ŠO – Mistři současné japonské kaligrafie II aneb proč jsme se ukláněli ? (Sho – Masters of Contemporary Japanese Calligraphy II

09.06.2013 17:29

ŠO – Mistři současné japonské kaligrafie II  aneb proč  jsme se ukláněli ? (Sho – Masters of  Contemporary Japanese Calligraphy II)

Konírna paláce Kinských

8. 6. - 8. 9. 2013

 

Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze již  podruhé připravilo  přehlídku současné japonské kaligrafie, na které představujeme nejnovější díla současných mistrů z celého Japonska. Komorní  výstava představuje nejširší  škálu interpretačních možností japonské kaligrafie v osobitém podání 60 umělců. Vedle klasických stylů kaligrafie solitérních čínských znaků, psaného japonského slabičného písma a pečetního písma můžeme vidět současné kaligrafické typy. Ty se zaměřují na citace moderní poezie, transkripci kaligrafických tahů řezaných do dřeva nebo bambusu, takže ztvárnění písma vyznívá plasticky, a na styl kaligrafie ovlivněný tušovou malbou.

Byli jsme pozváni v krásný sluneční podvečer 7. června 2013 na vernisáž výstavy japonské kaligrafie, což jsme s radostí přijali. Japonskem  a jeho kulturou jsme totiž stále více fascinováni. Slavnostního zahájení se ujal  zastupující generální ředitel NG Vít Vlnas, jenž poděkoval japonským  mistrům  kaligrafie a předal jim, z nichž někteří zde byli  osobně, děkovné dopisy za 30 kaligrafií, které velkoryse  darovali Sbírce orientálního umění NG v Praze.  Všichni jsme se usmívali  a  navzájem se  neustále po japonsku mlčky ukláněli.    

 

Co nám řekla Markéta Hánová?

Ředitelka Sbírky orientálního umění v NG v Praze a kurátorka výstavy – paní  Markéta Hánová, nám řekla: „V pořadí druhá výstava s titulem ŠO (Kaligrafie) je místem jedinečného setkání vybraných šedesáti kaligrafů, z nichž většina svá díla vytvořila speciálně pro tuto příležitost“.  Dozvěděli jsme se, že kaligrafie  se v Japonsku  vyvinula v samostatný  umělecký obor.  Poté poděkovala všem, kteří se na výstavě podíleli, včetně tiskového oddělení i  tiskové mluvčí paní Evě Kolerusové.    

 

Na závěr vernisáže jsme vyslechli píseň „Proč bychom se netěšili?“, což jsme všichni natěšeně prožívali.  Byl vskutku krásný, vlahý  večer…a japonskou  přívětivostí  jsme se aspoň na chvilku nechali nakazit…

Po oficiálním zahájení  výstavy japonský mistr pan Hiroshi Kato nám nakreslil několik kaligrafií na papír, přímo na dvoře Paláce Kinských.  Navíc pan Kato na závěr svého vystoupení každou dokončenou svou kaligrafii, jejíž stopu  vytvořil tanečním pohybem dvou štětců,   vždy opatřil červeným razítkem.

 

Odkud pochází kaligrafie?

Kaligrafie  vznikla v Číně,  kterou považujeme za kolébku  znakového písma, odkud se znaky během 6. stol. n.l. dostaly přes Koreu do Japonska. Za více než 1000 let vyspěla japonská kaligrafie natolik, že se sice dál uplatňují tradiční média  -  papír a tuš, ale i nové další materiály a techniky.  Kaligrafické dílo v sobě zahrnuje  jak vizuální, tak verbální sdělení. Přínosem kaligrafické čáry tedy také bylo, že objevila možnost rytmické modulace, která vyvolává dojem trojrozměrného obrazu.

 

Jaké rozeznáváme kaligrafické styly?

Kaišo –standardní kaligrafický styl

Sóšo -´trávové písmo´ či  ´kurzivní styl´

Gjóšo - ´utíkající´ či  ´semikurzívní´ písmo

Kókocumodži-  znaky na věšteckých kostech

Tenšo- pečetní písmo

Reišo – úřednické písmo

 

Spolupracující organizace:  

Asociace pro mezinárodní rozvoj kaligrafické kultury v Tokiu

Česko-japonská společnost

 

Kurátoři: Markéta Hánová, Shinkichi Okada

www.ngprague.cz

Doprovodné programy

  • sobota – 22. června 2013 -´ Dílna japonské kaligrafie´ -2. patro Ateliér- Palác Kinských

(psaní kaligrafie na papír) - od 14.00 do 16.00 hodin – cena  120 Kč

               (rezervace na e-mail: hanova @ngprague.cz, tel. 222 321 445)

  • čtvrtky 13. června, 27. června 2013 v 16.00 hodin

Prohlídky  výstavy s kurátorkou M. H.

               cena 80/50 Kč včetně vstupného

 

 

ŠO – Mistři současné japonské kaligrafie II 

8. 6. - 8. 9. 2013

Konírna paláce Kinských

Staroměstské náměstí 12

Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí: od 10.00 do 18.00 hodin

 

Vstupné:

základní: 50 Kč

snížené: 30 Kč

rodinné : 70 Kč

školní skupina: 20 Kč/1 student

 

Hodnocení:  90 %

Ing.  Olga Koníčková

Foto: internet