Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích aneb když už mé zrození bylo temné…

12.06.2020 11:29

 

Národní galerie/ Veletržní palác/4. patro - Praha

6. 3. - 22. 11. 2020

 

Výstava se věnuje reflexím tvorby amerického spisovatele, básníka a teoretika Edgara Allana Poea  (1809 - 1849) ve výtvarném umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu.  Poe vyvolává dodnes živý zájem, jeho povídky a básně stále inspirují nejen literáty, ale i výtvarníky, filmaře či hudebníky.

 

Nervy - ano,  

mé nervy byly a jsou stále strašlivě rozervány,

 strašlivě.“

E. A. Poe

 

Ve velmi působivé instalaci architekta Jiřího Příhody a studia Najbrt grafického řešení této komorní výstavy (v grafickém kabinetu), jež se koná v rámci výstavy 1796 -1918: Umění dlouhého století,  jsme na www.www-kulturaok-eu.cz  po rozvolnění nouzového stavu zhlédli díla (obrazy, plastiky, kresby, komiks) našich umělců, kteří se inspirovali dílem a  temným životem Edgara Allana Poea.

 

 

 

Literární dílo E. A. Poea začalo umělce více inspirovat až po spisovatelově předčasné smrti. Hlavní zásluhu na tom měl překladatel jeho díla do francouzštiny básník Charles Baudelaire.

 

 

 

 

Pozoruhodná díla inspirovaná Poeovou tvorbou vytvořily již ve 2. pol. 19. století tak výrazné osobnosti jako byli například Edouard Manet, Odilon Redon, James Ensor nebo Gustave Doré. Jakkoli začalo být Poeovo dílo překládáno do češtiny již v 50. letech 19. století, první výtvarné reflexe přišly až o několik desítek let později, tedy na přelomu století. Jeho básněmi a povídkami byl inspirován například František Kupka a záhy po něm i Josef Váchal, Jan Konůpek nebo František Kobliha.

 

S českým prostředím měl silné vazby i Alfred Kubin, který svými pracemi doprovodil souborné vydání Poeových povídek v němčině. Zájem o Poea pak nepřetržitě trvá až do současnosti. Zásadní práce inspirované Poem vytvořil například Alén Diviš nebo František Tichý. Poe výrazně inspiroval i Jana Švankmajera a v nedávné době například Františka Štorma nebo Jaroslava Rónu.

 

Projekt tak představuje široké spektrum umělců, vedle již zmíněných například Krištofa Kinteru, Josefa Bolfa nebo Martina Zeta, stejně jako příslušníky nejmladší generace Jana Vytisku či Marka Škubala. Cílem projektu je demonstrovat úzké vazby, které může moderní a současné umění mít k tvůrci z 19. století, chce tak podpořit koncept sbírkové expozice 1796 -1918: Umění dlouhého století.

 

Vystavující umělci

 

Josef  Bolf, Adolf Born, Alén Diviš, Tereza Eisnerová, Jakub Gajdošík, Matouš Háša, Jan Hísek, Kryštof Hošek, Jakub Janovský, Bohumil Kafka, Krištof Kintera, František Kobliha, Běla Kolářová, Jan Konůpek, Jan Kotík, Alfred Kubin, Otakar Kubín (Coubine), František Kupka, Martin Mulač, Karel Nepraš, Jaroslav Panuška, Jiří Příhoda, Jaroslav Róna, Pavel Rút, Jakub Schikaneder, Vladimír Silovský, Karel Souček, Hugo Steiner-Prag, Richard Stipl, Jiří Šalamoun, Marek Škubal, Jakub Špaňhel, František Štorm, Jan Švankmajer, Mark Ther, František Tichý, Josef Váchal, Markéta Váradiová, Jan Vytiska, Martin Zet

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Otto M. Urban/OMU

Kurátor: Veronika Hulíková

 

170 00 Praha 7 - Holešovice

Dukelských hrdinů 47

Máme otevřeno:  

úterý - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

středa 10.00 - 20.00 hodin

Vstupné: v rámci vstupného do sbírkových expozic

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva, wikipedia)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ngprague.cz

 

 

Edgar Allan Poe

básník, spisovatel, esejista, literární kritik

 dramatik, novinář, autor sci-fi

 autor detektivek, romanopisec

 autor a textař

 

žánr:

básně

 humoristické, satirické, detektivní, strašidelné a fantastické povídky

 román

 

  • * 19. 11. 1809 Boston (Massachusetts)
  • úmrtí:  7. 10.1849 (ve věku 40 let) Baltimore
  • místo pohřbení: Westminster Hall and Burying Ground
  • vzdělání:  University of Virginia,  United States Military Academy

 

Byl autorem zpravidla fantastických a mystických příběhů a zakladatelem detektivního žánru. Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh vypráví. Další díla lze považovat za ranou science fiction, z jeho pera pochází i několik humoristických příběhů. Svým dílem definoval podobu moderní americké literatury.

 

Byl jedním ze tří dětí páru kočovných herců Elizabeth a Davida Poeových. Jeho otec trpěl alkoholismem a opustil rodinu roku 1810. Matka zemřela v roce 1811 ve věku 24 let na tuberkulózu a zanechala tak po sobě tři sirotky: malého Edgara, jeho mentálně postiženou sestru Rosalii a bratra Williama, který stejně jako otec propadl alkoholismu a předčasně zemřel.

Jako tříletý sirotek byl Edgar svěřen do sirotčince v Richmondu, kde se jej po relativně krátké době ujala rodina Allanů, velkoobchodníků s tabákem, odtud plyne Poeovo prostřední jméno Allan. Rodina po nějaký čas bydlela v Liverpoolu a tajemná Anglie se tak stala mladému Edgarovi zdrojem inspirace po celý život. Dodala jeho pozdějším dílům onu fantaskní, tak typicky poeovskou hrůzostrašnost.

 

Edgar studoval literaturu na University of Virginia, kde však začal mít potíže s alkoholem a s hráčskými dluhy; pro ně se později rozešel se svým nevlastním bratrem, jenž je za Edgara odmítal platit. Poe se ve finanční krizi zapsal na vojenskou akademii ve West Pointu. Zde se však ukázal jako nedisciplinovaný voják a byl brzy propuštěn (předváděl se nahý). Po propuštění došlo k rozporům a následně i k rozchodu s Edgarovým otcem.

 

V roce 1833 se setkal s prvním úspěchem, když získal hlavní cenu na soutěži organizované baltimorským týdeníkem Saturday Visitor se svým příběhem Rukopis nalezený v láhvi. Vstoupil posléze do richmondského Southern Literary Messenger a v roce 1835 se stal jeho hlavním šéfredaktorem.

 

V roce 1836 se oženil se svou třináctiletou sestřenicí Virginií Clemm (zesnulou o jedenáct let později v roce 1847). Alkohol a drogy Poeovi způsobovaly intenzivní stavy deprese a později i ztrátu zaměstnání. Roku 1845 uveřejnil Havrana, který doslova ohromil tehdejší veřejnost. Poe tedy zažil krátké období slávy a mondénních úspěchů. Jeho alkoholové a drogové dluhy jej však z onoho postavení brzy stačily uvrhnout zpět do zoufalé bídy.

 

Poeova smrt byla hodna děl, kterým se věnoval: 3. 10. 1849 byl nalezen opilý (a zřejmě i pod vlivem omamných látek) na baltimorském chodníku v blízkosti Light Street. Byl urychleně hospitalizován, ale z kómatu, do kterého následně upadl, se po celé čtyři dny neprobral. Zemřel na krvácení do mozku v ranních hodinách 7. 10. 1849.

 

 

Edgar Allan Poe

byl obdarován vysokou inteligencí,

byl velice zdvořilý,

ale také až přehnaně prudký a divoký.

 

Již od dětství četl díla Lorda Byrona, Samuela Taylora Coleridge a většinu romantických autorů své doby. Hlouběji se rovněž zabýval kosmogonií, přírodními vědami a mysticismem. Tyto své znalosti následně používal při psaní svých děl (např. Pád do Maelströmu, Tisící druhý Šeherezádin příběh, Tři neděle v týdnu), kdy dokázal s matematickou přesností dosáhnout geniálního efektu a zanechat tak ve čtenáři předem psychologicky promyšlenou impresi (většinou strachu či hnusu, často ale i humoru a překvapení).

 

 

Ještě za svého života ztratil všechny ženy, které miloval, a znesvářil se se všemi lidmi, kteří by mu byli v těžkých okamžicích schopni pomoci. Žil v takřka nepřetržité bídě, přestože se i za svého života dočkal jisté slávy (zejména svými žurnalistickými pracemi).

 

 

 

 

Je autorem mnohých povídek a básní.

Do Evropy se za Poeova života

takřka neznámé dílo dostalo především díky překladům

Charlese Baudelaira a částečně i Stéphana Mallarmého.

Charles Baudelaire o něm napsal:

 

Ze všeho, co jsem četl,

nabývám přesvědčení,

že Spojené státy byly pro Poea jediné velké vězení a jeho vnitřní,

duchovní svět básníka,

nebo i pijáka,

byl jediným vytrvalým úsilím uniknout vlivu této odporné atmosféry.“

 

 

Jeho dílo bylo inspirací mnoha pozdějších autorů (z nichž jmenujme asi nejznámějšího sira Arthura Conana Doyla a jeho kultovního hrdinu Sherlocka Holmese, jehož podoba je výrazně ovlivněna Poeovou postavou výjimečně inteligentního detektiva Dupina).

 

 

 

 

Svou stopu zanechal nejen na francouzských básnících Charlesi Baudelairovi a Stéphanu Mallarmém, ale například i na Paulu Valérym, Juliu Vernovi (zejména onou až vědeckou přesností popisu) a v neposlední řadě i na Fjodoru Dostojevském a již zmíněném Arthuru Conanu Doylovi. Jeho pravým dědicem a pokračovatelem se však stal Howard Phillips Lovecraft, který v Poem ražené cestě pokračoval do ještě extrémnějších zákoutí hrůzy a hnusu.

 

Ani v moderní literatuře není Poe zcela bez vlivu. Jeho vliv je přítomen především v britské literatuře (zasáhl i do díla Joanne Kathleen Rowlingové). Mnohá z Poeových děl byla nejen zdramatizována, ale i zfilmována a převedena do komiksové podoby. Široce se nechal Poeovou literaturou inspirovat např. Ray Bradbury, který neskrývaje svou adoraci k Poeovu dílu, věnoval jeho osobnosti celou kapitolu z Marťanské kroniky (syntetizoval zde dva zdánlivě odlišné prvky z Masky červené smrti a z Jámy a kyvadla).

 

Nejznámější detektivní povídky

Edgara Allana Poea:

Vraždy v ulici Morgue (vyšlo v roce 1841)

Záhada Marie Rogetové

Odcizený dopis

Vrah jsi ty!

Zlatý brouk