Slavné vily metropolí střední Evropy aneb víme, kde bývala v Praze usedlost Bukvojka?!

27.10.2014 10:05

Staroměstská radnice  - Praha

18. 10. -  11. 11. 2014


 

 

 

 

Byli jsme pozváni na vernisáž nové reprezentativní výstavy  v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice, kde jsme na panelech zhlédli  rezidenční architekturu, architekturu rodinného bydlení předních rodin v hlavních městech střední Evropy. Výstavu připravilo nakladatelství  Foibos Books (ve spolupráci se Slovenským institutem i s Kotěrovým centrem architektury).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na www.www-kulturaok-eu.cz pražské vily (Trojský zámek, Kotěrova vlastní vila, Vila Fr. Bílka, Kramářova vila...Usedlost Bukvojka (Portheimka) trochu známe, ale stejně jsme se rádi  podívali sice jen na panelech zobrazené vily,  z nichž mnohé se nacházejí  v Bratislavě, Berlíně,  Mnichově, ve Vídni, Budapešti, Lublani…


Obydlí představuje, jak vysvětlil německý filozof Martin Heidegger ve své slavné přednášce ´Bauen, Wohnen, Denken´, fyzický výraz lidské existence a je od počátku základním a hlavním úkolem stavebního  umění –architektury. Z jeho podoby jsme schopni rozpoznat životní způsoby lidské společnosti ve všech fázích jejího vývoje. Vila je od antických dob až do současnosti vrcholným a nejčistším projevem v oblasti bytové typologie a tvůrčí architekt se s touto úlohou setkává od počátku svých studií v celém průběhu své profesionální dráhy. Změna politického systému za sametové revoluce v listopadu 1989 přinesla rehabilitaci této bytové formy v českých zemích i v jiných zemích střední a východní Evropy a došlo i k obnově zájmu klientů a jejich postupné kultivaci. Srovnání vilové výstavby středoevropských metropolí Vídně, Prahy, Berlína, Mnichova a dalších regionálních center nabízí možnost  porovnat historii výstavby vil od doby průmyslové revoluce a připomenout i osudy jejich stavebníků. “


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 1

Staroměstské nám. 1/3

 

Máme otevřeno:

pondělí 11.00 – 19.00 hodin

úterý – neděle 9.00 – 19.00 hodin

Vstup: 20 Kč

 

Výstava se koná pod záštitou náměstka primátora hlavního města Prahy Václava Novotného.

Záštitu nad projektem převzali:

primátor Bratislavy Milan Ftáčnik

primátor Budapešti István Tarlós

primátor Lublaně Zoran Janković

primátorka Varšavy Hanna Gronkiewicz-Waltz

www.slavnestavby.cz

 

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Takové krásné vily se objevují stále více upravenější na pražských Vinohradech. Neodolali jsme a vyfotografovali nám dosud neznámý objekt... stačí se jen dívat kolem a nejezdit jen autem...