„Smetana 200“ aneb v roce 2024 si hudební svět připomene 200. výročí narození slavného českého skladatele Bedřicha Smetany

13.07.2023 16:48

 

 

11. 7. 2023

schválila vláda v rámci Roku české hudby 2024,

záměr programu

„Smetana 200“

který vládě předložil

Ministr kultury Martin Baxa.

 

 

 

V roce 2024 uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany. Záměrem je oslava osobnosti Bedřicha Smetany a jeho díla, šíření povědomí o jeho hudbě v České republice i zahraničí a v této souvislosti i propagace obrazu České republiky jakožto země s obrovským kulturním potenciálem.

 

 

Důstojná připomínka 200 let od narození Bedřicha Smetany

 

Tiskovým oddělením kabinetu ministra Ministerstva kultury České republiky byl náš web informován o schválení programu „Smetana 200“ pro rok 2024, zařazeného do akcí konaných v rámci Roku české hudby 2024.

V úterý 11. 7. 2023 předložil Ministr kultury Martin Baxa vládě ke schválení záměry programu nazvaného „Smetana 200“.

Cílem programu je důstojné a odpovídající připomenutí - nám i celému světu - významného výročí spojeného s naším národním skladatelem světového významu, jenž položil základy české hudby a v širším kontextu i české kultury, Bedřicha Smetany.

Ministerstvem připravený program „Smetana 200“, tak jak ho mistr kultury vládě předložil, byl ještě téhož dne vládou schválen.

Usnesením vlády pak bylo na celý projekt „Smetana 200“ vyčleněno 200 milionů korun.

 

 

Citujeme znění nám zaslané tiskové zprávy Ministerstva kultury

 

·         „Ministr kultury Martin Baxa proto vládě dne 11. 7. 2023 předložil záměr programu ´Smetana 200´ v rámci Roku české hudby 2024, který vláda schválila. Základním cílem programu je oslava osobnosti Bedřicha Smetany a jeho díla, šíření povědomí o jeho hudbě v České republice i zahraničí a v této souvislosti i propagace obrazu České republiky jakožto země s obrovským hudebním a kulturním potenciálem.

·         Program bude spojovat projekty napříč kulturní sférou, podněcovat spolupráci a oslovovat co nejširší část veřejnosti prostřednictvím prestižních hudebních událostí až po podporu edukačních programů a zájmových aktivit.

·         Propagace do zahraničí by měla být koordinována ve spolupráci se zahraničními partnery. Soustředí se na oslovení jednak již osvědčených uměleckých a organizačních partnerů českých uměleckých subjektů, jednak partnerů žádoucích a prestižních, zejména v zemích prioritního zájmu zahraniční politiky ČR s využitím služeb organizací zřizovaných a kooperujících s MZV.

·         Projekt ´Smetana 200´ je z důvodu kulatého jubilea zakladatele české národní hudby projektem stěžejním či pilotním, je ovšem zasazen do širšího rámce tzv. Roku české hudby.

·         Do celého projektu se zapojí i další významné české kulturní instituce; např. Národní divadlo, Pražské jaro, Opera Europa, Česká centra, Český spolek pro komorní hudbu, další česká divadla a orchestry, Institut umění – Divadelní ústav, NIPOS, Unie českých pěveckých sborů a další. Nezbytným předpokladem pro dosažení všech cílů bude zapojení Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a Českých center.

·         V roli administrátora a řešitele projektu bude vystupovat Česká filharmonie jako příspěvková organizace Ministerstva kultury v úzkém sepjetí s festivalem Smetanova Litomyšl, o. p. s., ve spolupráci a vzájemné koordinaci s Institutem umění – Divadelním ústavem jako administrátorem Roku české hudby.

·         Program se neomezuje pouze na výroční smetanovský rok, už od roku 2022 jej avizují přípravné programy na smetanovská témata. Kromě živých kulturních akcí díky němu vzniknou edukační materiály, publikace a hudební nahrávky, které umožní další naplňování cílů projektu i po jeho ukončení.

 

 

Z projevu Ministra kultury Martina Baxy:

 

„Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany vnímám jako silný impuls k propagaci české kultury u nás i za hranicemi naší vlasti. Výročí je pro Českou republiku celonárodním tématem, které se neomezuje jen na oblast hudby, ale má světu ukázat Českou republiku jako kulturní velmoc a Bedřicha Smetanu jako skladatele světového formátu. V zahraničí bude projekt rovněž oslavou a propagací Smetanova díla v evropském i světovém kontextu, zároveň ale přispěje k mezinárodní prezentaci České republiky jako kulturní velmoci a posílení jejího renomé ve světě.“

   

Z podkladů MK připravil: Richard Koníček

Ilustrační foto: https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/muzeum-bedricha-smetany 

 

 

Více k Bedřichu Smetanovi:

 

 https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/bedrich-smetana-aneb-i-z-miniatur-se-skladaji-velke-osobnosti-/