Smetana Q – Spoje aneb o tom, jak to, co k sobě zdánlivě nemůže patřit, lze spojit v cosi výrazově zcela nového

13.02.2022 18:39

 

SPOJE

11. 2. - 10. 4. 2022

Kolektivní výstava

SmetanaQ Gallery

 

 

„V umění vznikají nejrůznější typy spojů, ať už technických nebo myšlenkových. Dochází k prolínání různých časů a světů, někdy jen zdánlivě nespojitelných. Vznikají tak nové souvislosti, které by nás nenapadly a kterými umělci obohacují naše vnímání skutečnosti. Spoje mohou být přirozené nebo také nečekané či dokonce absurdní. V tvorbě dochází i k prostupování rozmanitých tvůrčích oblastí, výtvarného projevu se zvukem, poezie s koláží, přírodních věd nebo technických experimentů s vizuálním vyjádřením.“

Kurátoři výstavy -  Irena Velková, Jiří Machalický, Petr Novotný

 

 

Výstava nazvaná jasně a stručně – Spoje - ukazuje, jaká umělecká událost může vzniknout, když se SPOJÍ tři přední kurátoři - Irena Velková, Jiří Machalický a Petr Novotný, kteří SPOJÍ do jednoho výstavního projektu sedm tvůrců, kteří se vymykají běžnému výtvarnému standardu, a nejen, že se nebojí SPOJOVAT zdánlivě neSPOJITELNÉ, oni dokonce takové SPOJE systematicky vyhledávají, nacházejí a posléze - vzdor všemu a všem zvyklostem –díky jim vytvářejí zcela nové umělecké počiny, zcela nové SPOJE.

A SPOJOVÁNÍ se na výstavě s názvem SPOJE, koná dokonce i vzdor časoprostoru, neboť dva z vystavujících autorů nás už dávno opustili, a přesto jimi vytvořené SPOJE, se bez problému dají SPOJIT se SPOJI pětice tvůrců bytostně současných.

 

 

Vystavující umělci a jejich SPOJE

 

·      Jiří Černický

·      Bedřich Dlouhý

·      Čestmír Kafka

·      Krištof Kintera

·      Adéla Matasová

·      Karel Nepraš

·      Petr Veselý

 

 

V kurátorské zprávě, kterou nám při zahájení přednesl – za všechny tři kurátory - Jiří Machalický, zaznělo:

 

„Podnětem k projektu byla tvorba Jiřího Černickéhoa Krištofa Kintery, kteří se zabývali tématem spojení a přistupovali k němu originálním způsobem, v němž lehkou nadsázku kombinovali s užitím současných technických prostředků. Na základě odlišných zkušeností se tímto tématem zabývali i umělci předešlých generací. Někteří z nich užívali či dosud užívají spoje v přeneseném významu.

Karel Nepraš objevil ve svých objektech či instalacích až nevyčerpatelné výrazové možnosti instalačních materiálů. Prostě využil předměty každodenní potřeby ke své tvorbě, v níž k tehdejší situaci přistupoval s jemnou ironií i smyslem pro drsný černý humor.

Bedřich Dlouhý rozvíjí naši představivost tím, že kombinuje různé způsoby výtvarného sdělení, takže vzniká pestrý a bohatý pohled na svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. Spojuje dokonalou klasickou malbu se začleněním nejrůznějších prvků převzatých ze skutečnosti, které vycházejí ze současného životního stylu a spolu s klasickými výtvarnými prostředky upřímně a přesvědčivě zaznamenávají a charakterizují svou dobu se všemi jejími protiklady.

Čestmír Kafka spojoval odlišné nalezené prvky a vypovídal tak o charakteru všední skutečnosti.

Adéla Matasová propojuje technické principy s estetickým vyjádřením a zrcadlí ve svých objektech okolní prostředí včetně diváků.

