Sakrální prostor/sacral space aneb když nabízíme ztišení v hektickém adventním období

18.12.2015 14:51

Galerie Jaroslava Fragnera - Praha

18. 12.  2015 – 7. 2. 2016

 

Galerie Jaroslava Fragnera připravila velkolepou vernisáž nové své výstavy, tentokrát věnované sakrálním stavbám – kaplím, přestože sakrální architektura není v centru současných architektonických úvah. Neznamená to však, že by sakrální architektura v současnosti zcela vymizela nebo dokonce skomírala z hlediska kvality. Ba naopak.

 

Jak řekl Dan Merta, kurátor a ředitel GJF:Chtěli jsme v období kolem Vánoc nabídnout protiváhu všudypřítomné komerci, která rozostřuje a bagatelizuje původní duchovní rozměr těchto svátků. Věříme, že prostřednictvím námi vybraných sakrálních objektů se návštěvníci dotknou podstaty Vánoc mnohem intenzivněji. Navíc je velmi zajímavé zjištění,  že i když se za uplynulá staletí měnily styly  i materiály, pro řadu architektů zůstává hlavní matérií u tohoto typu staveb světlo.“

Jak se můžeme sami na výstavě přesvědčit, v hlavním výstavním prostoru, který jsme celkově naladili do fialové barvy, totiž zhlédneme  miniaturní  modely  tři desítek vybraných kaplí, kostelů a drobných staveb z celé Evropy, které byly postaveny za poslední čtvrtstoletí. Sakrální stavby podmaňují svým příběhem spojení duchovna a pozemského života.  Může jít například o kaple soukromé, mobilní, horské, polní či o zvoničku z českých Trojanovic. Nad každým modelem nechybí jeho fotografie, především jeho interiéru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen nám na www.www-kulturaok-eu.cz trošku vadilo, poté co jsme si jako návštěvníci před vstupem do hlavní síně  museli botky své zout (a zcela právem, podlaha byla opatřena měkkou  fialovou podlahovinou), že  popisky k modelům  jsou umístěny až při zemi.  

 

 

 

 

Co spojuje všechny vystavené stavby?

Zvláštní duch prostoru a forma ,podtrhující genia loci dané krajiny, ať horské či přímořské, spojuje všechny prezentované stavby.

 

 

 

 

 

 

 

Světlo jako minimalistický prostředek  

 Není důležité, jak je okázalá sakrální architektura navenek, důležité je to, co se odehrává uvnitř. A denní světlo tomu napomáhá velmi…architekty spojuje až scénografická práce se světlem, obvykle přirozeným, přímým nebo nahlíženým prostřednictvím krajiny. A důležitý je také dopad světla na zvolený materiál a jeho kompozici tak, aby byl uživatel vybídnut k emočnímu prožitku navštíveného prostoru.

 

Jak vysvětlil  kurátorský záměr jeden ze  spolutvůrce výstavy Filip Šenk: „Přítomná nedosažitelnost světla je základní zkušeností něčeho, co překračuje rozměr lidské existence. I proto většina představených kaplí v nás vyvolává záchvěvy nekonečna či závrať ze síly prostoru. Skýtají moment jedinečnosti bez ohledu na to, zda architekti byli inovativní ve formě stavby nebo v užitém materiálu.“

 

Autory miniaturních modelů staveb renomovaných autorů (Mario Botta, Peter Zumthor, Christian Kerez, Marte.Marte či Fernando Menis) jsou Jakub Dvořák, Lukáš Koubek, Adam Lacina  a  Jiří Lukáš.

 

 

 

  

 

V dalších prostorách Galerie JF zhlédneme velkoformátovou mapu, která na časové ose  od ´50. let až do současnosti mapuje  vybrané sakrální stavby. A videoprojekce nevyjímaje.  Nás především zaujal  snímek Kaple kadetů Academie leteckých sil USA z roku 1962.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři: Dan Merta, Filip Šenk, Jakub Fišer

www.gjf.cz

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková