Simonetta Šmídová: výstava obrazů aneb když pro malířku je nade vše její i ´lidská rodina´

26.01.2015 10:17

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)

Knihovna A. Švehly  -  Praha

4. 12. 2014 – 28. 2. 2015

 

Náhodně v předvánoční čas nás na www.kulturaok-eu.cz  cesty zavedly do ÚZEI, do knihovny A. Švehly. Zaujaly nás  zvláštní, něžné,  plné romantických motivů a radosti i smutku ze života, akrylové obrazy Simonetty Šmídové,  matky sedmi dětí.  

 

Můžeme si povšimnout kontrastů tmy a světla či motivů cest, které nás zvou nejen k pozemskému putování za světlem, ale často vedou až někam za obzor, k tušenému cíli cesty, nebo snad právě někde tam je ukryt zdroj, ze kterého Simonetta čerpá sílu pro všední i mimořádné těžkosti, zdroj, který se podle jejích obrazů nabízí všem pokorným hledačům smysluplné cesty…. V autorčině životě zaujímá hlavní místo nejen její, ale lidská rodina vůbec, takže  žádná její obraz, třeba je je zdánlivě opuštěný, bez figurálních prvků, není bez vztahu člověka k člověku….

 

Autorka v Brně vyrůstala do svých 16  let. Původně chtěla studovat  obor medicíny a lékařství. Po maturitě na gymnáziu  se však stěhuje za svým manželem až k podhůří Šumavy.   Po narození pátého dítěte dlouhodobě onemocní. Začíná se malováním a individuálním studiem výtvarného umění zabývat intenzivně, kromě klasické olejomalby zkouší různé kombinované techniky.

V době, kdy vážně onemocněl její manžel, se  její tvorba se pro ni stala jakýmsi způsobem sdílení, kterým vyjadřovala nejen svůj vnitřní boj se strachem a úzkostí, ale ještě více své poselství o klopotném hledání a nalézání světla, jež v oné nejasné temnotě dává naději a povzbuzuje. V jejím životě má nezastupitelné místo nejen její, ale lidská rodina vůbec, takže žádný z jejích obrazů nepostrádá touhu po vzájemné soudržnosti, touhu být spolu... (PhDr. Alena Poláčková)

Ze životapisu

  • 20. 10. 1962: narodila se  Brně
  • maluje odmala
  • žije se svou rodinou, manželem a sedmi dětmi v Hrádku u Sušice, kde i tvoří
  • od 1997 pravidelně vystavuje na různých místech po celé republice (nejčastěji v Praze) a její tvorba je zastoupena i v soukromých sbírkách v zahraničí (USA, Austrálie, Německo, Španělsko, Nizozemí atd.)

www.knihovnasvehly.cz

 

Hodnocení: 80 %

 

120 00 Praha 2

Slezská 100/7

Máme otevřeno:  pondělí – pátek: 8.00 -  17.00 hodin

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: internet)

Foto: © Ing. Olga Koníčková