Petr Veselý nechává prostoupit vnější prostor s vnitřním a prvky každodenního života s uměleckým projevem. Tímto výběrem se ovšem nevyčerpávají všechny možnosti tématu, ale aspoň se otevírají či naznačují jeho rozmanité cesty.“

 

Zajímavé spojení autorských spojů

 

Za www.www-kulturaok-eu.cz jsme se již za dobu působení tohoto webu setkali s díly většiny vystavujících umělců. Samostatně. A vždy to bylo objevné. Ale teprve vzájemný dialog představovaný takto, v rámci jedné výstavy, ukázal pestrost možných cest k vyjádření víceméně téhož, tedy spojení zdánlivě nespojitelného. Fantazie a hledačství všech autorů, nezná zjevně hranic. Takto uspořádaná výstava, takto zaměřených autorů, se tak stala jakousi přehlídkou možností a průřezovou studií jednoho neomšelého uměleckého žánru. Zejména ukázky autorů předchozí generace, dokazují, že stejně usilovali o vyjádření oni tehdy, jako ti současní dnes. Jen moderním prvkům ze starých počítačů stejně efektivně posloužily třeba lešenářské trubky.

 

 

Ostatně, Jiří Machalický, se na toto téma vyjádřil zcela pregnantně:

„Samozřejmě, že nejde o úplně nové téma, dalo by se rozšířit hluboko do historie a pojmout různými způsoby. Vždy ovšem záleží na situaci ve společnosti, na vývoji výrazových a technických prostředků, na vlivu filozofie, sociologie, psychologie či matematiky, fyziky a dalších přírodních věd na umělecký projev...“

 

 

SmetanaQGallery -centrum inspirace

 

Noblesní prostor SmetanaQGallery, umožňující nezakrývanými okny situovanými na nejkrásnější pražské panorama, za dne i za tmy, musí náš pohled uhranouta s plynoucí Vltavou pod okny i romantickým Střeleckým ostrovem přes vodu, nabízí atmosféru už sám od sebe. K tomu příjemné společenství zastoupené obětavou hostitelkou a kurátorkou SQG Markétou Musilovou, vytváří galerijní prostor, který – jak se říká - „nemá chybu“. A skutečně do písmene naplňuje i slova, která si klade za cíl:

„SmetanaQ Gallery je umělecká galerie, která věří, že umění patří do každé domácnosti. Prezentaci začínajících umělců napříč výtvarnými styly, genderem i věkem spojuje s již etablovanými autory. Pečlivým kurátorským výběrem dává hlas a prostor těm, kteří chtějí svou tvorbu představit široké veřejnosti“.

 

Text: Richarde Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

A k tomu dodává, že cílevědomě „vytváří prostor pro interakci, diskuzi a vzájemnou inspiraci.“

Je –a bylo to i tentokrát – přesně tak. Mezi návštěvníky šlo proto potkat celou řadu tvůrců, odborných novinářů, herců, organizátorů i teoretiků výtvarného umění. Jejich diskuze nebraly konce a pohybovaly se v rovině odborné ijako přátelské podebatování při setkání. Však také sama kurátorka galerie Markéta Musilová v úvodním slově zdůraznila, že není běžné, když se na jedné výstavě sejdou a spolupracují tři kurátoři a představí celkem sedm výjimečných tvůrčích osobnosti pohromadě. Přiznala, že si právě to velice považuje. My už jen dodáváme, že není divu, že se takováto spolupráce mohla uskutečnit, když po tom atmosféra a renomé SmetanaQ Gallery přímo volá.

 

 

SPOJE

11. 2. - 10. 4. 2022

Kolektivní výstava autorů:

Jiří Černický

Bedřich Dlouhý

Čestmír Kafka

Krištof Kintera

Adéla Matasová

Karel Nepraš

Petr Veselý

Kolektivní počin kurátorů:

Irena Velková

Jiří Machalický

Petr Novotný

Místo konání:

SmetanaQGallery

Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

gallery@smetanaq.cz

www.smetanaq.cz

+420 774 414 338

Otevírací doba

Út–ne: 11–18

DOPROVODNÝ PROGRAM

bude zveřejněn

Vstup: zdarma