Rudolf Volráb (1933-1969): ´Barevný neklid´ aneb když nás barvičky přesto uklidňují

25.01.2014 18:34

Národní galerie Praha - Veletržní palác – 5. patro – ochoz

24. 1. – 25. 5. 2014

 

Národní galerie v Praze - Sbírka moderního a současného umění nás pozvala na komentovanou prohlídku zajímavou výstavou při příležitosti zahájení výstavy ´Rudolf Volráb: 1933 -1969: ´Barevný neklid´.

Retrospektivní výstava Rudolfa Volrába dokazuje, že příběh českých dějin umění není zdaleka uzavřen, naopak, že stále budeme moci přicházet s překvapivými a nečekanými objevy. Retrospektiva představuje Rudolfa Volrába jako sebevědomého a progresivního autora, kterému právem patří důležité místo v domácím i středoevropském kontextu. Na výstavě jsme vystavili na 60 prací (kresby, malby, objekty, rekonstrukce nedochovaných instalací).

 

 

 

 

„Co na tom záleží, kde a jak

zhynem, jen když se ve zdraví můžeme dívat?“ Marcel Proust

 

Co nevíme o Rudolfovi Volrábovi

Přiznáme se, že jsme Rudolfa Volrába dosud neznali. Je jedním z autorů, kterému dosud jsme nevěnovali adekvátní pozornost, i když ve své tvorbě z konce 50. a začátku 60. let dospěl k originálnímu řešení práce s tvarem a barvou. A zírali jsme příjemně překvapeni nečekanou barevnou škálou, kterou si autor zřejmě oblíbil: oranžová, purpurová, růžová, žlutá...

 • Původně sklářský výtvarník se již od počátku 60. let 20. století věnoval výhradně volné tvorbě.
 • Autor často do svých obrazů různým způsobem zasahoval a doplňoval je rozličnými materiály, čímž je jistým způsobem přiblížil objektům.

 

 

Z díla Rudolfa Volrába

 • Malíř, kreslíř a grafik Rudolf Volráb, kterému bohužel smrt v roce 1969 zabránila rozvíjet tvůrčí schopnosti, dospěl v obsáhlém souboru kreseb, obrazů a objektů z let 1966–1969 k originálnímu řešení práce s tvarem a barvou. Tematicky by bylo možné mluvit o figuraci, ovšem v širším smyslu slova, kdy je figurální tvarosloví podkladem pro celou řadu nejrůznějších formálních i obsahových přístupů.

 

Nečekaně barevná, provokující díla plná vnitřní dynamiky a pohybu odkazují k fascinaci a téměř obsesivnímu ohledávání těla a jeho detailů, často převedených do univerzálně srozumitelných symbolů, jež lze chápat jako autorovu reflexi archetypální duality mužského a ženského principu.

 

 •  Od roku 1967 vzniká řada radikálně barevných obrazů a kreseb, v nichž jsou lidské tělo či jeho část proměněny v téměř amorfní strukturu, vířící nijak nedefinovaným prostorem. Volráb se postupně vyvazoval z dvourozměrné plochy obrazu a otevřel díla do prostoru. Figura v nich zůstává přítomná už jenom v latentní podobě, nicméně přesto právě tyto práce mají silný fyzický charakter.

 

Těžiště Volrábovy tvorby spočívá jednak v obsáhlém souboru kreseb, který se nachází v pozůstalosti rodiny a který představuje pozoruhodný doklad experimentálních postupů, jednak v obrazech a objektech, které jsou svým způsobem unikátem na české výtvarné scéně té doby. V jeho dílech najdeme i velmi časnou reakci na americký pop art.

 

 • Volráb se postupně vyvazoval z dvourozměrné plochy obrazu a různými metodami – prořezáváním, vrstvením, deformováním – začal vytvářet prostorové objekty abstrahujících tvarů nicméně s mnoha významovými odkazy.

 

Dílo Rudolfa Volrába jsme již mohli spatřit na dvou menších výstavách (v Roudnici nad Labem 2002 a v Prate 2010), nicméně komplexněji nepokryly šíři a význam Volrábovy tvorby.

 • Rudolf Volráb je zastoupen v některých prestižních veřejných sbírkách v České republice, například v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Východočeské galerii v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem..

Národní galerie v Praze se systematicky věnuje mapování autorů české výtvarné scény druhé poloviny 20. století – výstava Rudolfa Volrába navazuje například na přehlídky celoživotní tvorby Jana Kotíka nebo Jana Křížka. (Tiskové zpravodajství ze dne 23. 1. 2014)

 

Kurátoři výstavy: Helena Musilová, Jaroslav Bárta (ext.)

Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění     

Spolupráce:Marie Klimešová (ext.), Jaroslav Bárta (ext.), Matěj Bárta (ext.)

 

Veletržní palác

170 00  Praha 7

Dukelských hrdinů 47

 

 

 

Vstupné:

Základní           100 Kč

Snížené              50 Kč

Rodinné           150 Kč  

 

Hlavní partner výstavy: Dorotheum

Partner výstavy: Nakladatelství JB

Mediální partneři:  Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Technologický partner: Samsung

 

 

Doprovodné programy

Informace a rezervace: e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003

Lektorská oddělení SUDS a SMSU, NG v Praze 

 

Komentované prohlídky výstavy

 • čtvrtek 13. 3. 2014 - 16.15 hodin –  s Marií Klimešovou, historičkou umění
 • neděle 30. 3. 2014 -  16.30  hodin – s Helenou Musilovou, kurátorkou výstavy
 • neděle 27. 4. 2014 -  15.30  hodin –  s odborným lektorem SMSU

 

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč studenti a senioři (zahrnuto vstupné a poplatek

za odborný výklad)

Délka: cca 45 minut

Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

Programy pro děti a mládež

Otevřený sobotní ateliér pro děti a rodiče

´Barevné plány- plochy – tvary´

 • sobota 8. 3. 2014 - 14.00 – 16.30 hodin

Přijďme společně s dětmi prožít aktivní umělecky zaměřené sobotní odpoledne  inspirované dílem Rudolfa Volrába. Výtvarné aktivity připravujeme v různých variantách pro děti od 4

do 12 let.

Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál)

Doba trvání: navštivme ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 hodin

Rezervace není nutná

Sledujme též facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii

 

Otevřená výtvarná herna pro děti od 1,5 roku do 5 let a rodiče

Ve výtvarné herně můžeme společně se svými dětmi tvořit, hrát si a inspirovat se výtvarnými díly. 

´Hlava nehlava´.  Figury a lidské hlavy zpracujeme různými výtvarnými technikami.

 • středa, 9. 4. 2014  od 16.00–17.15 hodin, poslední vstup v 16.45 hodin
 • čtvrtek, 10. 4. 2014 od 10.15–11.30 hodin , poslední vstup v 11.00 hodin
 • čtvrtek, 10. 4. 2014 od 15.00–16.15 hodin, poslední vstup v 15.45 hodin

Cena: 50 Kč/ osoba starší 1,5 roku včetně rodičů (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál)

Místo konání: ateliér ve 4. patře Veletržního paláce.

Rezervace není nutná.

Sledujme též facebook: Otevřená výtvarná herna.

Změna programu vyhrazena

 

Hodnocení: 95 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka