval svoje bytí a ve kterém vedl dialog se svými nálezy – fenomenologicky pojímanými jako drahocenné bytosti. Jako obydlí chápal i své objekty – schránky chránící střed, jehož skromnou povahu chápal jako vzácnost, skládané obrazy, jejichž základna mu byla podlahou.

 

 

Koncept představení Sekalova původního vídeňského ateliéru je založen na myšlence ideového ´přenesení´  obrazu ateliéru do prostoru Národní galerie v Praze. Obraz místa není a nemůže být kopií ani replikou, je pokusem o rekonstrukci atmosféry skutečného ateliéru. Jde o prostorovou abstrakci, vycházející z reálných prostorových vlastností umělcova ateliéru a z principů samotné umělecké tvorby Zbyňka Sekala. Možnost znovuvybudovat ve Veletržním paláci toto obsahově mnohovrstevné dílo umožnil velkorysý dar paní Christine Sekalové, umělcovy manželky.

 


Obsahuje takřka kompletní soubor Sekalových sáder z let 1955 až 1997, řadu schránek, pečlivě uspořádaný materiál a vybavení ateliéru, ve kterém Zbyněk Sekal tvořil v letech 1980 až 1997.

 

A na závěr ještě lahůdku,  co jsme přečetli na podlaze, co si Sekal průběžně psal

  • 21. 4. 1997, pondělí poledne, velká dílna

….Před chvíli jsem jen tak ze zvědavosti rozbalil jednu z krabic,na kterých je napsáno: Připravené soupravy. Je jich spousta. Co sena chvíli objevilo –musel jsem  totiž krabici pochopitelně zase zabalit, byla učiněná nádhera. Dalo by se s trochou skepse říci, že teď na mně čeká poslední vrcholná, závěrečná fáze, ale tak by to opravdu neformuloval. Co teď nastane, až se to tu zase rozjede, bude prostě další období. Už aby to bylo, je opravdu na čase…

 

  • 30. 9. 1997 – úterý, půl druhé nebo třetí, malá dílna

Představit si, že všechno tady v dílně, hotové i nehotové práce i všechna ta nashromážděná látka jednoho dne osiří, už ani nechci, je mi z toho nevolno.

 

Kurátorky výstavy: Marie Klimešová a Lenka Pastyříková

https://ngprague.cz/exposition-detail/atelier-sekal/

www.ngprague.cz


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zbynek-sekal-skladane-obrazy-a-schranky-aneb-bez-naroku-na-vnejsi-odezvu-/

 

 Doprovodné programy

 17. 5. 2015 v 15.00 hodin -  prohlídka s historičkou umění Lenkou Pastyříkovou

10. 11. 2015 v 17.00 hodin -  prohlídka s historičkou umění Marií Klimešovou

10. 11. 2015 v 18.00 hodin -  Ateliér jako zrcadlo osobnosti umělce – přednáška historičky umění Marie Klimešové. Úvodní z cyklu teoretických příspěvků k tématu uměleckých ateliérů spojených s návštěvami ateliérů současných umělců

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad)

 Doba trvání: cca 60 minut

 Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

SPECIÁLNÍ AKTIVITY (připravujeme)

Na podzim připravujeme čtení z doposud nepublikovaných deníků Zbyňka Sekala.

 

PROGRAM PRO DĚTI

Otevřené výtvarné herny pro rodiče a děti od 1,5 do 5 let

Zveme vás do výtvarné herny, kde můžete společně se svými dětmi tvořit, hrát si a inspirovat se sochařským dílem Zbyňka Sekala i podobou jeho ateliéru

Ateliér, dílna, sklad

13. 5. 2015 středa 16.00–17.15 hodin, poslední vstup v 16.45 hodin

14. 5. 2015 čtvrtek  10.15–11.30 hodin, poslední vstup v 11.00 hodin

                                    15.30–16.45 hodin, poslední vstup v 16.15 hodin

Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál) /

Místo konání: KORZO

 Rezervace není nutná!

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY A PEDAGOGY

Komentované prohlídky

15. 4. 2015 v 15.30 hodin -   Komentovaná prohlídka ateliéru Zbyňka  Sekala

Cena: Pro pedagogy po předchozí rezervaci zdarma

 Doba trvání: cca 30 minut

 Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

Programy pro školní skupiny

Nabízíme programy, komentované prohlídky nebo prohlídky s výtvarnými etudami na míru. Informujte se o volných termínech a tématech na uvedených kontaktech.

 

Studijní materiály pro učitele a širokou veřejnost

Uvažujeme-li o návštěvě Ateliéru Sekal se svou třídou, využijme k přípravě Studijní materiály. Představí nám nejen Sekalův ateliér a jeho sochařské dílo, ale také téma uměleckého ateliéru obecně. V Studijním materiálu jsou také představeny aktivity, které lze realizovat přímo v galerii či před nebo po její návštěvě ve třídě. Studijní materiály budou k dispozici ke stáhnutí zdarma na https://www.ngprague.cz/studijni-materialy-1   od středy 15. 4. 2015

 

Informace a rezervace: e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

 tel.: 224 301 003

 Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze

Změna programu vyhrazena

 

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková