SILVA artis aneb vyznání umělců z obou stran hranice jednomu a témuž svému společnému lesu

02.08.2022 11:19

 

 

 

SILVA artis

12. 7. - 22. 9. 2022

galerie Rakouského kulturního fóra Praha

 

 

V rámci 100. výročí Dolního Rakouska, nás - jménem spolkové země Dolní Rakousy a Rakouské kulturní fórum v Praze - pozvala k návštěvě rozsáhlé přeshraniční výstavy SILVA artis, paní Mgr. Václava Beyerová, Projektkoordination Literatur, Geisteswissenschaften und Bildende Kunst (Projektová koordinátorka pro oblast literatury, humanitních věd a výtvarného umění.)

 

 

Koncept výstavy SILVA artis je založen na sérii výstav a akcí pořádaných jako pocta společnému kulturnímu prostoru Severního lesa (Silva Nortica), lesa, který už po staletí drží pohromadě to, co člověk svým konáním a chováním už kdysi rozdělil a dosud rozděluje.

Radost z přírody.

Výstava SILVA artis je však malým a milým lidským důkazem, že radost z přírody, ale nelze zcela z lidského bytí a povědomí úplně vytěsnit ani tvrdou realitou dějin.

 

 

Kde se snoubí příroda a životní styl lidí, tam hranice nejsou podstatné

 

Výstava v Rakouském kulturním fóru je „jenom“ jednou částí mozaiky tvořící ucelený a přínosný rakousko-český koncept se stejnojmenným názvem - SILVA artis. Koncept sestává z celé řady výstav, ale i akcí spojených jedním podstatným motivem, oslavou společného rakousko-českého kulturní prostoru který se u nás nazývá Severní les, neboli Nordwald či historicky SILVA Nortica.

Severní les je relativně nový název dávného euroregionu. Jako euroregion byl totiž založen „až“ v roce 2002, takže v letošním roce si připomíná své 20. výročí vzniku. Ale geograficky a historicky trvá tak jako trvají dějiny osídlení této oblasti.

Na naší straně, do tohoto euroregionu patří území okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor, tedy zásadní část území Jihočeského kraje. Na Rakouské straně hranic se jedná o region Waldviertel, zahrnující tamní okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn, tedy podstatnou část území Dolního Rakouska.

 

 

Umělecké pohledy jsou vždy bezhraniční

 

Pražská výstava SILVA artis představuje práce sedmnácti umělců z obou stran hranice.  Zastoupení je téměř rovnocenné a tvoří ho 9 umělců z Dolního Rakouska a sedm z jižních Čech a Vysočiny. Výtvarné pojetí děl je zcela v duchu vidění a vnímání každého umělce specifické, ale sjednocující je pohled všech vystavujících na nádhernou přírodu a krajinu jimi obývaných a opěvovaných regionů. Umělci z obou stran hranic nacházejí ve svém okolí, v prostředí do kterého patří a v němž i tvoří, mají svůj prazáklad života a nacházejí zde i zdroj své vlastní a fakticky tedy společné identity.

Vystavující umělci – ať už z jedné či druhé strany hranic – zachycují a nám divákům na výstavě přibližují přírodu a krajinu svých regionů. Objevují pro nás – odjinud – jimi vnímané vnitřní zákonitosti lesa vůbec, ale především specifického Severního lesa, Nordwaldu, SILVA artis. Zhlédnutím výstavy, bychom měli, a také to tak opravdu funguje, nasát alespoň odlesk atmosféry místa označeného společným pojmem - SILVA artis.

 

 

Citujme všeříkající slova organizátorů výstavy

 

„Je existenciálním rysem lidské kultivovanosti, že se v tísnivé každodennosti stále znovu a znovu snažíme o výhled do domnělého ráje. Takovou rajskou zahradou na zemi je les. Touto výstavou se orientujeme na vnitřní zákonitosti, které nám dává lesní prostor. Jejím cílem je umožnit návštěvníkům ponořit se do atmosféry.

Zájem o les je aktuálnější než kdy jindy, a to z ekonomického, ekologického i uměleckého hlediska. Jsme rádi, že se tohoto tématu programově ujalo tolik rakouských a českých umělců, a to každý osobitým způsobem a z různých pozic. Spojuje je láska k lesu, k přírodě.“

 

 

Cultura/Colere, aneb Kultura/Úcta 

 

Společná výstava rakouských a českých umělců SILVA Artis opravdu připomíná původní význam pojmu cultura/colere. Smysl tohoto latinského sousloví je umění pečovat, starat se a budovat.

Muzeum umění Waldviertel, které ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny Jihlava, za podpory spolkové země Dolní Rakousy a Rakouského kulturního fóra Praha výstavu SILVA artis připravilo, se považuje za nadregionální centrum. Proto je výsledek této spolupráce tak působivou prezentací Severního lesa / Nord a zároveň i příjemnou společnou oslavou vlídného sousedství a sousedské soudržnosti při příležitosti 100. výročí Dolního Rakouska.

 

 

Nenápadná umělecká intervence do ambitu kláštera Provincie bratří františkánů

 

Ambit kláštera Františkánů je přístupný z nádvoří kostela u Panny Marie Sněžné. Slouží i příležitostným výstavám a vytváří neopakovatelnou atmosféru spojující výstavní projekty zde konané s povznášející spiritualitou klášterních prostor. Ambit kláštera Františkánů je tvořen čtvercovým atriovým průchozím prostorem o rozloze 320 m2. Procházející ocení i průhled do vnitřního atria, jež ambit obklopuje, tzv. rajského dvora – nabízejícího dnes tak potřebnou a kýženou oázu klidu v samotném centru Prahy.

A právě tento netradiční, ale veskrze příhodný prostor, s nímž Rakouské kulturní fórum a jeho dvoupatrová galerie sousedí, byl využit pro další pokračování výstavy SILVA artis. A propojení genia loci místa, jímž ambit vyzařuje, se smyslem výstavy a s jednotlivými díly, dotváří sílu myšlenky i mimořádného zážitku z prohlídky celé výstavy SILVA artis.

 

 

Vystavující autoři:

 

Makis Warlamis (AT)

Heide Warlamis (AT)

Bernhard Antoni (AT)

Hans Sisa (AT)

Erich Giese (AT)

Antonia Hinterreitner (AT)

Peter Weber (AT)

Karin Antoni (AT)

IDEA Team (AT)

 

Jitka Chrištofová (CZ)

Sára Skoczková (CZ)

David Tureček (CZ)

Daniel Černý (CZ)

Hana Sommerová (CZ)

Petr Gruber (CZ)

Alice Waisserová (CZ)

Jakub Myslín (CZ)

 

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

SILVA artis

12. 7. - 22. 9. 2022

galerie Rakouského kulturního fóra Praha

Jungmannovo nám. 18

110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 284 011

 www.rkfpraha.cz