Samuel Paučo: ´Entropie od ruky´ aneb jak v sobě probudíme tvořivou sílu?!

30.11.2014 13:58

The Chemistry Gallery - Praha

27. 11. 2014 – 10. 1. 2015

 

Vernisáž nové, po 3 letech druhé obsáhlé samostatné výstavy v The Chemistry Gallery,  v České republice působícího slovenského umělce Samuela Pauča, proběhla  za osobní účasti autora, a to příjemném prostředí zrekonstruované The Chemistry Gallery.  Zhlédli jsme velkoformátové (prodejné)  obrazy  na plátně (kombinovaná technika), jež Paučo vytvořil v letech  2013 – 2014.

Samuel Paučo (na foto ve fialovém triku) tak dále rozpracovává své letité téma horské krajiny, které jako parametr prostupuje jak rovinu námětu jeho obrazů, tak i v různých variacích samotný formální princip tvorby. Paučo zde znovu zdůrazňuje svůj status bytostného malíře, který se neustále obrací k typickému obrazu ´domova´, k lokálnímu, k tomu, co tvoří neodbytně podvědomou zkušenost matérie ´slovenství´, současně však i k univerzálnímu zapuštění člověka do jeho bytí.

 • ´Enfant terrible´ nastupující české vizuální scény se v sérii velkoformátových pláten interpretuje pomocí abstrahujícího a geometrického tvarosloví význam a možnosti krajinomalby.

Paučova ranější plátna se vyznačovala přísným horizontálním rozvrhem, dominantními barevnými pruhy, které překrývaly malbu horského skalnatého masivu na pozadí, následně byla narušena gestickým křížem ve tvaru písmene ´x´ coby symbolem kolize 2 protichůdných horizontů a dospěla v plátnech z posledních let k vertikálnímu vnitřnímu principu, ztělesněném jak ve vrstvení jednotlivých pláten na sebe, tak v prostupování obrazů vertikální dominantou.

 • ´Entropie od ruky´ jde ještě dál. Jednotlivá pohoří a skalnaté masivy na pozadí obrazů jsou malovány autorovou nohou. Hora je však překryta vrstvou barevných dynamických linií, které v totalitě postihují ´všechny možné směry´, konflikt horizontality (tj. pozemského) s vertikálou (tj. s nebeským). ´Samuelovy obrazy mě od jisté chvíle vždy zaujaly určitou vnitřní spiritualitou. Zajímal mne příběh, který na jisté ´Hoře´, v našem kulturním kontextu ne zcela arbitrární hoře, může zakusit každá lidská duše.

Drama pozemského výstupu člověka na vrchol, kde stojí ´nohama pevně v zemi´, může nést konotaci i k takové hoře, na jejímž vrcholu dojdeme ztráty a současně prozření skutečného spirituálního založení matérie světa. Tato podvojnost ´vrcholu´ zde může být ´čtena´, řekl Pavel Kubesa, kurátor výstavy. Paučo se s tímto mysteriem hory vypořádává jakousi nadstavbou nové kreativity.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Série ´Echoes´ přidává nový obrazový plán, který se vrství na původní horstvo s kolidujícími liniemi a vytváří třetí rovinu základních geometrických prostorových tvarů. „Hra, princip samotné kreativity. Vždy mě zajímala hra, herní pole, které tyčí hranice a sumu základních pravidel, které je možné překračovat“´, uvedl Paučo.

Svrchní malované krystalické tvary tak odkazují k podvojnosti této kreativity. Znázorněné, lidskou rukou vytvářené krystalické struktury, jsou a priori nedokonalé, nestálé, entropické a popírají tak existenci ideálního krystalu s nulovou entropií, určité stálé nenarušené ´božské hmoty´.

 • Samuel Paučo svými obrazy znázorňuje typicky lidský moment, kdy v závrati nad rozkolem a současně sepětím s vyššími rovinami bytí povstává tvořivá síla, která jako jediné skutečné východisko z jeho hlubin nenabízí žádné definitivní odpovědi.

Samuel Paučo je absolventem ateliéru Martina Mainera na brněnské FAVU, kde v současnosti působí již jako odborný asistent. Paučo v posledních letech představuje jednu z předních mladých osobností expresivní abstraktní a převážně nefigurativní malby, jehož díla nesou stopy intuitivně emocionálního a smyslového malířského rukopisu Martina Mainera.

 • Samuel Paučo ve svých dílech balancuje na několika protínajících se výrazových rovinách – vizuální jazyk spadá do oblasti abstraktní a nefigurativní malby, tvůrčí princip často hraničí s metodami expresivního akčního umění, ´řízenou náhodou´, užívá netradičních malířských postupů (malba bosýma nohama, vzájemné otiskování namalovaných pláten). V novějších plátnech se objevují konkrétnější motivy horských krajin, které jsou však opět přetavovány do abstrahujících horizontálních kompozic. Paučova tvorba tak kolísá mezi ´expresivní manýrou´ a zadumanější stylizací temné krajinomalby – jako propojující princip zde funguje snaha o výsledný estetický tvar, který směřuje k dynamické harmonii.

 

The Chemistry Gallery objevila Samuela Pauča při premiérovém uvedení výstavního cyklu ´Chemistry ABS´ a kontinuálně s autorem udržuje blízkou spolupráci. Autorova diplomová práce byla vybrána a představena v rámci výběrové expozice The Chemistry Gallery ´Diplomky 2011´ (léto 2011), která prezentovala nejlepší diplomové práce studentů uměleckých škol ČR.

 

 • Velkým autorovým úspěchem byla jeho nominace a zařazení mezi finalisty ceny Národní Galerie ´NG 333´ pro mladé umělce do 33 let, která platí za jedno z nejcennějších ohodnocení práce začínajících tvůrců. Dříve byl Paučo též nominován na slavnou Essel Award.

(Zdroj: text kurátora výstavy: Pavel Kubesa)

Ze životapisu

 • narozen 1986
 • 2012 – současnost – doktorské studium, obor Výtvarné umění, FaVU VUT, Brno
 • 2005–2011 – Ateliér Malířství 2, prof. Martin Mainer, FaVU VUT, Brno (Mainer)

2008  stáž FaVU, ateliér Intermédia (Stratil)

2012 – současnost: asistent, Ateliér Malířství  IV. / škola Martina Meinera, AVU, Praha

2010 – 2012  Asistent FaVU VUT, Brno

 

Kurátor výstavy: Pavel Kubesa

 

 

The Chemistry Gallery

170 00 Praha 7

Bubenská 1 (na opačném rohu budovy Orca, vedle klubu Neone)

 

Máme otevřeno:

středa – pátek:  11.00 – 19.00 hodin

sobota:  10.00 – 18.00 hodin

vstup: volný

 

Hodnocení: 80 %

www.thechemistry.cz

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková