Skleněné peklo: Požár Veletržního paláce 14. – 15. 8. 1974 aneb nechtěná´hořící atrakce´ letní Prahy

18.08.2014 17:56

Praha - Veletržní palác, respirium mezaninu

15. 8. — 28. 9. 2014

 
Na vernisáži nové instalace ´Skleněné peklo´, kterou rozšiřujeme stávající výstavu Příběh Veletržního paláce, jsme kromě nového ředitele NG Doc. Dr. Jiřího Fajta a ředitelky Sbírky moderního a současného umění Heleny Musilové, jež nás velmi podrobně  informovala o něktekrých zajímavých aspektech požáru, ještě přivítali ještě postarší paní, sympatickou Annu Mlýnkovou (na foto v kloboučku). Její manžel v té době nešťastný požár fotografoval, zcela klidný, protože v  ten čas nečas bylo právě sice horko, ale bezvětří, takže se na rozdíl od jeho paní neobával rozšíření požáru na dům, odkud ´skleněné peklo´ fotografoval a kde bydlel se svou paní Annou...

 

Akce je součástí projektu 40. výročí požáru Veletržního paláce, který se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka. Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění.

 

 

 

Katastrofa nastala 14. 8. 1974 – 21.33 hodin  

Vznik požáru v objektu Veletržního paláce v Praze 7, sloužícího v té době jako administrativní sídlo několika podniků zahraničního obchodu Československé socialistické republiky (PZO Kovo, Koospol, Centrotex), byl oznámen 14. 8. 1974 ve 21.33 hodin spojovací ústředně Požárního útvaru Praha.

 

Přestože se první jednotka požárníků na místo dostavila už po 10 minutách a další plynule následovaly (celkem jich zasahovalo 25), nepodařilo se zničující požár zastavit a z paláce zbyl víceméně jen železobetonový skelet. Vyhořela tak jedna z nejvýraznějších raně funkcionalistických staveb ve střední Evropě a zdálo se, že se tím uzavřela i její historie.

 

Instalace Skleněné peklo představuje tematické rozšíření aktuální výstavy Příběh Veletržního paláce, se zahájením na přesný den vypuknutí požáru.

Najdeme zde  fotografie a archiválie, jak se zachovaly ve složkách vyšetřovatelů požáru, a několik snímků, které vznikly u diváků – podařilo se například dohledat autora expresivní série více než 30 barevných fotografií (Vladimír Mlýnek), které přesvědčivě ukazují šíření požáru budovou a které při vyšetřování využívali jak požárníci, tak Veřejná i Státní bezpečnost. V záznamech hasičů  i z vyšetřovacích zpráv policie lze rekonstruovat postup požáru uvnitř budovy  a jeho hašení téměř minutu po minutě.

 

Můžeme si přečíst celkovou zprávu o požáru (chronologicky od 14. 8. do 20. 8. 1974), kterou jsme vystavili na stěně Respiria mezaninu.)

Můžeme si prohlédnout video...z požáru...   kde nebyly žádné oběti na lidských životech...

Pár zajímavostí…si zjistíme sami na výstavě, např. Jako  

jsou zdokumentovány místa požáru  po jednotlivých patrech Veletržního paláce (od přízemí až po 7. patro)...

 • jaká byla příčina požáru…?
 •  
 • jaké byly stropy Veletržního paláce, a čím byly stropní kostrukce opatřeny? Podhledy tvořenými omítnutou rákosovou rohoží….
 •  
 • proč štáb Požárního útvaru hl. m. Prahy zasedal v hostinci U Houbaře (je dodnes v provozu)…
 •  
 • proč to byla požární bouře a kdo to řekl?
 •  
 • ve 20.20 hodin: jak jsme evakuovali návštěvníky z kina Veletrhy, kde se v druhé části večera  promítal westernový film Mac Kennovo zlato...     
 •  
 • kdy byla finální likvidace požáru? A další….

 

 • Jako obrovský úspěch můžeme vnímat již  to,  že se zasahujícím jednotkám přes vlastní destrukci Veletržního paláce podařilo zabránit přeskočení ohně na další budovy v Holešovicích, a zabránit tak daleko větším škodám.
 •  

Instalaci rámují zprávy z dobových médií (tištěných i zvukových), která, možná překvapivě, věnovala požáru minimální pozornost, a to přesto (nebo právě proto),
že budovu využívaly podniky zahraničního obchodu, klíčové pro socialistické hospodářství. Výstava je tak zároveň reflexí mediální kultury za posledních 40 let.

Celá instalace je připomenutím uzavření jedné etapy života Veletržního paláce,
ale zároveň zahájení nové, spojené již s Národní galerií v Praze. Tím přispívá
i k aktuálním diskusím o budoucnosti této výjimečné stavby.

K instalaci vychází minikatalog shrnující dnes zjistitelné informace ohledně vzniku požáru a jeho vyšetřování včetně mediálního ohlasu.

Kurátorka:       Helena Musilová
Spolupráce:     Hana Bartošová, Miroslava Nováková, Radomíra Sedláková
Architektonické řešení:  Jaroslav Bárta
Grafické řešení:    FRVR (Dan Friedlaender, Jan Vranovský)
 

Národní galerie v Praze děkuje za spolupráci: Anna Mlýnková, Český rozhlas, ČTK, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Petr Polanský, Petr Prchal, Oldřich Šilov, Josef Zücker

 

Hlavní mediální partner: Česká televize
Mediální partneři: Hospodářské noviny, IHNED.cz, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT, Radio 1
Partneři: Securitas, Rail Reklam, Hlavní město Praha, Galerie hlavního města Prahy
Technologický partner: Samsung

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

 

Výstava nemá samostatné vstupné, je nedílnou součástí prohlídky Veletržního paláce a jeho stálých expozic a výstav moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Základní  200 Kč
Snížené    100 Kč
Rodinné   250 Kč
Školní skupina   20 Kč

Pro opakované návštěvy doporučujeme nákup roční vstupenky ....

 

´Příběh Veletržního paláce´ aneb když před požárem v kině Veletrhy promítali snímek ´Noc upírů´

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4pribeh-veletrzniho-palace%c2%b4-aneb-kdyz-pred-pozarem-v-kine-veletrhy-promitali-snimek-%c2%b4noc-upiru%c2%b4/

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková