Salvador Dalí: Božská komedie aneb byl rozhodně nepřizpůsobivý…po celý svůj život….a proč ne?!

14.08.2017 10:21

GALERIE MODERNA – Praha

10. 8. – 10. 9. 2017

 

Vernisáž nové prodejní výstavy v Galerii MODERNA, výstavy děl grafiky (suchá jehla, lept, litografie, lito-ofset, heliogravura, dřevoryt), plastik z bronzu i porcelánu Salvadora Dalího (1904–1989) ´Božská komedie´, zahájil jako vždy galerista Martin Zeman. Výstava podle jeho slov zdůraznila autentičnost, ale i různorodost jednoho z nejvýznamnějších surrealistických umělců 20. století, Salvadora Dalího. Téměř 80 výtvarných děl, grafických listů, plastik a keramiky představilo tak umělce, který tvořil a stále tvoří páteř světového surrealismu. U vchodu do galerie nechybí ani fotografie Salvadora Dalího, kterou v roce 1969 pořídil Václav Chochola.

 

Úvodem nás Martin Zeman – zjevně rozradostněn výstavou tak unikátní – nás pozval na ´degustaci umění´. Výstavu děl označil za příjemnou, která si klade za cíl tak trochu překročit hranice běžných zvyklostí a vnímání Salvadora Dalího u nás. Žel je tento obdivuhodný tvůrce v našich končinách spíše bagatelizován a vnímán jen jako kontroverzní osoba. Což samozřejmě byl, ale co je podstatné, že ve světě je uznáván jeho úžasný vliv na výtvarno všeho druhu. A také je uznáván všeobecně jeho mimořádný talent. Neboť vše, co vytvořil či parafrázoval, je

obdivuhodné.

 

Pak Martin Zeman provedl malý exkurz životem tohoto autora, se zvýrazněním zásadních uzlových bodů.

 

Salvador Dalí (*  v roce 1904 v Katalánsku)

 

 

 

 

 

 

 

 

A Katalánci se odjakživa za Španěly nepovažují.

Tak i on se vlastně nikdy nepovažoval za Španěla. Vynikal ve všem, co dělal, i co jen zkusil.

Byl klasický malíř, grafik, sochař, keramik, designér, architekt, skladatel, spisovatel, scénárista, performer, choreograf, scénograf …

V roce 1922 nastoupil na Madridskou univerzitu výtvarného umění.

Dvakrát z ní byl – pro nepřizpůsobivost – vyloučen. Právem.

Byl rozhodně nepřizpůsobivý. A to celý život. Byl svůj ve všem.

 

V roce 1929 se mu podařilo díky jeho slavnému filmu Andaluský pes zařadit mezi surrealisty.

A to mu otevřelo cestu k realizaci svých četných projektů.

Zprvu se se surrealismem ztotožnil a přední surrealisté s ním.

 

Byl to pro něj i světové umění takřka zlatý věk. Spolupracoval s Disneyem, Hitchcockem a dalšími.

 

V roce 1934 se vypravil do New Yorku, kde uspořádal průlomovou výstavu svých prací a sklidil famózní obdiv.

Jeho úspěchy a jeho talent, spolu s jeho nepřizpůsobivostí a osobitostí,

vedly postupně k jeho odklonu od surrealismu, vedly k rozkolům se surrealisty (označují ho za komerčního umělce),

což vyvrcholí v roce 1939.

 

Válku prožil v jemu přátelském a uznalém prostředí New Yorku.

V roce 1948 se vrací do Evropy, točí, píše balet a nastuduje ho s tanečníky a vůbec, čeho se dotkne, následuje úspěch.

Sám se ale stále více přiklání k mysticismu. Celosvětově je vnímán jako obrovská tvůrčí osobnost.

 

Poslední obraz namaloval v roce 1983.

Pak už jen až do své smrti v roce 1989 dožívá (v blízkosti muzea,

které mu v jeho rodném městě bylo vytvořeno  v roce 1974) v Katalánsku,

kde umírá na zástavu srdce.

 

Muzeum žijící osobnosti není ve světě a v dějinách umění běžné.

Salvador Dalí se dočkal hned dvou.

Tím prvním bylo a je muzeum v USA otevřené dokonce už v roce 1971.

Hlavním exponátem této výstavy v galerii Moderna

je socha (v téměř v životní velikosti)

nazvaná Minotaurus (v rámci této výstavy je neprodejná).

Existuje pouze v 8 číslovaných exemplářích.

Tato je označena jako č. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o jediný kus, nacházející se na východ od bývalého západního Německa.

Do Galerie  Moderna byla zapůjčena ze soukromé sbírky, tak jako ostatní exponáty.

Na plošných vitrínách je kromě jiných artefaktů vystaven fragment z cyklu 100 obrazů nazvaného Božská komedie.

Ostatní exponáty jsou průřezovými ukázkami některých typických autorových prací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 24

Máme otevřeno: denně 10.00 – 12.00/13.00 – 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

www.galeriemoderna.cz

www.facebook.com/galeriemoderna

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková, Galerie Moderna