Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze aneb jak vypadá Davida Krause ´Igelitová věž´?!

20.07.2016 10:14

Národní galerie –Veletržní palác/5. patro – Praha

24. 6. – 25. 9. 2016

 

 

 

 

Národní galerie v Praze zahájila už 24. 6. 2016 letní výstavní sezónu. Veletržní palác mimo jiné hostí i výstavu dokumentující třicetiletý vývoj sbírky architektury Národní galerie.

 

Národní galerie již podruhé zahajuje letní výstavní sezónu jako tzv. Summer Opening – tentokrát dokonce dva dny po sobě ve Šternberském a Veletržním paláci. Všechny aktuální výstavy spojuje do určité míry téma technologií – ať už se jedná o technologie filmové, architektonické nebo v případě Cranacha technologie umožňující nahlédnout pod povrch výtvarného díla,“

uvedl Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název výstavy Sen a skutečnost odkazuje nejen k nelehkému osudu sbírky architektury Národní galerie, ale i k mnohdy rozdílným představám architekta a výsledné realizované (v řadě případů nerealizované) podobě stavby.

Výstava k příležitosti 30. výročí založení sbírky představuje, jak byl dnes 3. nejrozsáhlejší galerijní fond budován od prvních nákupů. Zachycuje jeho vývoj a členění a představuje klíčová díla a nejvýznamnější české i zahraniční  osobnosti.

 

V souhře kreseb, plánů, fotografií a modelů je důraz kladen především na představení konkrétních staveb – mj. Kolektivního domu v Litvínově, československého pavilonu na bruselském Expo '58, sídliště Jižní město nebo le Cobusierovu Unité d'habitation v Marseille i na představení soutěžních návrhů (nařp. Soutěžní návrh Domu rekreace ROH v Praze (Věra Machoninová a Vladimír Machonin).

 

 

 

Kromě toho si nezapomeneme pročíst velký abecední Seznam architektů, kteří jsou ve Sbírce architektury NG Praha zastoupeni (od Jana Aulíka…až po…Ž..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k povaze materiálu, kdy většinu sbírkových předmětů tvoří práce na papíře, zůstává většina sbírky stále uložena v depozitáři a výroční výstava tak představila unikátní možnost nahlédnout pod pokličku 30 letům sběratelské práce.

 

Zájemci o autentické informace přímo od Radomíry Sedlákové mohou navštívit některou z komentovaných prohlídek výstavou

Komentovaná prohlídka s Radomírou Sedlákovou: 4. 9. 2016 16.00 hodin

Komentovaná prohlídka na objednávku: rezervace dva týdny na  e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel. 224 301 003

 

Kurátorka a zakladatelka Sbírky: Radomíra Sedláková

 

David Kraus – Igelitová věž

 

www.ngprague.cz

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková