Setkání v prostoru/Spacial Encounters aneb zatímco herečky se o roli rvou….

20.01.2017 10:43

Pražská galerie českého skla, o.p.s. - Praha

17. 1. -  28. 2. 2017

 

Na vernisáži mezinárodní multižánrové výstavy Setkání v prostoru, jež je prvním projektem, kterým Pražská galerie českého skla otvírá svou letošní činnost a který mapuje křižovatky cest několika uměleckých osobností v průběhu 1 roku s ambicemi je rozvíjet v dalších časových pásmech. Projekt bude v následujících 2 letech prezentován v  5 evropských metropolích.

 

Spouštěcím momentem projektu byly životní proměny iniciátorky české akademické sochařky MgA. Magdaleny Kracík Štorkánové (*1980 v Praze), v jejíchž mozaikách zní tón jasného rozlišení mezi dobrem a zlem... Během své cesty se otevřela novým setkáním (zejména v roce 2006 v Spilimbergo s umělcem Orodé Deoro), která způsobila tvůrčí impulzy, z nichž následně vznikala umělecká díla propojující žánry.

Na celém projektu participují, kromě jeho iniciátorky i vizuální umělec a performer Orodé Deoro (IT - Miláno), který je v ve figurální mozaice brutální a tudíž geniální, výtvarnice Anita Bartoš (AT- Vídeň), improvizátorka Lea Stefane Ruppert (AT - Graz) a hudebník Štěpán Filípek (CZ).

Protnutí jejich individuálních mikrosvětů proměnilo vzájemné vnímání přítomného okamžiku a záznamy jejich uměleckých životů se dnes znovu setkávají prostřednictvím své tvorby v jiném prostoru i čase.

 

Touto výstavou bychom se rádi přiblížili publiku nejen z oblasti skla.

Dialog mezi technikami –

mozaikou, sochou, objet trouvé, hudbou a zvukem, koláží, asambláží, improvizací a performancí – je jistě to, co osloví širokou veřejnost napříč spektry“,

 řekla o netradičním projektu ředitelka PGČS Kateřina Čapková.

 

Vzniklé audiovizuální objekty mají za cíl rozrezonovat všechny smysly a emoce, vtáhnout diváka do děje, aby sdílel a vnímal přítomný okamžik na vědomé i nevědomé úrovni. Společné vize jsou propojujícím jazykem, jehož interpretace nepotřebuje jazykových překladů.

 

 

 

 

Ono je setkávání a setkávání.

Můžeme se setkávat tak, že dodržujeme pravidla bezpečného provozu na průměrné křižovatce. Můžeme se setkávat napěchováním na kruhovém objezdu, ale můžeme se setkávat též jako ti, kteří hledají pevnou půdu pod nohama a které proud nese k Bájné pevnině…

Všichni účastníci této výstavy chtějí mít pod nohama právě Bájnou pevninu, Bájné pobřeží a cítí, že našli jeden společný proud, který je tam ponese.

Autoři se nesetkali banálně v nějaké dopravní špičce, ale potkali se v rámci vyšších pravidel v řízení veškerenstva. Autoři vědí, že absolutno není tady, ale je v dáli a nalezení absolutna tak trochu připomíná Robinsona Crusoe, když si zachránil život na cizím opuštěném pobřeží.

Autoři si zachraňují své sebeživoty a jako cizinci na pobřeží a loď pluje,“ napsal o této výstavě a projektu PhDr. Petr Hájek, filozof a básník.

 

Vystavující umělci

výtvarnice Anita Bartoš (AT- Vídeň)

 

performer Orodé Deoro (IT - Miláno)

mozaiky

 

Lea Stefane Ruppert (* 1994/AT – Graz)

na skle otisky rukou či jiných částí těla blízkých osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgA. Magdalena Kracík Štorkánová (*1980 v Praze)

mozaiky + verše, asambláže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 00 Praha 4 - Nusle

Bartoškova 26

 

Máme otevřeno: po – pá:  9.00 –17.00 hodin

Vstup: volný (po zazvonění na dveřní zvonek z ulice)

https://prazskagalerie.cz

www.anitabartos.com

www.orodedeoro.com

 

www.mozaikart.cz

www.rkfpraha.cz

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/opus-musivum-od-monumentality-k-pixelum-aneb-mozaika-ve-vytvarnem-umeni-stale-zije/


https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/rane-krestanske-mozaiky-z-ravenny-aneb-kdyz-jsme-se-dockali-mozaiky-rehabilitace/

 

Pražská galerie českého skla

je informačním a referenčním centrem ve střední Evropě pro světové umělecké sklo v jeho minulosti, současnosti i budoucnosti. Je centrem pro inovace uměleckých sklářských technologií v takovém rozsahu, aby se Praha mohla stát hlavním městem sklářské umělecké činnosti ve střední Evropě. Galerie svým posláním tedy poskytuje významný příspěvek pro rozvoj české kultury a průmyslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková